Skapa flera unika QR-koder för URL i 7 steg

Update:  August 10, 2023
Skapa flera unika QR-koder för URL i 7 steg

Att generera individuella och unika QR-koder för olika webbadresser kan vara tidskrävande och tröttsamt.

I den här bloggen kommer vi att guida dig hur du skapar flera unika QR-koder för en URL på en gång genom att bara följa dessa enkla steg!  

Hur skapar man en QR-kod för flera webbadresser?

Det är enkelt att generera en QR-kod för flera webbadresserQR TIGER, en avancerad QR-kodgenerator. Följ bara dessa enkla steg: 

1. Logga in på ditt QR TIGER QR-kodgeneratorkonto OCHKlicka på Bulk QR

När du har loggat in på ditt konto klickar du på "Bulk QR" högst upp på webbsidan.

Detta leder dig till gränssnittet för bulk QR-kodgenerator.


2. Ladda ner och fyll i mallen

När du är på gränssnittet för Bulk QR-kodgeneratorn laddar du ner mallen genom att klicka på "Ladda ner CSV-mall" som finns på Alternativ 1-kortet.

Fyll sedan i mallen med din webbadress. Du kan fylla i upp till 100 webbadresser.

3. Redigera mallen och ange webbadresserna du behöver generera samtidigt, och glöm inte att spara den som en CSV-fil när du är klar

Multiple link QR code

4. Ladda upp mallen

När du har fyllt i mallen med webbadresser, spara mallen på din dator. Se till att mallen sparas som en CSV-fil (kommaavgränsad ) istället för en XLS-fil.

5. Generera och anpassa QR-koden

När du har laddat upp mallen kan du nu skapa QR-koder genom att klicka på "Generera Bulk QR."

6. Ladda ner QR-kod

Slutligen, ladda ner dina skapade QR-koder genom att klicka på knappen "Klar med redigering/nedladdning". En zip-fil som innehåller alla QR-koder kommer sedan att laddas ner till din dator.

Statisk kontra dynamisk QR-kod

Statisk QR-kod

Statiska QR-koder är fasta QR-koder. Data som är inbäddade i dessa QR-koder kan inte ändras eller redigeras.

Därför, om QR-koden omdirigerar till en trasig länk eller om det finns fel eller stavfel på URL:en, kommer du inte att kunna skriva om eller redigera den, vilket gör din QR-kod oläslig.

Dynamisk QR-kod

Redigera din QR-kod

Edit QR code

Till skillnad från statiska QR-koder låter dynamiska QR-koder dig redigera eller till och med ändra webbadressen som är inbäddad i QR-koden.

Att lärahur man redigerar QR-kod för dina bulk-QR-koder, gå tillinstrumentbräda>Bulk QR-kod Kampanjdata>Redigera.

Således, om dina bulk-QR-koder leder till en trasig länk, kan du ändra URL-adressen till QR-koden utan att spåra och ersätta din visade QR-kod. 

Spårar din QR-kod

 Dessutom, med dynamiska QR-koder, kommer du också att kunna spåra data för din QR-kod. Du kan spåra data som: 

  • Det totala antalet gjorda skanningar – Genom att använda den dynamiska QR-koden kan du se hur många som har skannat din QR-kod.
  • Tidpunkten då skanningarna gjordes – Med denna QR-kod kommer du också att kunna se tidpunkten när personerna gjorde sina skanningar.
  • Platsen där skanningarna gjordes – Du kommer att kunna spåra landet, regionen eller staden där dina QR-koder skannades.
  • Enheterna som används för att skanna QR-koden – Du kan också spåra de enheter som används för att skanna QR-koden, oavsett om enheten som används är en Android- eller IOS-enhet.


Hur ser jag spårad data för dina flera unika dynamiska QR-koder?

För att se spårad data för dina skapade URL QR-koder måste du först logga in på ditt QR TIGER QR-kodgeneratorkonto.

När du har loggat in klickar du på instrumentpanelen högst upp på programvarans webbsida. Detta leder dig sedan till spårdatawebbsidan.

På spårdatawebbsidan ser du QR-kodkategorierna till vänster på sidan.

Klicka på Bulk QR-kampanjdata. Här kommer du att se alla bulk QR-koder som du har genererat.

Klicka på knappen gå till detaljer till höger om din önskade QR-kod. Den kommer sedan att presentera dig med varje QR-kod för varje webbadress du angav i mallen.

Klicka slutligen på dataknappen till vänster om varje QR-kod för att se spårad data för varje QR-kod.

Praxis som du bör känna till när du skapar flera unika QR-koder för URL

Överskrid inte 100 webbadresser på varje mall

För att säkerställa att du har skapat en effektiv QR-kod för varje webbadress du har angett på mallen, begränsa antalet webbadresser till 100 på varje mall.

Om du vill generera mer, ladda upp en annan CSV-mall på QR-kodgeneratorn.

Spara URL-mallen i en CSV-fil

Innan du laddar upp mallen till QR-kodgeneratorn, se till att den är sparad i en CSV-fil.

När du har fyllt i mallen väljer du CSV-filtyp innan du sparar filen.

Detta för att säkerställa att du kan generera QR-koden. Att ladda upp en XLS-fil på bulk-QR-kodgeneratorn fungerar inte.

Skapa flera unika QR-koder för webbadresser med QR TIGER QR-kodgenerator online

QR TIGER QR-kodgenerator är en snabb, säker och effektiv QR-kodgenerator online.

Denna QR-kodgenerator gör att du kan skapa olika QR-kodlösningar och flera unika QR-koder för olika webbadresser. För fler frågor, besök QR TIGERs webbplats nu. 

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger