Bepalings van Aanvaarbare Gebruik

Update:  May 29, 2023
Bepalings van Aanvaarbare Gebruik

Hierdie riglyne wat hierby uiteengesit word, sluit in, maar is nie beperk nie tot:

 • Oortreding van enige verifikasie of sekuriteitsmaatreëls in elk geval.
 • Toegang tot, wysiging of onwettige gebruik van gedeelde areas van dienste wat 'n magtiging vereis of nie-openbare areas van die diens.
 • Skandeer en toets die kwesbaarheid van ons stelsels en/of netwerk vir op enige manier.
 • Die netwerk, gasheer of gebruiker van die diens te versteur of te belemmer (deur enige deel van die diens te oorlaai, strooipos te spam, of enige ander soortgelyke aktiwiteite).
 • Verontagsaming van enige vereistes, prosedures, beleide of regulasies van netwerke wat aan QRTIGER PTE gekoppel is. BPK. Webwerwe en sy toepassings.
 • Oortreding van enige plaaslike, staats-, nasionale of internasionale wette, en die privaatheid of regte van ander.
 • Ontgin tans QRTIGER PTE. BPK. oplossings, kenmerke of welwillendheid soos "onbeperkte" skanderings ver verder as "billike" gedrag.
 • Misbruik of skep van rekeninge vir kwaadwillige middele soos die skep van rekeninge in grootmaat anders as die beoogde gebruik van ons publiek ondersteunde koppelvlakke.
 • Om ander gebruikers van die diens te ontwrig deur ongevraagde kommunikasie, advertensies of strooipos te stuur.
 • Stuur advertensies of promosies sonder toepaslike magtiging vir produkte of dienste anders as jou eie.
 • Nabootsing of andersins valslike aanspraak op 'n verbintenis met enige entiteit of individu.
 • Berging of insamel van enige data of persoonlike inligting van ander gebruikers van die diens.
 • Skending van intellektuele eiendom van enige gebruiker soos die publisering, deel of aflaai van geplaasde lêers sonder magtiging word as onwettig en onwettig beskou
 • Die bevordering van dwepery of haat teen enige persoon of groep mense op grond van hul etnisiteit, ras, geslag, geslagsidentiteit, godsdiens, seksuele oriëntasie, gestremdheid of gestremdheid.
 • Dreig, belaster, teister, misbruik of skend die wetlike regte van QRTIGER PTE. BPK. Verteenwoordigers en personeel sowel as gebruikers van die diens.
 • Die skep van vals identiteit, vervalsing van e-posadres en die stuur van misleidende inligting met die doel om die oorsprong van die gebruikerinhoud wat deur ons webwerwe oorgedra word, te verdoesel, insluitend “phishing” of “spoofing”.
 • Enige ander onwettige gedrag wat gebruikers, kliënte van QRTIGER PTE kan benadeel. BPK.
RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger