Voorwaarden voor acceptabel gebruik

Update:  May 29, 2023
Voorwaarden voor acceptabel gebruik

Deze richtlijnen die hierbij worden vermeld omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • Hoe dan ook inbreuk maken op authenticatie- of beveiligingsmaatregelen.
 • Toegang tot, wijziging of onwettig gebruik van gedeelde delen van services waarvoor een autorisatie is vereist of niet-openbare delen van de service.
 • Het scannen en testen van de kwetsbaarheid van onze systemen en/of netwerk op welke manier dan ook.
 • Het netwerk, de host of de gebruiker van de service verstoren of belemmeren (door overbelasting, spammen van een deel van de service of andere soortgelijke activiteiten).
 • Niet gehoorzamen aan vereisten, procedures, beleid of voorschriften van netwerken die zijn verbonden met QRTIGER PTE. LTD. Websites en de toepassingen ervan.
 • Het schenden van lokale, staats-, nationale of internationale wetten en de privacy of rechten van anderen.
 • Exploitatie van QRTIGER PTE. LTD. oplossingen, functies of goodwill zoals "onbeperkte" scans die veel verder gaan dan "eerlijk" gedrag.
 • Het misbruiken of aanmaken van accounts voor kwaadaardige doeleinden, zoals het aanmaken van accounts in bulk anders dan het beoogde gebruik van onze publiekelijk ondersteunde interfaces.
 • Het storen van andere gebruikers van de dienst door het versturen van ongevraagde communicatie, advertenties of spam.
 • Het versturen van advertenties of promoties zonder de juiste autorisatie voor andere producten of diensten dan die van uzelf.
 • Nabootsing van identiteit of anderszins ten onrechte beweren een band te hebben met een entiteit of individu.
 • Het opslaan of verzamelen van gegevens of persoonlijke informatie van andere gebruikers van de dienst.
 • Inbreuk op intellectueel eigendom van een gebruiker, zoals het zonder toestemming publiceren, delen of downloaden van geposte bestanden, wordt als onwettig en onwettig beschouwd
 • Het bevorderen van onverdraagzaamheid of haat tegen een persoon of groep mensen op basis van hun etniciteit, ras, geslacht, genderidentiteit, religie, seksuele geaardheid, handicap of beperking.
 • Het bedreigen, belasteren, lastigvallen, misbruiken of schenden van de wettelijke rechten van QRTIGER PTE. LTD. Vertegenwoordigers en medewerkers, evenals gebruikers van de dienst.
 • Het creëren van een valse identiteit, het vervalsen van e-mailadressen en het verzenden van misleidende informatie met als doel de oorsprong van de gebruikersinhoud die via onze websites wordt verzonden, te verhullen, inclusief "phishing" of "spoofing".
 • Elk ander onwettig gedrag dat gebruikers, klanten van QRTIGER PTE, in gevaar kan brengen. LTD.
RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger