Όροι Αποδεκτής Χρήσης

Update:  May 29, 2023
Όροι Αποδεκτής Χρήσης

Αυτές οι οδηγίες που αναφέρονται εδώ περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται σε:

 • Παραβίαση οποιουδήποτε μέτρου ελέγχου ταυτότητας ή ασφάλειας ούτως ή άλλως.
 • Πρόσβαση, τροποποίηση ή παράνομη χρήση κοινόχρηστων περιοχών υπηρεσιών που απαιτούν εξουσιοδότηση ή μη δημόσιες περιοχές της υπηρεσίας.
 • Σάρωση και δοκιμή της ευπάθειας των συστημάτων ή/και του δικτύου μας με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Ενόχληση ή παρεμπόδιση του δικτύου, του κεντρικού υπολογιστή ή του χρήστη της υπηρεσίας (με υπερφόρτωση, αποστολή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας οποιουδήποτε τμήματος της υπηρεσίας ή οποιεσδήποτε άλλες παρόμοιες δραστηριότητες).
 • Παράβαση οποιωνδήποτε απαιτήσεων, διαδικασιών, πολιτικών ή κανονισμών δικτύων που είναι συνδεδεμένα στο QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. Ιστοσελίδες και οι εφαρμογές τους.
 • Παραβίαση οποιουδήποτε τοπικού, πολιτειακού, εθνικού ή διεθνούς νόμου και του απορρήτου ή των δικαιωμάτων άλλων.
 • Εκμετάλλευση QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. λύσεις, χαρακτηριστικά ή καλή θέληση, όπως «απεριόριστες» σαρώσεις πολύ πέρα από τη «δίκαιη» συμπεριφορά.
 • Κατάχρηση ή δημιουργία λογαριασμών για κακόβουλα μέσα, όπως η μαζική δημιουργία λογαριασμών εκτός από την προβλεπόμενη χρήση των διασυνδέσεών μας που υποστηρίζονται δημόσια.
 • Διαταραχή άλλων χρηστών της υπηρεσίας με την αποστολή ανεπιθύμητης επικοινωνίας, διαφημίσεων ή ανεπιθύμητης αλληλογραφίας.
 • Αποστολή διαφημίσεων ή προωθητικών ενεργειών χωρίς κατάλληλη εξουσιοδότηση για προϊόντα ή υπηρεσίες εκτός των δικών σας.
 • Απομίμηση ταυτότητας ή με άλλον τρόπο ψευδή αξίωση σύνδεσης με οποιαδήποτε οντότητα ή άτομο.
 • Αποθήκευση ή συλλογή οποιωνδήποτε δεδομένων ή προσωπικών πληροφοριών άλλων χρηστών της υπηρεσίας.
 • Η παραβίαση της πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε χρήστη, όπως η δημοσίευση, η κοινή χρήση ή η λήψη αναρτημένων αρχείων χωρίς εξουσιοδότηση θεωρείται παράνομη και παράνομη
 • Προώθηση φανατισμού ή μίσους εναντίον οποιουδήποτε ατόμου ή ομάδας ανθρώπων με βάση την εθνικότητα, τη φυλή, το φύλο, την ταυτότητα φύλου, τη θρησκεία, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την αναπηρία ή την αναπηρία τους.
 • Απειλή, δυσφήμιση, παρενόχληση, κατάχρηση ή παραβίαση των νόμιμων δικαιωμάτων της QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε. Εκπρόσωποι και προσωπικό καθώς και χρήστες της υπηρεσίας.
 • Δημιουργία ψεύτικης ταυτότητας, παραποίηση διεύθυνσης email και αποστολή παραπλανητικών πληροφοριών με σκοπό την απόκρυψη της προέλευσης του περιεχομένου χρήστη που μεταδίδεται μέσω των ιστότοπών μας, συμπεριλαμβανομένου του «ψαρέματος» ή της «πλαστογράφησης».
 • Οποιαδήποτε άλλη παράνομη συμπεριφορά που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τους χρήστες, πελάτες του QRTIGER PTE. Ε.Π.Ε.
RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger