Syarat Penggunaan Boleh Diterima

Update:  May 29, 2023
Syarat Penggunaan Boleh Diterima

Garis panduan yang dinyatakan bersama ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada:

 • Melanggar sebarang pengesahan atau langkah keselamatan dalam apa jua cara.
 • Mengakses, mengubah suai atau menyalahi undang-undang menggunakan kawasan kongsi perkhidmatan yang memerlukan kebenaran atau kawasan bukan awam bagi perkhidmatan tersebut.
 • Mengimbas dan menguji kelemahan sistem dan/atau rangkaian kami dalam apa jua cara.
 • Mengganggu atau menghalang rangkaian, hos atau pengguna perkhidmatan (dengan melebihkan beban, menghantar spam kepada mana-mana bahagian perkhidmatan, atau sebarang aktiviti lain yang serupa).
 • Tidak mematuhi sebarang keperluan, prosedur, dasar atau peraturan rangkaian yang disambungkan ke QRTIGER PTE. LTD. Laman web dan aplikasinya.
 • Melanggar mana-mana undang-undang tempatan, negeri, kebangsaan atau antarabangsa, dan privasi atau hak orang lain.
 • Mengeksploitasi QRTIGER PTE. LTD. penyelesaian, ciri atau muhibah seperti imbasan "tanpa had" jauh melangkaui tingkah laku "adil".
 • Menyalahgunakan atau mencipta akaun untuk cara yang berniat jahat seperti membuat akaun secara pukal selain daripada tujuan penggunaan antara muka kami yang disokong secara umum.
 • Mengganggu pengguna lain perkhidmatan dengan menghantar komunikasi, iklan atau spam yang tidak diminta.
 • Menghantar iklan atau promosi tanpa kebenaran yang sesuai untuk produk atau perkhidmatan selain anda sendiri.
 • Penyamaran atau sebaliknya mendakwa mempunyai kaitan dengan mana-mana entiti atau individu secara palsu.
 • Menyimpan atau mengumpul sebarang data atau maklumat peribadi pengguna lain perkhidmatan.
 • Pelanggaran harta intelek mana-mana pengguna seperti menerbitkan, berkongsi atau memuat turun fail yang disiarkan tanpa kebenaran dianggap haram dan menyalahi undang-undang
 • Menggalakkan ketaksuban atau kebencian terhadap mana-mana orang atau kumpulan orang berdasarkan etnik, bangsa, jantina, identiti jantina, agama, orientasi seksual, ketidakupayaan atau kecacatan mereka.
 • Mengancam, memfitnah, mengganggu, menyalahgunakan atau melanggar hak undang-undang QRTIGER PTE. LTD. Wakil dan kakitangan serta pengguna perkhidmatan.
 • Mencipta identiti palsu, memalsukan alamat e-mel dan menghantar maklumat yang mengelirukan dengan tujuan untuk menyamarkan asal kandungan pengguna yang dihantar melalui tapak web kami, termasuk "phishing" atau "spoofing."
 • Sebarang tingkah laku menyalahi undang-undang lain yang mungkin menjejaskan pengguna, pelanggan QRTIGER PTE. LTD.
RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger