Hyväksytyt käyttöehdot

Update:  May 29, 2023
Hyväksytyt käyttöehdot

Nämä tässä esitetyt ohjeet sisältävät, mutta eivät rajoitu niihin:

 • Todennus- tai turvatoimien rikkominen joka tapauksessa.
 • Pääsy, muokkaaminen tai laiton käyttö luvan edellyttävissä palveluissa tai palvelun ei-julkisilla alueilla.
 • Tarkastamme ja testaamme järjestelmiemme ja/tai verkkojemme haavoittuvuutta millään tavalla.
 • Palvelun verkon, isännän tai käyttäjän häiritseminen tai estäminen (ylikuormittamalla, lähettämällä roskapostia minkä tahansa palvelun osan tai muulla vastaavalla tavalla).
 • QRTIGER PTE:hen yhdistettyjen verkkojen vaatimusten, menettelyjen, käytäntöjen tai määräysten noudattamatta jättäminen. OY. Verkkosivustot ja niiden sovellukset.
 • Paikallisten, osavaltioiden, kansallisten tai kansainvälisten lakien ja muiden yksityisyyden tai oikeuksien rikkominen.
 • QRTIGER PTE:n hyväksikäyttö. OY. ratkaisuja, ominaisuuksia tai hyvää tahtoa, kuten "rajaton" skannaus paljon "reilua" toimintaa pidemmälle.
 • Tilien väärinkäyttö tai luominen haitallisiin keinoihin, kuten useiden tilien luominen muuhun kuin julkisesti tuettujen käyttöliittymiemme käyttötarkoitukseen.
 • Palvelun muiden käyttäjien häiritseminen lähettämällä ei-toivottua viestintää, mainoksia tai roskapostia.
 • Mainosten tai kampanjoiden lähettäminen ilman asianmukaista lupaa muille kuin omistamillesi tuotteille tai palveluille.
 • Toisena henkilönä esiintyminen tai muutoin virheellisesti väittäminen yhteydestä mihin tahansa yhteisöön tai yksilöön.
 • Palvelun muiden käyttäjien tietojen tai henkilötietojen tallentaminen tai kerääminen.
 • Minkä tahansa käyttäjän immateriaalioikeuksien loukkaamista, kuten lähetettyjen tiedostojen julkaisemista, jakamista tai lataamista ilman lupaa, pidetään laittomana ja laittomana
 • Kiihkoilun tai vihan edistäminen henkilöä tai ihmisryhmää kohtaan näiden etnisen alkuperän, rodun, sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, uskonnon, seksuaalisen suuntautumisen, vamman tai vamman perusteella.
 • QRTIGER PTE:n uhkailu, kunnianloukkaus, häirintä, väärinkäyttö tai laillisten oikeuksien loukkaaminen. OY. Edustajat ja henkilökunta sekä palvelun käyttäjät.
 • Väärennetyn henkilöllisyyden luominen, sähköpostiosoitteen väärentäminen ja harhaanjohtavien tietojen lähettäminen tarkoituksena peittää verkkosivustojemme kautta välitetyn käyttäjäsisällön alkuperä, mukaan lukien "phishing" tai "huijaus".
 • Kaikki muu laiton toiminta, joka saattaa vaarantaa QRTIGER PTE:n käyttäjät, asiakkaat. OY.
RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger