Warunki dopuszczalnego użytkowania

Update:  May 29, 2023
Warunki dopuszczalnego użytkowania

Te wytyczne podane w niniejszym dokumencie obejmują między innymi:

 • Naruszenie w jakikolwiek sposób uwierzytelniania lub środków bezpieczeństwa.
 • Uzyskiwanie dostępu, modyfikowanie lub niezgodne z prawem korzystanie ze wspólnych obszarów usług wymagających autoryzacji lub niepublicznych obszarów usług.
 • Skanowanie i testowanie podatności naszych systemów i/lub sieci w jakikolwiek sposób.
 • Zakłócanie lub utrudnianie działania sieci, hosta lub użytkownika usługi (poprzez przeciążanie, spamowanie dowolnej części usługi lub inne podobne działania).
 • Nieprzestrzeganie jakichkolwiek wymagań, procedur, polityk lub przepisów sieci podłączonych do QRTIGER PTE. SP. Z O.O. Strony internetowe i ich aplikacje.
 • Naruszenie jakichkolwiek przepisów lokalnych, stanowych, krajowych lub międzynarodowych oraz prywatności lub praw innych osób.
 • Wykorzystanie QRTIGER PTE. SP. Z O.O. rozwiązań, funkcji lub dobrej woli, takich jak „nieograniczone” skanowanie daleko wykraczające poza „uczciwe” zachowanie.
 • Niewłaściwe używanie lub tworzenie kont w złośliwych celach, takich jak masowe tworzenie kont innych niż zamierzone użycie naszych publicznie obsługiwanych interfejsów.
 • Przeszkadzanie innym użytkownikom usługi poprzez wysyłanie niechcianych komunikatów, reklam lub spamu.
 • Wysyłanie reklam lub promocji bez odpowiedniego zezwolenia dotyczących produktów lub usług innych niż własne.
 • Podszywanie się pod inne osoby lub fałszywe twierdzenie o powiązaniach z jakimkolwiek podmiotem lub osobą.
 • Przechowywanie lub gromadzenie jakichkolwiek danych lub danych osobowych innych użytkowników serwisu.
 • Naruszenie własności intelektualnej dowolnego użytkownika, takie jak publikowanie, udostępnianie lub pobieranie opublikowanych plików bez zezwolenia, jest uważane za nielegalne i niezgodne z prawem
 • Promowanie bigoterii lub nienawiści wobec jakiejkolwiek osoby lub grupy osób ze względu na ich pochodzenie etniczne, rasę, płeć, tożsamość płciową, religię, orientację seksualną, niepełnosprawność lub upośledzenie.
 • Grożenie, zniesławianie, nękanie, nadużywanie lub naruszanie praw QRTIGER PTE. SP. Z O.O. Przedstawiciele i pracownicy oraz użytkownicy serwisu.
 • Tworzenie fałszywej tożsamości, fałszowanie adresu e-mail i wysyłanie oszukańczych informacji w celu ukrycia pochodzenia treści użytkownika przesyłanych za pośrednictwem naszych stron internetowych, w tym „phishing” lub „spoofing”.
 • Wszelkie inne niezgodne z prawem zachowania, które mogą narazić na szwank użytkowników, klientów QRTIGER PTE. SP. Z O.O.
RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger