7 sätt att använda QR-koder för hälsopasssystem

Update:  December 18, 2023
7 sätt att använda QR-koder för hälsopasssystem

QR-koder för hälsopassdokument ger ett bekvämt sätt att verifiera en individs hälsostatus. De fungerar som inkörsportar för att underlätta säkra processer för att säkerställa en säkrare framtid. 

Det som är bra med dessa koder är att de underlättar kontaktlösa operationer. Myndigheter behöver bara skanna en persons tilldelade QR-kod; det finns inget behov av fysisk kontakt som att lämna över utskrivna dokument.

Den enkla användningen och bekvämligheten som dessa koder ger har fått regeringar över hela världen att använda dem. Och med en pålitlig QR-kodgenerator kan de enkelt skapa en.

Fortsätt läsa för att lära dig mer om hur denna teknik fungerar.

Vad du behöver veta omhälsa passQR-koder

En QR-kod för ett hälsopass innehåller en individs hälsorelaterad information. Några viktiga innehåll inkluderar medicinsk historia, kända allergier och medicinjournaler.

På höjden av covid-19-pandemin blev denna teknik ett effektivt verktyg för att spåra passagerares vaccinationsstatus och exponeringsdetaljer. Det gjorde också kontaktspårningsinsatser enklare.

Med en genomsökning med sina smartphones kan myndigheter få tillgång till all en persons hälsoinformation. Du behöver inte ta med och presentera papper eller filer.

Medicinsk personal måste uppdatera dessa koder med personens senaste hälsodetaljer, vilket är anledningendynamiska QR-koder är mer lämpliga eftersom dessa tillåter användare att redigera lagrad data.

Vilken data kan du hitta iQR-koder för hälsopass?

Vaccination QR code

De flesta hälsopasskoder innehåller information om covid-19, men de kan också innehålla annan viktig information, beroende på syftet och implementeringen av hälsopasssystemet. 

Här är några datatyper som en QR-kod för sjukvård kan innehålla:

  • Personlig information 

Detta bär primära identifieringsdata som namn, födelsedatum, ålder och andra viktiga detaljer som adress eller kontaktnummer.

  • Medicinskt tillstånd

Dessa inkluderar personens medicinska historia, lista över allergier och komorbiditeter och aktuella hälsoproblem. Det kan också ha några manifesterande symtom och nyligen exponering för smittsamma sjukdomar.

  • Vaccinationsstatus 

innehåller en lista över vacciner personen fick, antalet administrerade doser,  vaccintillverkare och administreringsdatum. Vanliga exempel inkluderar vacciner mot röda hund, mässling ochpolio.

  • Testresultat

Det innebär information om vilken typ av test som tagits emot, datum för testet och resultatet.

  • Utgångsdatum 

Utgångsdatum i hälsopass anger när uppgifterna inte längre är giltiga och hur länge vaccinskyddet kommer att gälla.

Sju funktionella sätt att användaQR-koder för hälsopass 

QR-koder tillåter individer att presentera sin hälsostatus effektivt och hjälper till att balansera tillgången till information, folkhälsoskydd och datasekretess. Här finns sju sätt att använda dessa:

Håll och uppdatera register

QR-koder kan lagra omfattande konton av en individs medicinska historia, medicindetaljer och annan relevant hälsoinformation. Berörda myndigheter kan snabbt komma åt dessa i en skanning.

Och med dynamiska QR-koder kan vårdpersonal göra nödvändiga ändringar av dessa detaljer. Deras avancerade funktion låter digredigera en QR-kod för att uppdatera dess inbäddade data.

Detta gör det möjligt för vårdinstitutioner att uppdatera varje persons register, särskilt efter diagnostiska tester, operationer och andra medicinska procedurer. 

Att ändra och korrigera information är enkelt för ledningen, vilket garanterar att en persons hälsodata alltid är korrekta.

Verifiera hälsoinformation

Digital health ID QR code

QR-koder kan fungera som digitala hälso-ID:n för individer. De kan lagra viktiga detaljer som kan autentisera en persons hälsostatus.

Läkare kan skanna koden för att kontrollera en persons journaler. Dessa detaljer kommer att hjälpa dem att identifiera den bästa behandlingen eller medicinen som inte skadar patienten.

Säg att du vill donera blod. Myndigheter kan skanna din QR-kod för hälsa för att se om du är fysiskt lämplig för proceduren. De kan också kontrollera om det finns någon historia av blodburna sjukdomar eller infektioner.

Använder sig avQR-koder inom vården minskar också risken för förfalskning av medicinska dokument. Endast auktoriserade användare kan komma åt QR-kodprogrammets instrumentpanel. Det betyder att bara de kan lägga till eller uppdatera posterna i koderna.

Människor kan inte heller bara skapa sina egna QR-koder eftersom proffs kommer att veta direkt att de inte är en del av deras QR-kodsystem.

Förvara digitala hälsointyg

Med en fil QR-kodgenerator kan myndigheter digitalt lagra en individs hälsointyg i en QR-kod. Människor kan presentera den här koden och låta anläggningspersonalen skanna den för att få tillgång till sina uppgifter.

Du kan nu enkelt komma in på restauranger, flygplatser och andra anläggningar. Dessa QR-koder för hälsopass förenklar manuell verifiering eftersom alla certifikat är snabbt tillgängliga med en skanning.

Detta gör det enklare för personalen att känna till en individs specifika hälsokriterier vid tillträde innan de beviljas intagning.

För att undvika datamanipulation kan vårdinrättningar skapa en statisk QR-kod med hjälp av engratis QR-kod programvara för att motverka informationsändringar.

Spara digitala tillstånd och recept 

Med QR-koder är det nu lättare att uppvisa ett läkartillstånd. Patienter kan komma åt den digitala filen var som helst och presentera den med sina smartphones vid behov.

De kan också visa sina QR-koder på apotek och apotek. Personalen kan skanna dessa för att se läkarens ordination. Du behöver inte längre ta med en massa fysiska dokument.

Spåra och spåra patienter

Dynamiska QR-koder har spårningsfunktioner i realtid, vilket gör dem effektiva för patientövervakning. Denna funktion har också fått regeringar över hela världen att använda dem förkontaktspårningsformulär.

QR-kodsmått som skanningstid och plats hjälper myndigheter att snabbt identifiera potentiellt exponerade eller riskfyllda individer.

Med QR TIGER kan de aktivera exakt GPS-spårning för att komma åt skannerns exakta plats. Men för att följa datasekretessbestämmelserna kommer den här funktionen endast att fungera efter skannerns samtycke.

Skydda privat information

En persons journaler är konfidentiella. Myndigheter måste garantera att individers hälsodetaljer är säkra från nyfikna ögon och bedrägerierisker.

Dessa dataintrång och integritetsproblem är inte ett problem med enlösenordsskyddad QR-kod. Du kan släppa dina bekymmer, eftersom detta är en pålitlig lösning för att dela konfidentiell data och reglera åtkomst till QR-koder.

Med denna unika lösning kan människor inte se den inbäddade informationen även om de har skannat den. De måste först ange rätt lösenord innan de kan komma åt det.

Att ställa in ett unikt lösenord för QR-koder för hälsopass är endast möjligt med en dynamisk QR-kod. 

QR-koder har också en krypteringsfunktion, ett sofistikerat skyddslager för att säkerställa att data förblir konfidentiella och manipulationssäkra.

Autentisera farmaceutiska läkemedel

Drug packaging QR code

QR-koder för hälsopass kan också hjälpa till att autentisera droger. Läkemedelstillverkare och läkemedelsföretag kan lägga till dessa koder på förpackningen av sina produkter.

Dessa QR-koder kan länka till en portal som ger information om företaget, läkemedlets giltighet, utgångsdatum, serienummer och annan relevant information om läkemedlet eller vaccinet.

Med enfil till QR-kod omvandlare kan de lagra alla dessa viktiga detaljer i QR-koder för enkel åtkomst. Detta kommer att göra det lättare för konsumenter att kontrollera ett läkemedels äkthet innan de köper det.


Hur man skapar ett anpassat hälsopass QR-kod med QR TIGERQR-kodgenerator

Börja bli digital med QR TIGER. Så här skapar du en QR-kod med vårt lättanvända gränssnitt:

  1. Gå tillQR TIGER och välj en QR-kodlösning. Du kan användaFil QR-kod.

Notera: Dynamiska QR-lösningar somFil kräver ett konto. Du kan registrera dig för freemium för att fortsätta använda. Du får tre dynamiska QR-koder, var och en med en gräns på 500 skanningar.

  1. KlickLadda upp fil och välj filen du vill bädda in.
  2. VäljGenerera dynamisk QR-kod knapp.
  3. Anpassa din QR-kod för att passa din smak. Med QR TIGERs anpassningsfunktioner är dina alternativ rikliga.
  4. Kör en testskanning för att se om din QR-kod fungerar bra. Klicka på för att sparaLadda ner. Den är nu redo att användas.

Fördelar med att använda en QR-kodgenerator inom vården

Att använda QR-koder i hälsopass är ett praktiskt och effektivt alternativ för att hantera hälsorelaterade data och processer.

Denna innovativa teknik ger ett strukturerat informationssystem, vilket gör det till ett ekonomiskt och lönsamt verktyg inom hälso- och sjukvårdsbranschen.

Nedan är fördelarna med att integrera QR-koder i vården:

Enorma datalagring

QR-koder kan lagra viktig information som personlig identifieringsdata, vaccinationsregister och annat. Alla dessa detaljer är tillgängliga från ett ställe, och visningen tar bara en skanning.

Detta gör det enkelt att bära, dela och lagra viktig hälsoinformation.

Kontaktlös verifiering

Du kan bli kontaktlös med QR-koder. De minskar risken för överföring vid hälsokontroller och minimerar fysisk kontakt.

De kommer att vara praktiska på platser där fysisk kontakt är mer sannolikt, såsom flygplatser, sjukvårdsinrättningar eller evenemangslokaler.

Förbättrad kontaktspårning

QR-koder är en utmärkt tillgång för kontaktspårning.

Kontaktspårare kan snabbt komma åt information, identifiera potentiella nära kontakter och kommunicera direkt med dessa individer för testning. 

Med QR-koders mångsidighet är det möjligt att snabbt spåra individers hälsotillstånd. 

Säker dataöverföring

QR-koder kan innehålla krypterad data, vilket innebär att informationen i koden är kodad så att endast auktoriserade enheter kan komma åt data.

En krypterad QR-kod lägger till ett lager av säkerhetskryptering för datadelning och överföring, vilket säkerställer att personlig hälsoinformation förblir konfidentiell och skyddad frånnätfiskeattacker

Akut medicinsk information

QR-koder ger myndigheter, flygbolagspersonal eller medicinsk personal tillgång till viktig hälsoinformation med en QR-kodskanning.

Detta ger dem viktig information om en individs hälsostatus, vilket kan leda till akuta åtgärder. 

Minskat pappersarbete

QR-koder främjarhållbarhet. En enda QR-kod kan lagra ett brett utbud av information, vilket minskar pappersbaserad dokumentation och resurser.

Att använda mindre papper innebär mindre avfall och ett mindre koldioxidavtryck.

Folkhälsoberedskap

QR-koder kan ge siffror, en lista med information och data för att hålla allmänheten i schack.

Myndigheter kan använda digitaliserade ID:n inbäddade i en QR-kod för att ge tillgång till viktig information. Dessa koder kan också hjälpa till att identifiera individer som kan ha blivit utsatta för en smittsam sjukdom. 

QR-koder för hälsopass i aktion

QR codes for health passport

QR-koder spränger gränser inom sjukvården. Ta en titt på dessa institutioner som har påbörjat QR-kodapplikationer för att anpassa sig till det föränderliga hälsolandskapet:

Virginia Department of Health

Virginia effektiviserar nu sina vårdprocesser med vaccinationspass, vilket gör QR-koder och kort tillgängliga för alla vaccinerade.

All data som samlas in – såsom administrerade vaccinationer – registreras och rapporteras till ett statligt system för informationsåtkomst. Detta inkluderar apotek, hälsoavdelningskliniker och gemenskapsvaccinationscenter.

europeiska unionenQR-koder för vaccination

Europeiska unionen har arbetat med vaccinationspass med QR-koder för individer som testats, vaccinerats och nyligen återhämtat sig från covid-19.

Dessa vaccinpass innehåller en QR-kod som tillåter spårning av europeiska medborgares medicinska journaler. 

Dessa register innehåller information om vaccinets ursprung och om individerna har haft en historia av att bära viruset. 

Storbritannien

Den 24 september 2020 lanserade National Health Service (NHS).NHS COVID-19-app för frivillig kontaktspårning i England och Wales. Det hjälpte till att spåra användarnas hälsostatus och eventuell exponering för viruset. Appen stängdes den 27 april 2023.

Storbritanniens digitalisering av resekort med en skanningsbar QR-kod för resor har också fungerat som bevis på covid-19-auktorisering, vilket gjorde det möjligt för dess befolkning att turnera internationellt.

QR-koder för ett förbättrat hälsoverifieringssystem

Hälso- och säkerhetsåtgärderna kan ha blivit strängare i takt med att världen stod inför pandemin, men QR-koder för hälsopass gav en lösning som gav bekvämlighet och effektivitet till alla branscher. 

Med dessa QR-koder kan medicinsk personal och berörda myndigheter enkelt få tillgång till hälsoinformation, effektivisera kontaktspårningsinsatser och autentisera en persons hälsostatus. 

Dessa digitala rutor representerar din biljett till säkrare verksamhet, där verifiering inte bara är en process utan en inkörsport till ett hälsosammare och säkrare samhälle.

Designa ett nytt koncept för säker drift genom att skapa QR-koder med QR TIGER – den bästa QR-kodgeneratorn online. Registrera dig för ett freemium-konto idag.


FAQ

Hur kan du skapa en QR-kod för din flygplats?

Att skapa en QR-kod för din flygplats har gjort det enkelt för dig med QR TIGER.

Gå bara till QR TIGER online > Välj en QR-kodlösning > Lägg till nödvändiga data > Generera en QR-kod > Anpassa > Ladda ner för att spara din QR-kod.

Brands using QR codes

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger