7 måter å bruke QR-koder for helsepasssystemer

Update:  December 18, 2023
7 måter å bruke QR-koder for helsepasssystemer

QR-koder for helsepassdokumenter gir en praktisk måte å bekrefte en persons helsestatus. De fungerer som inngangsporter for å legge til rette for sikre prosesser for å sikre en tryggere fremtid. 

Det som er bra med disse kodene er at de forenkler kontaktløse operasjoner. Myndighetene trenger bare å skanne en persons tildelte QR-kode; det er ikke behov for fysisk kontakt som å overlevere trykte dokumenter.

Brukervennligheten og bekvemmeligheten disse kodene gir har fått regjeringer over hele verden til å bruke dem. Og med en pålitelig QR-kodegenerator kan de enkelt lage en.

Fortsett å lese for å lære mer om hvordan denne teknologien fungerer.

Hva du trenger å vite omHelse passQR-koder

En QR-kode for et helsepass inneholder en persons helserelaterte informasjon. Noe viktig innhold inkluderer medisinske historier, kjente allergier og medisinjournaler.

På høyden av COVID-19-pandemien ble denne teknologien et effektivt verktøy for å spore passasjerers vaksinasjonsstatus og eksponeringsdetaljer. Det gjorde også kontaktsporing enklere.

Med én skanning ved hjelp av smarttelefonene sine, kan myndighetene få tilgang til all en persons helseinformasjon. Det er ikke nødvendig å ta med og presentere papirer eller filer.

Medisinsk personell må oppdatere disse kodene med personens nyeste helsedetaljer, og det er derfordynamiske QR-koder er mer egnet siden disse lar brukere redigere de lagrede dataene.

Hvilke data kan du finne iQR-koder for helsepass?

Vaccination QR code

De fleste helsepasskoder inneholder COVID-19-detaljer, men de kan også inneholde annen viktig informasjon, avhengig av formålet og implementeringen av helsepasssystemet. 

Her er noen datatyper en QR-kode for helsetjenester kan inneholde:

  • Personlig informasjon 

Denne inneholder primære identifikasjonsdata som navn, fødselsdato, alder og andre viktige detaljer som adresse eller kontaktnumre.

  • Medisinsk tilstand

Disse inkluderer personens medisinske historie, liste over allergier og komorbiditeter og aktuelle helseproblemer. Det kan også ha noen manifesterende symptomer og nylig eksponering for smittsomme sykdommer.

  • Vaksinasjonsstatus 

inkluderer en liste over vaksiner personen mottok, antall administrerte doser,  vaksineprodusent og administreringsdatoer. Vanlige eksempler inkluderer vaksiner mot røde hunder, meslinger ogpolio.

  • Testresultater

Det innebærer informasjon om typen test som er mottatt, datoen for testen og resultatene.

  • Utløpsdato 

Utløpsdatoer i helsepass angir når dataene ikke lenger er gyldige og hvor lenge vaksinebeskyttelsen varer.

Syv funksjonelle måter å brukeQR-koder for helsepass 

QR-koder lar enkeltpersoner presentere sin helsestatus effektivt og hjelper til med å balansere tilgang til informasjon, folkehelsebeskyttelse og personvern. Oppført er syv måter å bruke disse på:

Oppbevar og oppdater journaler

QR-koder kan lagre omfattende beretninger om en persons medisinske historie, medisindetaljer og annen relevant helseinformasjon. Bekymrede myndigheter kan raskt få tilgang til disse i en skanning.

Og med dynamiske QR-koder kan helsepersonell gjøre nødvendige endringer i disse detaljene. Deres avanserte funksjon lar degredigere en QR-kode for å oppdatere de innebygde dataene.

Dette gjør det mulig for helseinstitusjoner å oppdatere hver persons journaler, spesielt etter diagnostiske tester, operasjoner og andre medisinske prosedyrer. 

Å endre og korrigere informasjon er enkelt for ledelsen, og garanterer at en persons helsedata alltid er nøyaktige.

Bekreft helseopplysninger

Digital health ID QR code

QR-koder kan fungere som digitale helse-ID-er for enkeltpersoner. De kan lagre viktige detaljer som kan autentisere en persons helsestatus.

Medisinske fagpersoner kan skanne koden for å sjekke en persons medisinske journaler. Disse detaljene vil hjelpe dem å identifisere den beste behandlingen eller medisinen som ikke vil skade pasienten.

Si at du vil donere blod. Myndighetene kan skanne helse-QR-koden din for å se om du er fysisk i form for prosedyren. De kan også se etter en historie med blodbårne sykdommer eller infeksjoner.

Ved hjelp avQR-koder i helsevesenet reduserer også risikoen for forfalskning av medisinske dokumenter. Kun autoriserte brukere har tilgang til QR-kodeprogramvarens dashbord. Det betyr at bare de kan legge til eller oppdatere postene i kodene.

Folk kan heller ikke bare lage sine egne QR-koder siden fagfolk vil vite med en gang at de ikke er en del av deres QR-kodesystem.

Oppbevar digitale helsesertifikater

Med en fil QR-kodegenerator kan myndigheter digitalt lagre en persons helsesertifikater i en QR-kode. Folk kan presentere denne koden og la etableringspersonalet skanne den for å få tilgang til detaljene deres.

Du kan nå enkelt gå inn på restauranter, flyplasser og andre etablissementer. Disse QR-kodene for helsepass forenkler manuell verifisering siden alle sertifikater er raskt tilgjengelige med en skanning.

Dette gjør det lettere for personell å kjenne til en persons spesifikke helsekriterier ved inngangspunkter før de får opptak.

For å unngå tukling av data kan helseinstitusjoner lage en statisk QR-kode ved hjelp av engratis QR-kode programvare for å motvirke endringer i informasjon.

Lagre digitale tillatelser og resepter 

Med QR-koder er det nå enklere å presentere en legetillatelse. Pasienter kan få tilgang til den digitale filen hvor som helst og presentere den ved hjelp av smarttelefonen når det er nødvendig.

De kan også vise QR-kodene sine på apotek og apotek. Personalet kan skanne disse for å se legens resept. Det er ikke lenger nødvendig å ta med mange fysiske dokumenter.

Spor og spor pasienter

Dynamiske QR-koder har sporingsfunksjoner i sanntid, som gjør dem effektive for pasientovervåking. Denne funksjonen har også ført til at regjeringer over hele verden har brukt dem tilkontaktsporingsskjemaer.

QR-kodeberegninger som skannetid og plassering hjelper myndighetene raskt å identifisere potensielt utsatte eller utsatte individer.

Med QR TIGER kan de aktivere presis GPS-sporing for å få tilgang til skannerens nøyaktige plassering. Men for å overholde forskrifter for personvern, vil denne funksjonen kun fungere etter skannerens samtykke.

Beskytt privat informasjon

En persons medisinske journaler er konfidensielle. Myndighetene må garantere at enkeltpersoners helseopplysninger er sikre mot nysgjerrige øyne og svindelrisiko.

Disse databruddene og personvernhensyn er ikke et problem med enpassordbeskyttet QR-kode. Du kan gi slipp på bekymringene dine, siden dette er en pålitelig løsning for å dele konfidensielle data og regulere QR-kodetilgang.

Med denne unike løsningen kan ikke folk se den innebygde informasjonen selv om de har skannet den. De må først skrive inn riktig passord før de kan få tilgang til det.

Å sette opp et unikt passord for QR-koder for helsepass er kun mulig med en dynamisk QR-kode. 

QR-koder har også en krypteringsfunksjon, et sofistikert lag med beskyttelse for å sikre at data forblir konfidensielle og manipulasjonssikre.

Autentisere farmasøytiske legemidler

Drug packaging QR code

QR-koder for helsepass kan også hjelpe med å autentisere narkotika. Legemiddelprodusenter og farmasøytiske selskaper kan legge til disse kodene på emballasjen til produktene sine.

Disse QR-kodene kan lenke til en portal som gir informasjon om selskapet, medikamentets gyldighet, utløpsdatoer, serienumre og andre relevante data om medisinen eller vaksinen.

Med enfil til QR-kode konverter, kan de lagre alle disse viktige detaljene i QR-koder for enkel tilgang. Dette vil gjøre det lettere for forbrukere å sjekke et legemiddels autentisitet før de kjøper det.


Hvordan lage et tilpasset helsepass QR-kode med QR TIGERQR-kodegenerator

Begynn å bli digital med QR TIGER. Slik lager du en QR-kode med vårt brukervennlige grensesnitt:

  1. Gå tilQR TIGER og velg en QR-kodeløsning. Du kan brukeFil QR kode.

Merk: Dynamiske QR-løsninger somFil krever en konto. Du kan registrere deg for freemium for å fortsette å bruke. Du får tre dynamiske QR-koder, hver med en grense på 500 skanninger.

  1. KlikkLast opp fil og velg filen du vil bygge inn.
  2. VelgGenerer dynamisk QR-kode knapp.
  3. Tilpass QR-koden din slik at den stemmer med din smak. Med QR TIGERs tilpasningsfunksjoner er alternativene dine rikelig.
  4. Kjør en testskanning for å se om QR-koden din fungerer bra. For å lagre, klikknedlasting. Den er nå klar til bruk.

Fordeler med å bruke en QR-kodegenerator i helsevesenet

Å bruke QR-koder i helsepass er et praktisk og effektivt alternativ for å administrere helserelaterte data og prosesser.

Denne innovative teknologien gir et strukturert informasjonssystem, noe som gjør det til et økonomisk og levedyktig verktøy i helsesektoren.

Nedenfor er fordelene med å integrere QR-koder i helsevesenet:

Stor datalagring

QR-koder kan lagre viktig informasjon som personlig identifiseringsdata, vaksinasjonsregistreringer og andre. Alle disse detaljene er tilgjengelige fra ett sted, og visningen tar bare én skanning.

Dette gjør det enkelt å bære, dele og lagre viktig helseinformasjon.

Kontaktløs verifisering

Du kan bli kontaktløs med QR-koder. De reduserer risikoen for overføring under helsekontroller og minimerer fysisk kontakt.

De vil være nyttige på steder der fysisk kontakt er mer sannsynlig, for eksempel flyplasser, helsetjenester eller arrangementssteder.

Forbedret kontaktsporing

QR-koder er en utmerket ressurs for kontaktsporing.

Kontaktsporere kan raskt få tilgang til informasjon, identifisere potensielle nære kontakter og kommunisere direkte med disse personene for testing. 

Med QR-kodenes allsidighet er rask sporing av individers helsestatus mulig. 

Sikker dataoverføring

QR-koder kan inneholde krypterte data, noe som betyr at informasjonen i koden er kodet slik at kun autoriserte enheter kan få tilgang til dataene.

En kryptert QR-kode legger til et lag med sikkerhetskryptering for datadeling og overføring, og sikrer at personlig helseinformasjon forblir konfidensiell og beskyttet motphishing-angrep

Akuttmedisinsk informasjon

QR-koder lar myndigheter, flyselskapets ansatte eller medisinske fagpersoner få tilgang til viktig helseinformasjon med en QR-kodeskanning.

Dette gir dem viktige detaljer om en persons helsestatus, noe som kan be om nødhjelp. 

Redusert papirarbeid

QR-koder fremmebærekraft. En enkelt QR-kode kan lagre et bredt spekter av informasjon, noe som reduserer papirbasert dokumentasjon og ressurser.

Å bruke mindre papir betyr mindre avfall og et mindre karbonavtrykk.

Folkehelseberedskap

QR-koder kan gi tall, en liste over informasjon og data for å holde publikum i sjakk.

Myndigheter kan bruke digitaliserte ID-er innebygd i en QR-kode for å gi tilgang til viktig informasjon. Disse kodene kan også bidra til å identifisere personer som kan ha vært utsatt for en smittsom sykdom. 

QR-koder for helsepass i aksjon

QR codes for health passport

QR-koder bryter grenser i helsesektoren. Ta en titt på disse institusjonene som har startet QR-kodeapplikasjoner for å tilpasse seg det endrede helselandskapet:

Virginia Department of Health

Virginia effektiviserer nå helseprosessene sine med vaksinasjonspass, og gjør QR-koder og kort tilgjengelig for alle vaksinerte.

Alle data som samles inn – for eksempel administrerte vaksinasjoner – blir registrert og rapportert til et statlig system for informasjonstilgang. Dette inkluderer apotek, helseavdelingsklinikker og lokale vaksinasjonssentre.

Den Europeiske UnionQR-koder for vaksinasjon

Den europeiske union har jobbet med vaksinasjons-QR-kodepass for individer som er testet, vaksinert og nylig blitt frisk etter COVID-19.

Disse vaksinepassene inneholder en QR-kode som gjør det mulig å spore medisinske journaler til europeiske borgere. 

Disse journalene inkluderer informasjon om opprinnelsen til vaksinen og om personene har hatt en historie med å bære viruset. 

Storbritannia

Den 24. september 2020 lanserte National Health Service (NHS) denNHS COVID-19-appen for frivillig kontaktsporing i England og Wales. Det hjalp med å spore brukernes helsestatus og mulig eksponering for viruset. Appen ble stengt 27. april 2023.

Storbritannias digitalisering av reisekort med en skannbar QR-kode for reiser har også fungert som bevis på COVID-19-autorisasjon, som gjorde det mulig for befolkningen å turnere internasjonalt.

QR-koder for et forbedret helseverifiseringssystem

Helse- og sikkerhetstiltakene kan ha blitt strengere etter hvert som verden møtte pandemien, men QR-koder for helsepass ga en løsning som brakte bekvemmeligheter og effektivitet til alle bransjer. 

Med disse QR-kodene kan medisinsk personell og berørte myndigheter enkelt få tilgang til helseinformasjon, strømlinjeforme kontaktsporingsarbeid og autentisere en persons helsestatus. 

Disse digitale rutene representerer din billett til tryggere operasjoner, der verifisering ikke bare er en prosess, men en inngangsport til et sunnere og tryggere samfunn.

Design et nytt konsept for sikker drift ved å lage QR-koder med QR TIGER – den beste QR-kodegeneratoren på nettet. Registrer deg for en freemium-konto i dag.


FAQ

Hvordan kan du lage en QR-kode for flyplassen din?

Å lage en QR-kode for flyplassen din har gjort det enkelt for deg med QR TIGER.

Bare gå til QR TIGER online > Velg en QR-kodeløsning > Legg til de nødvendige dataene > Generer en QR-kode > Tilpass > Last ned for å lagre QR-koden din.

Brands using QR codes

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger