Jak skonfigurować śledzenie kodów QR w czasie rzeczywistym: kompletny przewodnik

Update:  April 29, 2024
Jak skonfigurować śledzenie kodów QR w czasie rzeczywistym: kompletny przewodnik

Śledzenie kodów QR umożliwia śledzenie skanów kodów QR, co pomoże Ci ulepszyć obecne strategie marketingowe oparte na kodach QR i przeanalizować, co poszło dobrze, a co nie. 

Jak mówi przysłowie: „Czego nie możesz zmierzyć, nie możesz ulepszyć!” to samo pojęcie odnosi się również do biznesu i marketingu.

Śledzenie jest niezbędne dla każdej firmy, ponieważ poprawia praktyki i wysiłki marketingowe.

Umożliwia to również ocenę ogólnego rozwoju Twojej firmy lub przedsiębiorstwa.

Jak zatem działa dynamiczny generator kodów QR z systemem śledzenia? Dowiedzmy Się.

Dynamiczny kod QR (możliwość śledzenia i edycji)

Dynamiczne kody QRto kody QR umożliwiające edycję i śledzenie kodów QR.

Możesz śledzić skany swojego kodu QR, a jednocześnie aktualizować/edytować informacje zawarte w kodzie QR. 

Oznacza to, że możesz zmienić informacje powiązane z kodem bez konieczności ponownego drukowania lub rozpowszechniania nowych kodów QR. 

Korzystanie z dynamicznych kodów QR umożliwia firmom i osobom prywatnym wygodne aktualizowanie informacji powiązanych z kodem bez konieczności ponownego drukowania lub rozpowszechniania nowych kodów QR. 

Ta elastyczność sprawia, że dynamiczne kody QR dobrze nadają się do różnych zastosowań, w tym kampanii marketingowych, rejestracji wydarzeń, systemów sprzedaży biletów i promocji produktów.

Jak działa dynamiczne śledzenie kodów QR

Śledzenie kodów QR polega na aktywnym monitorowaniu i rejestrowaniu aktywności skanowania Twoich kampanii z kodami QR.

Proces śledzenia obejmuje gromadzenie danych na temat czasu, częstotliwości i lokalizacji skanowania kodów QR.

Dane te mają wartość dla firm i marketerów, umożliwiając im analizę zachowań konsumentów, ocenę skuteczności kampanii i uzyskanie wglądu w preferencje klientów.

Oto jak działa śledzenie kampanii z kodem QR:

1. Generowanie kodów QR

Zanim będziesz mógł śledzić kody QR, musisz je utworzyć możliwe do śledzenia kody QR (dynamiczne kody QR) przy użyciu oprogramowania do dynamicznych kodów QR.

Do wyboru są różne zaawansowane rozwiązania w zakresie dynamicznych kodów QR.

Dzięki dynamicznemu kodowi QR możesz przechowywać więcej niż tylko adresy URL. Możesz osadzić wszystkie linki do mediów społecznościowych, dane kontaktowe, dokumenty, pliki audio, filmy i inne.


2. Umieszczanie i dystrybucja

Kody QR są drukowane lub wyświetlane w różnych lokalizacjach, takich jak reklamy fizyczne, opakowania produktów, plakaty, strony internetowe, e-maile lub media społecznościowe.

Najlepszą częścią korzystania z kodów QR jest to, że można ich używać w kanałach marketingowych online i offline. Można ich zatem używać na wyświetlaczach cyfrowych i materiałach drukowanych.

Dzięki technologii kodów QR Twoje kampanie z użyciem kodów QR mogą mieć szerszy zasięg, ponieważ możesz zintegrować je z dwoma strumieniami marketingowymi.

3. Użytkownicy skanują kody

Użytkownicy smartfonów lub osoby posiadające czytniki kodów QR przechwytują kod QR za pomocą aparatu w swoim urządzeniu lub specjalistycznej aplikacji skanującej. Aplikacja dekoduje zakodowane informacje.

4. Zbieranie danych

Kiedy ktoś skanuje Twój kod QR, npdynamiczny generator kodów QRrejestruje informacje, w tym czas skanowania, lokalizację (jeśli jest dostępna), typ urządzenia i wszelkie dodatkowe parametry zdefiniowane przez system śledzenia.

Korzystając z oprogramowania do obsługi kodów QR, możesz uzyskać dostęp do kompleksowych danych dotyczących każdej kampanii wykorzystującej kody QR na pulpicie nawigacyjnym.

Zapewnia scentralizowany system śledzenia, umożliwiający łatwe monitorowanie wydajności każdego kodu QR.

5. Analiza danych

Korzystając z dostępnych danych, możesz je teraz analizować, aby uzyskać wgląd w zachowania i zaangażowanie użytkowników. Analiza obejmuje takie wskaźniki, jak liczba skanów, częstotliwość, popularne lokalizacje skanowania itp.

6. Optymalizacja kampanii

Na podstawie wniosków uzyskanych ze śledzenia danych firmy mogą podejmować oparte na danych decyzje dotyczące udoskonaleń strategie marketingowe, optymalizuj miejsca docelowe kampanii, dostosowuj treść i poprawiaj wygodę użytkownika.

Pamiętaj, że możesz śledzić tylko dynamiczne kampanie z kodami QR. W przeciwieństwie do statycznych kodów QR, dynamiczne mają możliwość śledzenia.

Ponadto podczas śledzenia kodów QR należy wziąć pod uwagę kwestie prywatności.

Uzyskanie zgody użytkownika i wdrożenie odpowiednich środków w celu bezpiecznego przetwarzania zebranych danych zgodnie z przepisami dotyczącymi prywatności to kluczowe kroki w celu utrzymania standardów prywatności.

Dane dotyczące kodu QR, które możesz śledzić za pomocą dynamiczny generator kodów QR

1. Całkowite i unikalne dane skanowania w czasie rzeczywistym

Trackable QR code

Czy możesz sprawdzić, ile razy kod QR jest skanowany?Absolutnie.

Na pulpicie nawigacyjnym kampanii QR TIGER możesz sprawdzić liczbę całkowitych skanów i łączną liczbę unikalnych skanów dynamicznych kodów QR w czasie.

Możesz zmienić raport na podstawie preferowanej strefy czasowej i pogrupować go w różne przedziały czasowe, takie jak dni, tygodnie, miesiące lub lata.

Śledzenie liczby skanów w kampanii z kodem QR jest kluczowe, aby ocenić jej skuteczność poprzez pomiar jej efektywności i poziomu zaangażowania.

Dynamiczne śledzenie kodów QR umożliwia pomiar zwrotu z inwestycji (ROI) kampanii, zapewniając, że generuje ona pożądane wyniki w ramach ograniczeń budżetowych.

2. Skanuje według urządzenia & najlepsze urządzenie

User deice

Pulpit nawigacyjny QR TIGER udostępnia również tabelę urządzeń.

Możesz także śledzić skanery urządzeń używane do skanowania Twojego kodu QR.

Oprogramowanie rejestruje, czy skaner korzystał z systemu Android, iOS czy komputera PC. Wykrywa także najlepsze urządzenie używane przez Twoje skanery. 

Śledzenie danych urządzenia skanującego w kampaniach z kodami QR jest niezbędne do określenia preferencji odbiorców dotyczących urządzeń.

Informacje te pomogą Ci zoptymalizować kampanie pod kątem zgodności i wygody użytkownika na najczęściej używanych urządzeniach. Możesz zapewnić maksymalne zaangażowanie i efektywność. 

Możesz także proaktywnie optymalizować kompatybilność i zapewniać swoim odbiorcom najlepsze możliwe doświadczenia ze skanowania.

Dane te umożliwiają dostosowywanie kampanii w oparciu o funkcje i funkcjonalności specyficzne dla urządzenia, ulepszając jezaangażowanie użytkownika.

3. Skanuj lokalizacje & 5 najlepszych lokalizacji

Top location

Możesz się także zastanawiać: Jak mogę śledzić lokalizację skanowania kodu QR?

Dzięki QR TIGER możesz łatwo śledzić lokalizacje skanowania za pomocą znacznika czasu kampanii z kodem QR.

Iść doMoje konto, następnie kliknijPanelaby uzyskać dostęp do wszystkich kampanii wykorzystujących kody QR.

Po wybraniu kampanii z kodem QR kliknijStatystykii przewiń w dół, aby zobaczyćSkanuj lokalizację dane.

Tutaj możesz zobaczyć, gdzie ludzie skanują Twój kod QR. Możesz wyświetlić określone dane, czas lokalny, typ urządzenia oraz kraj i kraj. Miasto.

Teraz pytanie brzmi: czy kod QR może poznać Twoją lokalizację?

Aby odpowiedzieć, system rejestruje jedynie lokalizację, w której użytkownicy skanują konkretny kod QR. 

Skanery muszą najpierw wyrazić zgodę na dostęp do lokalizacji urządzenia. Ci, którzy nie chcą udostępniać swojej lokalizacji, mogą odmówić dostępu do lokalizacji.

Śledzenie lokalizacji polega na umożliwieniu systemowi dostępu do lokalizacji urządzenia do czasu zeskanowania kodu QR. W przeciwnym razie system nie będzie mógł śledzić lokalizacji skanowania.

Jeśli skaner wyrazi zgodę, możesz zobaczyć długość i szerokość geograficzną położenia geograficznego, w którym zeskanowano Twój kod QR.

Określa także 5 najlepszych lokalizacji, co pomaga zlokalizować najskuteczniejszą kampanię z kodem QR lub określić, gdzie Twoja kampania z kodem QR jest najbardziej popularna.

Dane te zapewniają wgląd w obszary, w których Twoi odbiorcy najczęściej angażują się w Twoje kampanie.

Pomaga to określić, gdzie skoncentrować działania marketingowe i alokować zasoby na te konkretne regiony, dostosowując komunikaty i oferty w celu maksymalizacji zaangażowania i konwersji. 

Zrozumienie lokalizacji skanerów zapewnia wgląd w położenie geograficzne docelowych odbiorców, pomagając w planach ekspansji biznesowej i lokalne inicjatywy marketingowe.

Może także służyć jako środek bezpieczeństwa, wykrywając wszelkie oszukańcze lub nieautoryzowane działania związane ze skanowaniem w nieoczekiwanych lokalizacjach, umożliwiając podjęcie niezbędnych środków ostrożności oraz ochronę marki i kampanii.

4. Mapa GPS (mapa cieplna)

GPS map

Mapa GPS zapewnia wizualną reprezentację danych o lokalizacji skanowania.

Przedstawia mapę cieplną, która wykorzystuje znaczniki lokalizacji i kolorowe wskaźniki, aby pokazać poziom zaangażowania skanowania w różnych obszarach.

TheKod QR GPS śledzenie umożliwia śledzenie dokładnych lokalizacji skanowania.

Dzięki temu mapa zapewnia dokładniejszą pozycję GPS miejsc, w których ludzie skanują Twój kod QR.

Znaczniki mają kolor od czerwonego do pomarańczowego, wskazując wyższy poziom zaangażowania tam, gdzie urządzenie skanera spędziło więcej czasu.

Z drugiej strony znaczniki w kolorze niebieskim i fioletowym reprezentują obszary o mniejszej aktywności skanowania i krótszym czasie obecności urządzenia.

5. Wykres mapy

Map chart

Wykres mapy zapewnia kompleksowy i lepszy widok z dowolnego miejsca na świecie, w którym ludzie zeskanowali Twój kod QR.

Pod wykresem mapy możesz zobaczyć całkowitą liczbę zeskanowanych kodów QR w oparciu o konkretny region lub obszar.

Integracja z Google Analytics włączonadynamiczny generator kodów QR

Możesz połączyć Google Analytics ze swoim kontem QR TIGER, aby uzyskać kompleksowe statystyki dotyczące kampanii wykorzystującej kody QR.

Pozwala analizować szczegółowe informacje o osobach odwiedzających Twoją witrynę, takie jak:

  • Demografia odwiedzających
  • Zaangażowanie użytkowników
  • Typ urządzenia używanego podczas skanowania
  • Liczba zeskanowanych kodów QR
  • Czas skanowania
  • Skanuj lokalizację

Oto haczyk w integracji Google Analytics i oprogramowania do kodów QR: możesz uzyskać szczegółowe dane dotyczące kodów QR i danych witryn internetowych swojej kampanii.

Za pomocąGoogle Analyticsmenedżerowie kampanii mogą z łatwością śledzić i monitorować wiele kampanii w jednym miejscu.


Śledź i retargetuj swoje kampanie, aby uzyskać lepsze wyniki

Śledzenie kodów QR umożliwia marketerom skuteczne śledzenie i retargetowanie kampanii, zapewniając doskonałe wyniki i większe zaangażowanie klientów. 

W ten sposób firmy mogą wypełnić lukę między sferą fizyczną i cyfrową, otwierając świat możliwości poprzez integrację kodów QR ze strategiami marketingowymi. 

Śledzenie kampanii z kodem QR i retargeting płynnie ze sobą współpracują, tworząc płynną podróż klienta, która maksymalizuje możliwości konwersji.

Dane pozwalają na głębsze zrozumienie grupy docelowej, pozwalają udoskonalić kampanie i podejmować trafne decyzje, optymalizować działania marketingowe w czasie rzeczywistym i zapewnić dotarcie do właściwych osób z właściwym komunikatem.

Rozpocznij kampanię kodów QR za pomocą dynamicznego generatora kodów QR już dziś, rejestrując się w niedrogich planach subskrypcyjnych QR TIGER.

Często Zadawane Pytania

Jak mogę śledzić kod QR?

Aby śledzić kod QR, kod QR musi być w trybie dynamicznym. Dynamiczne kody QR mają możliwości śledzenia, co pozwala śledzić całkowitą liczbę skanów, czas, lokalizację i typ urządzenia użytego do skanowania kodu QR.

Kiedy utworzysz dynamiczny kod QR w QR TIGER, możesz łatwo śledzić go na swoim pulpicie nawigacyjnym. Po prostu idź doMoje konto >Panel>Wybierz kod QR >Statystyki.

Czy kod QR może poznać Twoją lokalizację?

Dynamiczny kod QR może jedynie wykryćlokalizację skanowania tylko wtedy, gdy skaner zezwoli systemowi na dostęp do lokalizacji GPS urządzenia.

Jeśli skaner wyrazi zgodę na ich lokalizację, system zarejestruje lokalizację skanowania na podstawie ich pozycji GPS. Skanery mają opcję odmowy dostępu do swojej lokalizacji.

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger