QR Code GPS: Precyzyjne śledzenie lokalizacji i skanowanie granic

By:  Roselle
Update:  June 28, 2023
QR Code GPS: Precyzyjne śledzenie lokalizacji i skanowanie granic

QR TIGER właśnie uruchomił nową funkcję: Śledzenie kodem QR GPS, zaawansowaną dynamiczną funkcję kodu QR, która wykorzystuje satelitarny system nawigacji do określania lokalizacji skanera.

QR Aktywowane przez GPS dynamiczne kody QR TIGERa pozwalają uzyskać dokładne dane o lokalizacji skanera i ustawić ograniczenia skanowania dla danego obszaru.

Ta zaawansowana funkcja obsługuje bardzo precyzyjne śledzenie geolokalizacji i ograniczanie stref skanowania lub geofence.

Precyzyjne śledzenie geolokalizacyjne umożliwia uzyskiwanie dokładnych danych o lokalizacji skanowania na podstawie położenia geograficznego skanera, ale tylko wtedy, gdy zezwoli on na dostęp do lokalizacji GPS urządzenia.

Funkcja geofence umożliwia ograniczenie strefy skanowania w celu kontrolowania dostępu do kodu QR poprzez ustawienie granicy określonej dla lokalizacji.

Ten artykuł przeprowadzi Cię przez dogłębną dyskusję na temat funkcji GPS generatora dynamicznych kodów QR QR TIGER oraz tego, w jaki sposób może ona pomóc w ulepszeniu strategii marketingowych i ram biznesowych.

QR kod GPS śledzenie: dokładne dane lokalizacji skanowania, ale za zgodą

GPS QR code tracking

Funkcja śledzenia GPS zapewnia precyzyjne dane o lokalizacji skanera. Gdy ludzie skanują Twój dynamiczny kod QR, system rejestruje dokładną pozycję, w której go zeskanowali.

Jest to nowy dodatek do czterech funkcji QR TIGERdynamiczne kody QR: rozwiązania do edycji adresów URL, plików i H5.

W przeciwieństwie do poprzedniego modułu do śledzenia lokalizacji, ta funkcja jest bardziej precyzyjna. Zapewnia lokalizację skanera na podstawie długości i szerokości geograficznej.

Dzięki tej funkcji marketerzy i firmy mogą opracowywać inteligentne plany strategiczne. Mogą na przykład wykorzystać dane o lokalizacji skanowania, aby zidentyfikować najlepsze lokalizacje, w których strategicznie ulokują swoją kampanię reklamową i ponownie ukierunkować skanery.

Aby aktywować tę funkcję śledzenia GPS kodu QR, wystarczy włączyć Śledzenie GPS na desce rozdzielczej.

Po włączeniu kod przekierowuje skanery na stronę uprawnień, wymagając zgody skanera, aby umożliwić systemowi dostęp do lokalizacji jego urządzenia.

Wyskakuje pytanie:Czy chcesz udostępnić miejsce, w którym zeskanowałeś kod QR?Skanery muszą najpierw udzielić pozwolenia, dotykającTak śmiało.

Mają również możliwość odmowy dostępu lub odmowy podania informacji o swojej lokalizacji.

Teraz, jeśli śledzisz lokalizację skanowania swojej kampanii z kodami QR, możesz zobaczyć mapę pokazującą poziomy czasu spędzanego na urządzeniach w różnych obszarach.

Mapa cieplna pokazuje różne kolory, które wskazują, jak długo urządzenia znajdowały się w określonej lokalizacji.

Czerwone i pomarańczowe urządzenia średnie spędzały tam dużo czasu, podczas gdy niebieskie i fioletowe urządzenia były tam krócej.


Dynamiczny generator kodów QR Funkcja śledzenia GPS: przypadki użycia

Kody QR ze śledzeniem GPS są dziś przydatne dla współczesnego marketera. Duże firmy, małe firmy, a nawet osoby prywatne mogą skorzystać z tej zaawansowanej funkcji dynamicznej.

Dzięki wydajnym funkcjom śledzenia i monitorowania kody te odgrywają ogromną rolę w dokładnym gromadzeniu i analizie danych oraz dostarczają firmom cennych informacji.

Oto, w jaki sposób możesz wykorzystać rozwiązania kodów QR z obsługą GPS:

Monitorowanie kampanii w czasie rzeczywistym

Wraz z rosnącą konkurencją na rynku i zmieniającymi się zachowaniami konsumentów, marketerzy i firmy stają przed nowymi wyzwaniami.

Muszą szukać nowych rozwiązań targetowania i przyjąć podejście marketingowe oparte na danych, aby oferować klientom spójną i lepszą obsługę na różnych urządzeniach.

Integracja Adynamiczny generator kodów QR wykorzystanie rozwiązań kodów QR z obsługą GPS może pomóc strategom w solidnym zrozumieniu ich rynku docelowego w celu sprostania współczesnym wyzwaniom.

Jednym ze sposobów na to jest dogłębne przeglądanie danych rynkowych, co jest niezbędne przy tworzeniu kampanii marketingowych wzbogaconych o wartość.

Ponieważ funkcja GPS może wykryć dokładną lokalizację skanera, stratedzy marketingowi mogą śledzić zachowanie aktywnego rynku docelowego.

Oto przykład: masz nowo wprowadzoną reklamę produktu, która wykorzystuje kody QR adresów URL z obsługą GPS i jest skierowana do pokolenia Z w różnych miastach w całym kraju.

Dzięki danym lokalizacji zeskanowanym kodem QR możesz skutecznie określić, czy miejsce docelowe reklamy lub kampania marketingowa jest skuteczna lub skuteczna w różnych regionach.

Pomaga to podejmować trafne i oparte na danych decyzje w celu efektywniejszej alokacji zasobów i dostosowywania strategii w oparciu o rzeczywiste zaangażowanie klientów.

Śledzenie zasobów i zarządzanie nimi

Oprócz kampanii marketingowych te wszechstronne kody QR ze śledzeniem GPS pomagają również firmom śledzić i monitorować ruch aktywów w czasie rzeczywistym.

TheGlobalny system pozycjonowania (GPS) na kodach QR może usprawnić zarządzanie zapasami, zmniejszyć straty i usprawnić procesy logistyczne. Na przykład firmy mogą umieszczać te kody na wartościowych aktywach, sprzęcie lub paczkach.

Jest to również idealne rozwiązanie dla firm logistycznych. Mogą śledzić ruch paczek za pomocą kodów QR plików ze śledzeniem GPS, zapewniając dokładną dostawę i minimalizując ryzyko zagubienia przesyłek.

Zespół logistyczny musi tylko zeskanować kod QR z obsługą GPS, aby zarejestrować dokładną lokalizację paczki z jednego punktu do drugiego.

A dzięki funkcji geofencing mogą skutecznie kontrolować i śledzić ruch w określonych obszarach, umieszczając kody QR w wyznaczonych punktach wejścia i wyjścia.

Pomaga to firmom logistycznym skutecznie zapewniać klientom dokładne śledzenie przesyłek, poprawiając ich przejrzystość, produktywność i niezawodność.

Bezpieczeństwo i reagowanie w sytuacjach awaryjnych

Oprócz marketingu i logistyki, branże takie jak służby ratownicze mogą również skorzystać z kodów QR ze śledzeniem GPS. Mogą wykorzystać te kody do wdrożenia swojego systemu bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Mogą umieścić AKod QR formularza Google w strategicznych punktach obiektów lub przestrzeni publicznych. A w nagłych przypadkach ludzie mogą zeskanować kod, aby podać swoją lokalizację i dane kontaktowe osobom udzielającym pierwszej pomocy.

Włączenie funkcji GPS kodu QR formularza Google pozwala ratownikom na natychmiastową pomoc, ponieważ mogą skutecznie zlokalizować skaner przy użyciu dokładnych danych lokalizacji skanowania.

Szpitale lub ośrodki ratunkowe mogą również używać kodu QR lokalizacji, aby zapewnić ludziom dokładne wskazówki. To rozwiązanie przechowuje link do lokalizacji lub współrzędne długości i szerokości geograficznej.

Po zeskanowaniu kod przekierowuje skanery do określonego obszaru na mapie. Jak utworzyć kod QR dla mojego GPS? To szybkie i łatwe.

Aby go utworzyć, przejdź najpierw do Map Google i wyszukaj lokalizację swojego zakładu. Kliknij pinezkę lokalizacji i kliknijUdział>Skopiuj link.

Po zakończeniu przejdź do oprogramowania kodu QR, takiego jak QR TIGER, i utwórz plikKod QR adresu URL. Wklej link do lokalizacji w pustym polu i wybierzDynamiczny do precyzyjnego śledzenia lokalizacji.

Następnie możesz dostosować swój kod QR, aby ułatwić rozpoznawanie. Po zakończeniu możesz pobrać i wydrukować kod QR lokalizacji.

Geofencing kodu QR: ograniczanie skanów za pomocą lokalizacji

QR code geofencing

Geofencing kodu QR to kolejna zaawansowana funkcja GPS, która umożliwia skanowanie granic. Pozwala ograniczyć dostęp do kodu QR, ustawiając granice lokalizacji ze współrzędnymi długości i szerokości geograficznej.

Oto sposoby ustawiania granicy lokalizacji:

  1. Sprecyzowaćokreślony obszar z mapy; Lub
  2. Wejściedługość i szerokość geograficzną obszaru ręcznie za pomocą Google Maps.

Po zakończeniu możesz ustawić promień, który określa określoną odległość, do której jest dostępny Twój kod QR.

Skanery spoza granicy nie mogą uzyskać dostępu do informacji o kodzie QR, chyba że znajdują się w jej promieniu.

Jeśli zeskanują kod QR poza granicami i uzyskają dostęp do informacji, zostaną poproszeni o zbliżenie się do kodu QR. Aby uzyskać dostęp do danych, muszą zeskanować kod QR znajdujący się w jego zasięgu.

Załóżmy, że chcesz utworzyć plikKod QR Map Google dla żądanej lokalizacji dostępnej tylko na określonym obszarze. Możesz utworzyć niestandardowy kod QR adresu URL z linkiem do lokalizacji i włączyćOgranicz lokalizację skanowania.

W jaki sposób ta funkcja może Ci pomóc? Zapoznaj się z poniższymi przypadkami użycia, aby zrozumieć, jak działają one w różnych ustawieniach, aby Twoja firma mogła je zintegrować i czerpać korzyści z tej funkcji.

Dynamiczny generator kodów QR funkcja geofence: przypadki użycia

Geofencing z kodem QR to potężne rozwiązanie do zarządzania dostępem do określonych obszarów, śledzenia obecności lub monitorowania ruchu w obrębie obiektu.

Oto kilka różnych zastosowań tej funkcji, które możesz zaimplementować:

System obecności na miejscu

Miejsca pracy mogą mieć unikalny kod QR wyświetlany przy wejściu lub na terenie zakładu pracy, który będzie służył jako wirtualne punkty kontrolne dla pracowników do zeskanowania po przybyciu w celu potwierdzenia obecności.

Po przybyciu do miejsca pracy skanują kod QR dynamicznego adresu URL za pomocą swoich smartfonów, aby się zameldować.

Funkcja geofencing zapewnia, że kod QR jest aktywny i możliwy do zeskanowania tylko w określonej lokalizacji, co zapobiega zameldowaniu się w nieautoryzowanych miejscach. Użytkownicy mogą również codziennie zmieniać stronę docelową, aby była bezpieczna. 

Ponieważ system przechwytuje dane obecności w czasie rzeczywistym, w tym czas i miejsce każdej odprawy, rejestruje i przechowuje znaczniki czasu zeskanowanych kodów QR na scentralizowanej tablicy zarządzania danymi.

Menedżerowie lub personel HR mogą uzyskać dostęp do tych danychśledzić obecność pracowników, monitorować punktualność i generować raporty wydajnie i łatwo.

Mogą również aktywować powiadomienia o skanowaniu wiadomości e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o liczbie pracowników, którzy zeskanowali kod QR obecności.

Wdrażając mobilny system obecności oparty na geofencingu z kodem QR, firmy mogą usprawnić zarządzanie obecnością, wyeliminować ręczne procesy, zmniejszyć liczbę błędów i zwiększyć ogólną wydajność.

Zapewnia pracownikom wygodną metodę rejestrowania czasu pracy, jednocześnie oferując pracodawcom dokładne śledzenie obecności pracowników i zgodności z harmonogramami pracy.

Marketing oparty na lokalizacji

W aspekcie marketingowym tzwfunkcja geofence dynamicznych kodów QR umożliwia marketerom opracowywanie lokalnych lub izolowanych kampanii marketingowych.

Ta inteligentna funkcja ułatwia wysoce ukierunkowane podejście marketingowe, zapewniając rabaty lub promocje dla poszczególnych lokalizacji.

Firma detaliczna może wygenerować kod QR strony H5 lub kod QR adresu URL dla każdej lokalizacji sklepu i oferować rabaty lub promocje unikalne dla każdego oddziału sklepu.

To ukierunkowane podejście poprawia zaangażowanie klientów, zachęca do podejmowania decyzji zakupowych i zwiększa ruch w sklepie.

Aby bezpłatnie utworzyć niestandardowy dynamiczny kod QR dla określonej lokalizacji, możesz założyć konto freemium QR TIGER. Otrzymasz trzy dynamiczne kody QR, każdy z limitem 500 skanów.

Kontrola dostępu do zasobów edukacyjnych

Dynamiczne kody QR plików z obsługą geofence umożliwiają instytucjom edukacyjnym ograniczenie dostępu do zasobów internetowych lub cyfrowych, takich jak opublikowane książki, artykuły lub artykuły naukowe.

Kody te umożliwiają dostęp do skanerów na terenie danego kampusu, uniemożliwiając dostęp osób z zewnątrz i zabezpieczając ich zasoby.

Na przykład biblioteka szkolna może wdrożyć dostęp do zasobów na podstawie kodu QR. Studenci mają dostęp do konkretnego artykułu naukowego tylko wtedy, gdy są w bibliotece. 

System ten zapewnia zwiększone bezpieczeństwo, umożliwiając instytucjom edukacyjnym skuteczne i efektywne zarządzanie dostępem do zasobów edukacyjnych.

Dostarcz formularze szpitalne

Inicjatywa PANTHERx Rare Pharmacy dołączanie niestandardowych kodów QR ma na celu dostarczenie pacjentom etykiet na receptę na ich leki.

Branża medyczna ma nieskończone możliwości wykorzystania kodów QR. Jednym z nich jest dostarczanie pacjentom kodów QR do formularzy szpitalnych.

Personel medyczny może używać unikalnych kodów QR do różnych formularzy, aby umożliwić pacjentom dostęp i wypełnianie niezbędnych dokumentów za pomocą smartfonów.

Technologia geofencing zapewnia, że pacjenci mogą uzyskać dostęp do kodów QR tylko w obrębie określonego szpitala, zapobiegając nieautoryzowanemu dostępowi do formularzy.

Ten system zapewnia wygodę, wydajność i dokładność danych, z korzyścią dla pacjentów i personelu szpitala. Ta oszczędzająca czas metoda eliminuje konieczność stosowania ręcznych formularzy w formie papierowej i zmniejsza obciążenie administracyjne.

Wyobraź sobie to. Szpital może używać kodów QR z funkcją geofence, aby usprawnić proces rejestracji za pomocą kodów QR formularza Google, umożliwiając pacjentom dostęp do formularza rejestracyjnego za pomocą smartfonów na terenie szpitala.

Pacjenci korzystają z usprawnionego i wygodnego procesu, podczas gdy szpitale mogą oszczędzać zasoby, poprawiać wydajność administracyjną, zapewniać dokładność danych i zmniejszać swój wpływ na środowisko.

To innowacyjne podejście zmienia sposób, w jaki szpitale obsługują formularze, tworząc bardziej wydajne i skoncentrowane na pacjencie doświadczenie w opiece zdrowotnej.


Funkcja GPS QR TIGER: Przekształcanie strategii biznesowych i marketingowych

Śledzenie kodu QR GPS TIGERa wykracza poza określanie lokalizacji skanera. Umożliwia również precyzyjne skanowanie granic, idealne dla marketerów, firm i organizacji wymagających ścisłej kontroli dostępu lub możliwości geo-fencingu.

QR TIGER rozumie obawy dotyczące prywatności niektórych osób dotyczące śledzenia kodu QR. Dlatego wszystkie skanery muszą najpierw wyrazić zgodę przed udostępnieniem swojej lokalizacji.

Dzięki temu ludzie mogą zrezygnować ze śledzenia ich lokalizacji po zeskanowaniu kodu QR. 

Dynamiczne kody QR to Twoja brama do dotarcia do rozproszonego geograficznie rynku docelowego i wdrożenia nowych systemów poprawiających efektywność biznesową.

Zapewniają kompleksową analitykę i śledzenie w czasie rzeczywistym w celu dokładnego monitorowania i analizy.

W połączeniu z intuicyjnym interfejsem oprogramowania, szeroką gamą zaawansowanych funkcji i wydajnością na poziomie przedsiębiorstwa, możesz zapewnić bezproblemowe i precyzyjne śledzenie GPS dzięki QR TIGER.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy, który chce zmaksymalizować produktywność, czy też marketerem, który potrzebuje niezawodnego narzędzia nawigacyjnego, dynamiczne kody QR QR TIGER z obsługą GPS są idealnym rozwiązaniem.

Wykorzystaj moc dynamicznego generatora kodów QR QR TIGER i odblokuj nową erę możliwości opartych na lokalizacji, rejestrując się w naszych przystępnych planach subskrypcyjnych.

Często Zadawane Pytania

Jak utworzyć kod QR dla mojego GPS?

Możesz użyć oprogramowania do kodów QR, aby utworzyć w pełni dostosowany kod QR z logo dla Twojej dokładnej lokalizacji. Możesz wybrać kod QR adresu URL lub kod QR lokalizacji.

Kod QR adresu URL osadza link do lokalizacji z Map Google, a kod QR lokalizacji zawiera długość i szerokość geograficzną lokalizacji.

Kod QR przenosi skanery do Google Maps lub innych usług mapowania na smartfonie skanera.

Czy kody QR mogą być śledzone przez GPS?

Gdy ludzie zapiszą Twój kod QR jako obraz na swoich urządzeniach i zeskanują go, możesz śledzić kod QR na podstawie lokalizacji skanowania.

Dzięki funkcji śledzenia GPS system rejestruje lokalizację zeskanowanego kodu QR dokładnie wtedy, gdy skaner umożliwia dostęp do swojej lokalizacji.

brands using qr codes

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger