Kod QR GPS: precyzyjne śledzenie lokalizacji i skanowanie granic

Update:  January 15, 2024
Kod QR GPS: precyzyjne śledzenie lokalizacji i skanowanie granic

QR TIGER właśnie wprowadził na rynek nową funkcję: śledzenie kodów QR GPS, zaawansowaną funkcję dynamicznych kodów QR, która wykorzystuje satelitarny system nawigacji do określenia lokalizacji skanera.

Aktywowane przez GPS dynamiczne kody QR QR TIGERa umożliwiają uzyskanie dokładnych danych o lokalizacji skanera i ustawienie ograniczeń skanowania dla konkretnego obszaru.

Ta zaawansowana funkcja obsługuje bardzo precyzyjne śledzenie geolokalizacji i skanowanie ograniczeń stref lub geofence.

Precyzyjne śledzenie geolokalizacji umożliwia pobieranie dokładnych danych o lokalizacji skanowania na podstawie położenia geograficznego skanera, ale tylko wtedy, gdy skaner wyrazi zgodę na dostęp do lokalizacji GPS swojego urządzenia.

Funkcja geofence umożliwia ograniczenie strefy skanowania w celu kontrolowania dostępu za pomocą kodu QR poprzez ustawienie granicy specyficznej dla lokalizacji.

W tym artykule szczegółowo omówiono funkcję GPS dynamicznego generatora kodów QR firmy QR TIGER oraz opisano, w jaki sposób może ona pomóc w ulepszeniu strategii marketingowych i ram biznesowych.

Kod QR GPS śledzenie: dokładne skanowanie danych o lokalizacji, ale za zgodą

GPS QR code tracking

Funkcja śledzenia GPS zapewnia dokładne dane o lokalizacji skanera. Kiedy ktoś skanuje Twój dynamiczny kod QR, system rejestruje dokładną pozycję, w której go zeskanował.

Jest to nowy dodatek do czterech funkcji QR TIGERadynamiczne kody QR: rozwiązania dotyczące adresu URL, pliku i edytora H5.

W przeciwieństwie do poprzedniego narzędzia do śledzenia lokalizacji, ta funkcja jest bardziej precyzyjna. Zapewnia lokalizację skanera na podstawie długości i szerokości geograficznej.

Dzięki tej funkcji marketerzy i firmy mogą opracowywać inteligentne plany strategiczne. Mogą na przykład wykorzystać dane o lokalizacji skanowania, aby zidentyfikować najlepsze lokalizacje, w których można strategicznie umieścić kampanię reklamową i ponownie skierować skanery.

Aby aktywować tę funkcję śledzenia GPS za pomocą kodu QR, wystarczy włączyć śledzenie GPS na pulpicie nawigacyjnym.

Po włączeniu kod przekierowuje skanery na stronę uprawnień, wymagając zgody skanera, aby umożliwić systemowi dostęp do lokalizacji jego urządzenia.

Pojawia się pytanie:Czy chcesz udostępnić miejsce, w którym zeskanowałeś kod QR?Skanery muszą najpierw udzielić pozwolenia, dotykającTak śmiało.

Mają także możliwość odmowy dostępu lub podania informacji o swojej lokalizacji.

Teraz, jeśli śledzisz lokalizację skanowania swojej kampanii z kodem QR, możesz zobaczyć mapę pokazującą poziomy czasu spędzanego przez urządzenia w różnych obszarach.

Mapa cieplna pokazuje różne kolory, które wskazują, jak długo urządzenia znajdowały się w określonej lokalizacji.

Kolor czerwony i pomarańczowy oznacza, że urządzenia spędzały w nim dużo czasu, natomiast niebieski i fioletowy oznaczają, że urządzenia przebywały tam przez krótszy czas.


Dynamiczny generator kodów QR Funkcja śledzenia GPS: przypadki użycia

Kody QR ze śledzeniem GPS są dziś przydatne dla współczesnego marketera. Duże firmy, małe firmy, a nawet osoby fizyczne mogą korzystać z tej zaawansowanej funkcji dynamicznej.

Dzięki skutecznym funkcjom śledzenia i monitorowania kody te odgrywają ogromną rolę w dokładnym gromadzeniu i analizie danych oraz dostarczają firmom cennych spostrzeżeń.

Oto, jak możesz wykorzystać rozwiązania w zakresie kodów QR obsługujących GPS:

Monitorowanie kampanii w czasie rzeczywistym

Wraz z rosnącą konkurencją na rynku i zmieniającymi się zachowaniami konsumentów, marketerzy i firmy stają przed nowymi wyzwaniami.

Muszą poszukiwać nowych rozwiązań w zakresie targetowania i przyjąć podejście marketingowe oparte na danych, aby zapewnić klientom spójną i lepszą obsługę na różnych urządzeniach.

Integracja Adynamiczny generator kodów QR wykorzystanie rozwiązań w zakresie kodów QR obsługujących GPS może pomóc strategom w solidnym zrozumieniu rynku docelowego, aby stawić czoła współczesnym wyzwaniom.

Jednym ze sposobów, aby to osiągnąć, jest dokładny przegląd danych rynkowych, co jest niezbędne w tworzeniu kampanii marketingowych wzbogaconych o wartość.

Ponieważ funkcja GPS może wykryć dokładną lokalizację skanera, stratedzy marketingowi mogą śledzić zachowanie aktywnego rynku docelowego.

Oto przykład: masz nowo wypuszczoną reklamę produktu wykorzystującą kody QR URL z obsługą GPS, skierowaną do przedstawicieli pokolenia Z w różnych miastach w całym kraju.

Dzięki danym lokalizacyjnym zeskanowanym kodem QR możesz skutecznie określić, czy miejsce docelowe reklamy lub kampania marketingowa są skuteczne lub skuteczne w różnych regionach.

Pomaga to podejmować trafne i oparte na danych decyzje, aby efektywniej alokować zasoby i dostosowywać strategię w oparciu o rzeczywiste zaangażowanie klientów.

Śledzenie i zarządzanie zasobami

Oprócz kampanii marketingowych te wszechstronne kody QR ze śledzeniem GPS pomagają także firmom śledzić i monitorować ruch aktywów w czasie rzeczywistym.

TheGlobalny system pozycjonowania (GPS) na kodach QR może usprawnić zarządzanie zapasami, zmniejszyć straty i usprawnić procesy logistyczne. Na przykład firmy mogą umieszczać te kody na cennych aktywach, sprzęcie lub opakowaniach.

Jest to idealne rozwiązanie również dla firm logistycznych. Mogą śledzić ruch paczek za pomocą kodów QR plików ze śledzeniem GPS, zapewniając dokładną dostawę i minimalizując ryzyko zagubienia przesyłek.

Zespół logistyczny musi jedynie zeskanować kod QR obsługujący GPS, aby zarejestrować dokładną lokalizację paczki z jednego punktu do drugiego.

A dzięki funkcji geofencingu mogą skutecznie kontrolować i śledzić ruch w określonych obszarach, umieszczając kody QR w wyznaczonych punktach wejścia i wyjścia.

Pomaga to firmom logistycznym skutecznie zapewniać klientom dokładne śledzenie przesyłek, poprawiając ich przejrzystość, produktywność i niezawodność.

Bezpieczeństwo i reagowanie w sytuacjach awaryjnych

Oprócz marketingu i logistyki, branże takie jak służby ratunkowe mogą również odnieść korzyści ze stosowania kodów QR ze śledzeniem GPS. Mogą używać tych kodów do wdrażania systemu bezpieczeństwa i reagowania w sytuacjach awaryjnych.

Mogą umieścićKod QR formularza Google w strategicznych punktach obiektów lub przestrzeni publicznych. W sytuacji awaryjnej ludzie mogą zeskanować kod, aby udostępnić służbom ratowniczym swoją lokalizację i dane kontaktowe.

Włączenie funkcji GPS kodu QR formularza Google umożliwia ratownikom natychmiastową pomoc, ponieważ mogą skutecznie zlokalizować skaner na podstawie dokładnych danych o lokalizacji skanowania.

Szpitale lub ośrodki ratunkowe mogą również korzystać z kodu QR lokalizacji, aby zapewnić ludziom dokładne wskazówki. To rozwiązanie przechowuje link do lokalizacji lub współrzędne długości i szerokości geograficznej.

Po zeskanowaniu kod przekierowuje skanery do określonego obszaru na mapie. Jak utworzyć kod QR dla mojego GPS? To szybkie i łatwe.

Aby go utworzyć, przejdź najpierw do Map Google i wyszukaj lokalizację swojego lokalu. Kliknij pinezkę lokalizacji i kliknijUdział>Skopiuj link.

Po zakończeniu przejdź do oprogramowania do kodów QR, takiego jak QR TIGER i utwórz plikURL-kod QR. Wklej link lokalizacji do pustego pola i wybierzDynamiczny do dokładnego śledzenia lokalizacji.

Następnie możesz dostosować swój kod QR, aby ułatwić jego rozpoznawanie. Po zakończeniu możesz pobrać i wydrukować kod QR swojej lokalizacji.

Geofencing kodów QR: ograniczanie skanów na podstawie lokalizacji

QR code geofencing

Geofencing z kodem QR to kolejna zaawansowana funkcja GPS, która umożliwia skanowanie granic. Umożliwia ograniczenie dostępu do kodu QR poprzez ustawienie granic lokalizacji ze współrzędnymi długości i szerokości geograficznej.

Oto sposoby ustawienia granicy lokalizacji:

  1. Sprecyzowaćkonkretny obszar z mapy; Lub
  2. Wejścieręcznie określić długość i szerokość geograficzną obszaru, korzystając z Map Google.

Po zakończeniu możesz ustawić promień określający konkretną odległość, na jaką dostępny jest Twój kod QR.

Skanery znajdujące się poza granicą nie mogą uzyskać dostępu do informacji o kodzie QR, chyba że znajdują się w jej promieniu.

Jeśli zeskanują kod QR poza granicą i uzyskają dostęp do informacji, zostaną poproszeni o podejście w pobliże kodu QR. Aby uzyskać dostęp do danych, muszą zeskanować kod QR znajdujący się w jego zasięgu.

Załóżmy, że chcesz utworzyć plikKod QR Map Google dla wybranej lokalizacji, dostępnej tylko w określonym obszarze. Możesz utworzyć niestandardowy kod QR URL z linkiem do lokalizacji i włączyć goOgranicz lokalizację skanowania.

W jaki sposób ta funkcja może Ci pomóc? Zapoznaj się z poniższymi przykładami użycia, aby zrozumieć, jak działają w różnych ustawieniach, aby Twoja firma mogła je zintegrować i skorzystać z tej funkcji.

Dynamiczny generator kodów QR funkcja geofence: przypadki użycia

Geofencing z kodem QR to potężne rozwiązanie do zarządzania dostępem do określonych obszarów, śledzenia obecności lub monitorowania ruchu w obrębie obiektu.

Oto kilka różnych zastosowań tej funkcji, które można wdrożyć:

System obecności na miejscu

Przy wejściu lub na terenie miejsca pracy można umieścić unikalny kod QR, który będzie służył jako wirtualne punkty kontrolne, które pracownicy będą mogli skanować po przybyciu w celu potwierdzenia obecności.

Po przybyciu do miejsca pracy skanują dynamiczny kod QR URL za pomocą smartfonów, aby się zameldować.

Funkcja geofencing zapewnia, że kod QR jest aktywny i możliwy do zeskanowania tylko w określonej lokalizacji, co zapobiega meldowaniu się w nieautoryzowanych miejscach. Użytkownicy mogą także codziennie zmieniać stronę docelową, aby zapewnić jej bezpieczeństwo. 

Ponieważ system rejestruje dane dotyczące obecności w czasie rzeczywistym, w tym czas i miejsce każdego odprawy, rejestruje i przechowuje znaczniki czasu zeskanowanych kodów QR na scentralizowanej tablicy zarządzania danymi.

Dostęp do tych danych mają kierownicy lub pracownicy HRśledzić obecność pracowników, monitoruj punktualność i generuj raporty sprawnie i łatwo.

Mogą także aktywować powiadomienia o skanowaniu poczty e-mail, aby otrzymywać powiadomienia o liczbie pracowników, którzy zeskanowali kod QR obecności.

Wdrażając mobilny system obecności oparty na geofencingu z kodem QR, firmy mogą usprawnić zarządzanie frekwencją, wyeliminować procesy ręczne, zmniejszyć liczbę błędów i zwiększyć ogólną wydajność.

Zapewnia pracownikom wygodną metodę rejestrowania się, oferując jednocześnie pracodawcom dokładne śledzenie obecności pracowników i zgodności z harmonogramami pracy.

Marketing oparty na lokalizacji

W aspekcie marketingowymfunkcja geofence dynamicznych kodów QR umożliwia marketerom tworzenie zlokalizowanych lub izolowanych kampanii marketingowych.

Ta inteligentna funkcja ułatwia wysoce ukierunkowane podejście marketingowe, zapewniając zniżki i promocje specyficzne dla lokalizacji.

Firma zajmująca się sprzedażą detaliczną może wygenerować kod QR strony H5 lub kod QR adresu URL dla każdej lokalizacji sklepu i oferować rabaty lub promocje unikalne dla każdego oddziału sklepu.

To ukierunkowane podejście poprawia zaangażowanie klientów, zachęca do podejmowania decyzji zakupowych i zwiększa ruch w sklepie.

Aby bezpłatnie utworzyć niestandardowy dynamiczny kod QR dla określonej lokalizacji, możesz założyć konto QR TIGER freemium. Otrzymasz trzy dynamiczne kody QR, każdy z limitem 500 skanów.

Kontrola dostępu do zasobów edukacyjnych

Dynamiczne kody QR plików obsługujące technologię Geofence umożliwiają instytucjom edukacyjnym ograniczanie dostępu do zasobów internetowych lub cyfrowych, takich jak opublikowane książki, artykuły lub prace badawcze.

Kody te umożliwiają dostęp do skanerów na terenie konkretnego kampusu, uniemożliwiając nieautoryzowany dostęp osobom z zewnątrz i zabezpieczając ich zasoby.

Na przykład biblioteka szkolna może wdrożyć dostęp do zasobów w oparciu o kod QR. Studenci mogą uzyskać dostęp do określonej publikacji naukowej tylko wtedy, gdy znajdują się w bibliotece. 

System ten zapewnia zwiększone bezpieczeństwo, umożliwiając placówkom edukacyjnym skuteczne i efektywne zarządzanie dostępem do zasobów edukacyjnych.

Dostarcz formularze szpitalne

Inicjatywa PANTHERx Rare Pharmacy dołączanie niestandardowych kodów QR ma na celu zapewnienie pacjentom etykiet na receptę na ich leki.

Branża opieki zdrowotnej ma nieograniczone możliwości wykorzystania kodów QR. Jednym z nich jest udostępnianie pacjentom formularzy szpitalnych z kodami QR.

Personel medyczny może używać unikalnych kodów QR do różnych formularzy, aby umożliwić pacjentom dostęp do niezbędnych dokumentów i uzupełnianie ich za pomocą smartfonów.

Technologia geofencing zapewnia, że pacjenci mają dostęp do kodów QR wyłącznie w obrębie konkretnego szpitala, co zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi do formularzy.

System ten zapewnia wygodę, wydajność i dokładność danych, z korzyścią dla pacjentów i personelu szpitala. Ta oszczędzająca czas metoda eliminuje potrzebę stosowania ręcznych formularzy w formie papierowej i zmniejsza obciążenie administracyjne.

Wyobraź sobie to. Szpital może korzystać z kodów QR obsługujących geofence, aby usprawnić proces rejestracji za pomocą kodów QR z Formularza Google, umożliwiając pacjentom dostęp do formularza rejestracyjnego za pomocą smartfonów na terenie szpitala.

Pacjenci odnoszą korzyści dzięki usprawnionemu i wygodnemu procesowi, a szpitale mogą oszczędzać zasoby, poprawiać efektywność administracyjną, zapewniać dokładność danych i zmniejszać swój wpływ na środowisko.

To innowacyjne podejście zmienia sposób, w jaki szpitale obsługują formularze, tworząc bardziej wydajną i skoncentrowaną na pacjencie opiekę zdrowotną.


Funkcja GPS QR TIGER: Transformacja Twojej strategii biznesowej i marketingowej

Śledzenie kodów QR za pomocą GPS w programie QR TIGER wykracza poza określenie lokalizacji skanera. Umożliwia także precyzyjne skanowanie granic, co jest idealne dla marketerów, firm i organizacji wymagających ścisłej kontroli dostępu lub możliwości geofencingu.

QR TIGER rozumie obawy niektórych osób dotyczące prywatności w związku ze śledzeniem kodów QR. Dlatego też wszystkie skanery muszą najpierw wyrazić zgodę przed udostępnieniem swojej lokalizacji.

Dzięki temu użytkownicy mogą zrezygnować ze śledzenia swojej lokalizacji po zeskanowaniu kodu QR. 

Dynamiczne kody QR to Twoja brama do dotarcia do rozproszonego geograficznie rynku docelowego i wdrożenia nowych systemów w celu poprawy efektywności biznesowej.

Zapewniają kompleksową analizę i śledzenie w czasie rzeczywistym w celu dokładnego monitorowania i analiz.

W połączeniu z intuicyjnym interfejsem oprogramowania, szeroką gamą zaawansowanych funkcji i wydajnością na poziomie korporacyjnym, możesz zapewnić płynne i precyzyjne śledzenie GPS za pomocą QR TIGER.

Niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem firmy chcącym zmaksymalizować produktywność, czy marketerem potrzebującym niezawodnego narzędzia nawigacyjnego, dynamiczne kody QR firmy QR TIGER z obsługą GPS są idealnym rozwiązaniem.

Wykorzystaj moc dynamicznego generatora kodów QR QR TIGER i odblokuj nową erę możliwości opartych na lokalizacji, rejestrując się w naszych niedrogich planach subskrypcyjnych.

Często Zadawane Pytania

Jak utworzyć kod QR dla mojego GPS?

Możesz użyć oprogramowania do kodów QR, aby utworzyć w pełni dostosowany kod QR z logo dla Twojej dokładnej lokalizacji. Możesz wybrać kod QR adresu URL lub kod QR lokalizacji.

Kod QR adresu URL osadza link do lokalizacji z Map Google, natomiast kod QR lokalizacji zawiera długość i szerokość geograficzną lokalizacji.

Kod QR przenosi skanery do Map Google lub innych usług mapowych na smartfonie skanera.

Czy kody QR można śledzić za pomocą GPS?

Gdy ktoś zapisze Twój kod QR jako obraz na swoich urządzeniach i go zeskanuje, możesz śledzić kod QR na podstawie lokalizacji skanowania.

Dzięki funkcji śledzenia GPS system rejestruje lokalizację skanowania kodu QR dokładnie wtedy, gdy skaner umożliwia dostęp do jego lokalizacji.

brands using qr codes

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger