Privacybeleid

Update:  May 29, 2023
Privacybeleid

Samenvatting

 • U verstrekt uw persoonlijke gegevens (voornaam, achternaam, e-mail, telefoonnummer, bedrijfsnaam, enz.) aan ons terwijl u een account bij ons aanmaakt. Wij slaan deze informatie betrouwbaar op. Deze gegevens gebruiken wij om u beter van dienst te kunnen zijn. Deze informatie is alleen beschikbaar voor de werknemers, aannemers en onderaannemers van QRTIGER PTE. LTD. en wordt nooit voor commercieel gewin gedeeld met onbevoegd personeel of bedrijven.
 • Wanneer u de output van onze diensten op uw website/app/printpromoties gebruikt, verzamelen we niet-persoonlijk identificeerbare gegevens van uw bezoekers/gebruikers voor interne analyses en nuttige inhoud op QR-code tiger blog, sociale media, enz.

Privacybeleid

Invoering

 • Dit privacybeleid maakt deel uit van QRTIGER PTE. LTD.’ Gebruiksvoorwaarden en beschrijft de privacypraktijken van QRTIGER PTE. LTD.. Hierin wordt uitgelegd wanneer en hoe QRTIGER PTE. LTD. verzamelt informatie over eindgebruikers en klanten, hoe we dergelijke informatie gebruiken en de omstandigheden waaronder we dergelijke informatie aan anderen kunnen bekendmaken.
 • Dit privacybeleid omvat het beleid dat QRTIGER PTE. LTD. observeert voor naleving van wetten in Singapore. Uw privacy staat bij QRTIGER PTE hoog in het vaandel. LTD.. Dit beleid is van toepassing op alle producten en diensten die worden aangeboden door QRTIGER PTE. LTD..

Welk type informatie we verzamelen

 • Omdat QRTIGER PTE. LTD. kunt u de uitvoer ervan (QR-codes, URL's) toevoegen aan uw promotiemateriaal (gedrukte advertenties, websites, online advertenties, verpakkingen enz.), u moet zich registreren voor een account voor de gewenste services. Het registratieproces vraagt om uw persoonlijke gegevens, zoals maar niet beperkt tot:
  • Voornaam Achternaam
  • E-mailadres
  • Wachtwoord

Door de aard van onze Service, QRTIGER PTE. LTD. verzamelt niet-persoonlijk identificeerbare statistieken over het gebruik van onze resultaten in uw promoties en slaat die informatie op.

Hoe gebruiken we deze informatie

 • Wanneer u zich aanmeldt bij de Service, registreren onze servers automatisch informatie die uw browser verzendt wanneer u een website bezoekt. Deze serverlogboeken kunnen informatie bevatten zoals uw webverzoek, internetprotocoladres, browsertype, browsertaal, de datum en tijd van uw verzoek, browser user agent en een of meer cookies die uw browser uniek kunnen identificeren.

Wanneer u e-mail of andere communicatie naar QRTIGER PTE. LTD., kunnen we die berichten bewaren om uw vragen te verwerken, op uw verzoeken te reageren en onze diensten te verbeteren.

QRTIGER PTE. LTD. zal uw persoonlijke gegevens niet delen zonder uw toestemming of tenzij wettelijk vereist.

QRTIGER PTE. LTD. zal uw website-/app-statistieken niet delen zonder uw toestemming.

QRTIGER PTE. LTD. verwerkt uw persoonsgegevens alleen met als doel het leveren, verbeteren, leveren van en ontwikkelen van nieuwe diensten aan gebruikers.

Als QRTIGER PTE. LTD. betrokken raakt bij een fusie, overname of enige vorm van verkoop van sommige of al zijn activa, zullen we u hiervan op de hoogte stellen voordat uw persoonlijke informatie wordt overgedragen en onderworpen wordt aan een ander privacybeleid.

Openbaarmaking van informatie aan derden

 • We kunnen bepaalde geaggregeerde, niet-persoonlijke informatie delen met derden, zoals het aantal klanten dat QRTIGER PTE gebruikt. LTD. Diensten. Dergelijke informatie identificeert u niet individueel.
 • Verder beperken we de toegang tot persoonlijke informatie tot werknemers, contractanten en agenten die deze informatie nodig hebben om onze diensten te kunnen exploiteren, ontwikkelen of verbeteren. Deze personen zijn gebonden aan vertrouwelijkheidsverplichtingen en kunnen worden onderworpen aan disciplinaire maatregelen, waaronder beëindiging van het dienstverband en strafrechtelijke vervolging, als zij niet aan deze verplichtingen voldoen.

Dit privacybeleid is van toepassing op websites en services die eigendom zijn van en worden beheerd door QRTIGER PTE. LTD..

Hoe we uw persoonlijke gegevens beschermen

 • QRTIGER PTE. LTD. heeft redelijke beveiligingsmechanismen geïmplementeerd om QRTIGER PTE te beschermen. LTD.' Klantinformatie en klantgebruikersgegevens die worden bijgehouden op QRTIGER PTE. LTD.'-servers tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging en vernietiging. Voorbeelden van deze beveiligingsmechanismen zijn beperkte en met een wachtwoord beveiligde toegang, hoogbeveiligde openbare/privésleutels, versleuteling van verwerkte gegevens en SSL-versleuteling om de overdracht van gegevens te beschermen.
 • Houd er echter rekening mee dat geen enkel beveiligingssysteem ondoordringbaar is. Het kan voor derden mogelijk zijn om QRTIGER PTE te onderscheppen of er toegang toe te krijgen. LTD.’ Klanteninformatie en Klantgebruikersgegevens ondanks deze maatregelen. QRTIGER PTE. LTD. kan de veiligheid van uw informatie niet garanderen en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongeoorloofde toegang tot QRTIGER PTE. LTD.’ Klantaccounts.

Wijzigingen in dit privacybeleid

 • QRTIGER PTE. LTD. behoudt de discretie om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen of aan te passen. Als we wezenlijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we persoonlijk identificeerbare informatie verzamelen, gebruiken of vrijgeven, zullen we u hiervan op de hoogte stellen door een duidelijke en opvallende aankondiging op QRTIGER PTE te plaatsen. LTD. of via een directe communicatie met uw QRTIGER PTE. LTD. rekening.
 • QRTIGER PTE. LTD. maakt gebruik van remarketing om op internet te adverteren. Samen met de Google Analytics-cookie wordt de DoubleClick-cookie door Google verzameld op basis van uw browsegeschiedenis. Dit helpt ons inzicht te krijgen in de demografie en interesses van onze bezoekers. De rapporten zijn anoniem en kunnen niet worden gekoppeld aan individuele persoonlijk identificeerbare informatie die u mogelijk met ons hebt gedeeld.
 • Als u zich hiervoor wilt afmelden, wijzigt u uw instellingen door naar de pagina Advertentie-instellingen van Google te gaan.
 • De algemene voorwaarden samen met het privacybeleid met alle verwijzingen, vormen de enige en volledige overeenkomst van de partijen bij deze overeenkomst met betrekking tot het onderwerp hierin, en vervangen alle eerdere algemene voorwaarden die door de klant zijn overeengekomen
RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger