QR TIGER QR Code Generator Online: ISO 27001-certifierad programvara

Update:  February 05, 2024
QR TIGER QR Code Generator Online: ISO 27001-certifierad programvara

I dagens affärsvärld är information en av de mest värdefulla tillgångarna. Företag förlitar sig på informationssystem och tjänster hela tiden, vilket innebär att de är mer sårbara för säkerhetsattacker.

Håll ditt företags känsliga information, personaldata och kundinformation säkra hela tiden, eftersom de är några av ditt företags mest känsliga tillgångar.

ISO 27001-ackreditering ger inte bara din organisation säkerhet mot cyberattacker, den bevarar också ditt företags rykte.

I den här artikeln går vi igenom vad ISO 27001 är och hur QR TIGERblev certifierad!

Vad är ISMS?

ISO 27000-serien av standarder hjälper företag att skydda sina datatillgångar.

ISO 27001 är en internationell standard som hjälper företag och organisationer att hantera säkerheten och säkerheten för sina tillgångar, inklusive finansiella data, immateriella rättigheter, personalinformation och, viktigast av allt, informationen som ges till dem av tredje part.

Information security management system

ISMS, eller Information Security Management System, är en systematisk strategi som består av människor, processer och teknik för att hjälpa organisationer att skydda sina informationstillgångar och hantera all deras data genom riskhantering.

Den håller reda på företagets data och ser till att den är säker.

Det hjälper mikro- och makroföretag i alla branscher att säkra sina informationstillgångar.

Organisationen och dess kunder kan dra nytta av implementeringen av ett ledningssystem för informationssäkerhet med ISO 27001-ackreditering.

Genom att implementera en riskhanteringsmetod skyddar ISMS konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för företagets information samtidigt som det ger lätthet och förtroende för berörda parter.

QR TIGER QR-kodgenerator, å andra sidan, anser att det är mer avgörande att skydda både sin egen data och sina kunders data.

Relaterad: QR-kodsekretess: Hur QR TIGER hanterar skannrar och användardata


Hur hjälper ISO 27001 företag?

På den enklaste nivån ger ISO 27001-certifieringen dina kunder och leverantörer förtroendet att lita på din organisation med säkerheten för deras data.

Den fastställer överensstämmelse med lagstadgade och avtalsenliga datasäkerhets-, integritets- och IT-styrningsuppgifter, såväl som affärsmässig due diligence.

ISO 27001, liksom andra ledningsstandarder, är ett långsiktigt åtagande.

Regelbundna revisioner säkerställer att din organisation uppfyller sina datasäkerhetsuppgifter och att din personal förstår vikten av att följa reglerna.

Secure QR code software

ISO 27001-standarden gör det möjligt för företag att ta datasäkerhet på allvar genom att implementera policyer och procedurer för att minska informationsläckage och datamissbruk.

Den interagerar tillsammans med ditt företags data, oavsett om det är bankkontouppgifter, personaluppgifter, lösenord eller kundinformation.

Fördelar med ISO/IEC 27001:2013

ISO 27001-certifiering hjälper företag och andra typer av organisationer att skydda sina system mot datorstödda bedrägerier, cyberattacker, sabotage och virus.

Följande är fördelarna med ISO 27001:2013:

Det kan minimera risken

ISO 27001 säkerställer att rutiner finns på plats för att förhindra eller mildra säkerhetshot, samt för att avslöja eventuella systemsvagheter.

Den har bästa praxis

ISO 27001-ackrediteringen försäkrar företag och deras kunder att alla säkerhetsrisker har åtgärdats.

Det kan minimera kostnaden

Genom att använda en systematisk riskbedömningsstrategi säkerställs att resurser används för att minska den totala risken.

Ger en konkurrensfördel

När man svarar på anbud ger ISO 27001-certifieringen ett offentligt och opartiskt kapacitetsförsäkran.

Vikten av ISO 27001-ackreditering för QR-kodgeneratorer

Information är en av de mest värdefulla tillgångarna inom digital marknadsföring, och vi måste alltid hålla den säker och säker.

Det räcker inte att vara den bästa QR-kodgeneratorn online om dina kunder inte litar på dig med sin personliga information.

Iso certified software

Att vara ISO 27001 ackrediterad, å andra sidan, ger din organisation en betydande fördel gentemot andra QR-kodgeneratorer eftersom det talar om för dina kunder att informationen de har tillhandahållit klassificeras som extremt känslig eller privat.

Som en QR-kodgenerator med flera befintliga kunder över hela världen kan QR TIGER garantera att deras klients känsliga information kommer att förvaras säker.

De ISO 27001-certifiering vittnar om detta.


Slutsats

ISO 27001-standarden säkerställer säkerheten för integritetsrelaterade appar, webbplatser och företag.

När ditt företag har uppnått ISO 27001-certifiering kommer du att kunna dra nytta av förbättrad kommunikation genom användning av säkra kanaler, minskad riskexponering och starkt kundförtroende.

Som ett resultat av ISO 27001-ackrediteringen kan QR TIGERs kunder vara säkra på att deras informationsdata är säker och säker.

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger