QR TIGER QR Code Generator Online: Πιστοποιημένο λογισμικό ISO 27001

Update:  February 05, 2024
QR TIGER QR Code Generator Online: Πιστοποιημένο λογισμικό ISO 27001

Στον σημερινό επιχειρηματικό κόσμο, ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία είναι οι πληροφορίες. Οι επιχειρήσεις βασίζονται συνεχώς σε συστήματα πληροφοριών και υπηρεσίες, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πιο ευάλωτες σε επιθέσεις ασφαλείας.

Διατηρείτε πάντα ασφαλείς τις ευαίσθητες πληροφορίες, τα δεδομένα των εργαζομένων και τις πληροφορίες πελατών της εταιρείας σας, καθώς είναι μερικά από τα πιο ευαίσθητα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας σας.

Η διαπίστευση ISO 27001 δεν παρέχει μόνο ασφάλεια στον οργανισμό σας από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο, αλλά διατηρεί επίσης τη φήμη της εταιρείας σας.

Σε αυτό το άρθρο, θα δούμε τι είναι το ISO 27001 και πώς QR TIGERπιστοποιήθηκε!

Τι είναι το ISMS;

Η σειρά προτύπων ISO 27000 βοηθά τις εταιρείες να προστατεύσουν τα δεδομένα τους.

Το ISO 27001 είναι ένα διεθνές πρότυπο που βοηθά τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς στη διαχείριση της ασφάλειας και της ασφάλειας των περιουσιακών τους στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών δεδομένων, της πνευματικής ιδιοκτησίας, των πληροφοριών προσωπικού και, κυρίως, των πληροφοριών που τους δίνονται από τρίτους.

Information security management system

Το ISMS, ή Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, είναι μια συστηματική στρατηγική που αποτελείται από άτομα, διαδικασίες και τεχνολογία για να βοηθήσει τους οργανισμούς να προστατεύσουν τα πληροφοριακά τους στοιχεία και να διαχειριστούν όλα τα δεδομένα τους μέσω της διαχείρισης κινδύνου.

Παρακολουθεί τα δεδομένα της εταιρείας και διασφαλίζει ότι είναι ασφαλή.

Βοηθά τις πολύ μικρές και μακροοικονομικές επιχειρήσεις σε όλους τους κλάδους να εξασφαλίσουν τα στοιχεία του ενεργητικού τους.

Ο οργανισμός και οι πελάτες του μπορούν να επωφεληθούν από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών με διαπίστευση ISO 27001.

Εφαρμόζοντας μια προσέγγιση διαχείρισης κινδύνου, το ISMS προστατεύει την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα των πληροφοριών της εταιρείας, παρέχοντας παράλληλα ευκολία και εμπιστοσύνη στα ενδιαφερόμενα μέρη.

QR TIGER Γεννήτρια κωδικών QR, από την άλλη, θεωρεί πιο κρίσιμο να προστατεύουν τόσο τα δικά τους δεδομένα όσο και τα δεδομένα των πελατών τους.

Σχετίζεται με: Απόρρητο κώδικα QR: Πώς το QR TIGER χειρίζεται τους σαρωτές και τα δεδομένα των χρηστών


Πώς βοηθά το ISO 27001 τις επιχειρήσεις;

Στο απλούστερο επίπεδο, η πιστοποίηση ISO 27001 παρέχει στους πελάτες και τους προμηθευτές σας τη σιγουριά να εμπιστεύονται τον οργανισμό σας με την ασφάλεια των δεδομένων τους.

Καθιερώνει τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές και συμβατικές υποχρεώσεις ασφάλειας δεδομένων, απορρήτου και διακυβέρνησης πληροφορικής, καθώς και με τη δέουσα επιμέλεια των επιχειρήσεων.

Το ISO 27001, όπως και άλλα πρότυπα διαχείρισης, είναι μια μακροπρόθεσμη δέσμευση.

Οι τακτικοί έλεγχοι διασφαλίζουν ότι ο οργανισμός σας εκπληρώνει τα καθήκοντά του για την ασφάλεια των δεδομένων και ότι το προσωπικό σας κατανοεί τη σημασία της τήρησης των κανόνων.

Secure QR code software

Το πρότυπο ISO 27001 επιτρέπει στις επιχειρήσεις να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη την ασφάλεια των δεδομένων εφαρμόζοντας πολιτικές και διαδικασίες για τον μετριασμό της διαρροής πληροφοριών και της κακής χρήσης δεδομένων.

Αλληλεπιδρά παράλληλα με τα δεδομένα της εταιρείας σας, είτε πρόκειται για στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού, αρχεία υπαλλήλων, κωδικούς πρόσβασης ή πληροφορίες πελατών.

Οφέλη του ISO/IEC 27001:2013

Η πιστοποίηση ISO 27001 βοηθά τις επιχειρήσεις και άλλους τύπους οργανισμών να προστατεύουν τα συστήματά τους από απάτες υποβοηθούμενη από υπολογιστή, κυβερνοεπιθέσεις, δολιοφθορές και ιούς.

Τα ακόλουθα είναι τα πλεονεκτήματα του ISO 27001:2013:

Μπορεί να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο

Το ISO 27001 διασφαλίζει ότι υπάρχουν διαδικασίες για την πρόληψη ή τον μετριασμό των απειλών ασφαλείας, καθώς και για την αποκάλυψη τυχόν αδυναμιών του συστήματος.

Έχει την καλύτερη πρακτική

Η διαπίστευση ISO 27001 διαβεβαιώνει τις επιχειρήσεις και τους πελάτες τους ότι έχουν αντιμετωπιστεί όλοι οι κίνδυνοι για την ασφάλεια.

Μπορεί να ελαχιστοποιήσει το κόστος

Η χρήση μιας συστηματικής στρατηγικής αξιολόγησης κινδύνου διασφαλίζει ότι χρησιμοποιούνται πόροι για τη μείωση του συνολικού κινδύνου.

Παρέχει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα

Κατά την ανταπόκριση σε προσφορές, η πιστοποίηση ISO 27001 παρέχει μια δημόσια και αμερόληπτη δήλωση ικανότητας.

Η σημασία της διαπίστευσης ISO 27001 για παραγωγούς κωδικών QR

Οι πληροφορίες είναι ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία στο ψηφιακό μάρκετινγκ και πρέπει πάντα να τις διατηρούμε ασφαλείς.

Δεν αρκεί να είστε ο καλύτερος παραγωγός κωδικών QR στο διαδίκτυο, εάν οι πελάτες σας δεν σας εμπιστεύονται τα προσωπικά τους στοιχεία.

Iso certified software

Η διαπίστευση κατά ISO 27001, από την άλλη πλευρά, δίνει στον οργανισμό σας ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι άλλων παραγωγών κωδικών QR, επειδή ενημερώνει τους πελάτες σας ότι οι πληροφορίες που έχουν δώσει ταξινομούνται ως εξαιρετικά ευαίσθητες ή ιδιωτικές.

Ως παραγωγός κώδικα QR με πολλούς υπάρχοντες πελάτες σε όλο τον κόσμο, το QR TIGER μπορεί να εγγυηθεί ότι οι ευαίσθητες πληροφορίες του πελάτη τους θα διατηρηθούν ασφαλείς.

ο Πιστοποίηση ISO 27001 μαρτυρεί αυτό.


συμπέρασμα

Το πρότυπο ISO 27001 διασφαλίζει την ασφάλεια των εφαρμογών, των ιστότοπων και των εταιρειών που σχετίζονται με το απόρρητο.

Μόλις η επιχείρησή σας επιτύχει την πιστοποίηση ISO 27001, θα μπορείτε να επωφεληθείτε από βελτιωμένες επικοινωνίες μέσω της χρήσης ασφαλών καναλιών, μειωμένης έκθεσης σε κίνδυνο και ισχυρής εμπιστοσύνης πελατών.

Ως αποτέλεσμα της διαπίστευσης ISO 27001, οι πελάτες του QR TIGER μπορούν να είναι σίγουροι ότι τα δεδομένα πληροφοριών τους είναι ασφαλή και ασφαλή.

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger