QR TIGER QR Code Generator Online: Software certificat ISO 27001

Update:  February 05, 2024
QR TIGER QR Code Generator Online: Software certificat ISO 27001

În lumea afacerilor de astăzi, unul dintre cele mai valoroase active este informația. Companiile se bazează tot timpul pe sisteme și servicii informaționale, ceea ce înseamnă că sunt mai vulnerabile la atacurile de securitate.

Păstrați în siguranță informațiile sensibile ale companiei dvs., datele angajaților și informațiile despre clienți în orice moment, deoarece acestea sunt unele dintre cele mai sensibile active ale companiei dvs.

Acreditarea ISO 27001 nu oferă doar siguranță organizației dumneavoastră împotriva atacurilor cibernetice, ci păstrează și reputația companiei dumneavoastră.

În acest articol, vom trece peste ce este ISO 27001 și cum QR TIGRUa devenit certificat!

Ce este ISMS?

Seria de standarde ISO 27000 ajută companiile în protejarea activelor lor de date.

ISO 27001 este un standard internațional care ajută companiile și organizațiile în gestionarea siguranței și securității activelor lor, inclusiv a datelor financiare, a proprietății intelectuale, a informațiilor despre personal și, cel mai important, a informațiilor furnizate de terți.

Information security management system

ISMS, sau Sistemul de management al securității informațiilor, este o strategie sistematică care constă în oameni, procese și tehnologie pentru a ajuta organizațiile să-și protejeze activele de informații și să-și gestioneze toate datele prin managementul riscurilor.

Acesta ține evidența datelor companiei și se asigură că sunt în siguranță.

Ajută întreprinderile micro și macro din toate industriile să își securizeze activele de informații.

Organizația și clienții săi pot beneficia de implementarea unui Sistem de Management al Securității Informaționale cu acreditare ISO 27001.

Prin implementarea unei abordări de management al riscului, ISMS protejează confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea informațiilor companiei, oferind în același timp ușurință și încredere părților interesate.

QR TIGER Generator de coduri QR, pe de altă parte, consideră că este mai important să-și protejeze atât propriile date, cât și datele clienților.

Legate de: Confidențialitatea codurilor QR: cum gestionează QR TIGER scanerele și datele utilizatorilor


Cum ajută ISO 27001 companiile?

La cel mai simplu nivel, certificarea ISO 27001 oferă clienților și furnizorilor dumneavoastră încrederea de a avea încredere în organizația dumneavoastră în siguranța datelor lor.

Stabilește conformitatea cu obligațiile de reglementare și contractuale privind securitatea datelor, confidențialitatea și guvernanța IT, precum și due diligence în afaceri.

ISO 27001, ca și alte standarde de management, este un angajament pe termen lung.

Auditurile regulate asigură că organizația dumneavoastră își îndeplinește sarcinile de securitate a datelor și că personalul dumneavoastră înțelege importanța respectării regulilor.

Secure QR code software

Standardul ISO 27001 permite întreprinderilor să ia în serios securitatea datelor prin implementarea politicilor și procedurilor pentru a atenua scurgerea de informații și utilizarea abuzivă a datelor.

Interacționează împreună cu datele companiei dvs., fie că este vorba de detalii despre contul bancar, înregistrările angajaților, parole sau informații despre clienți.

Beneficiile ISO/ IEC 27001:2013

Certificarea ISO 27001 ajută companiile și alte tipuri de organizații să își protejeze sistemele împotriva fraudei asistate de computer, atacurilor cibernetice, sabotajului și virușilor.

Următoarele sunt avantajele ISO 27001:2013:

Poate minimiza riscul

ISO 27001 asigură că există proceduri pentru a preveni sau atenua amenințările de securitate, precum și pentru a dezvălui orice slăbiciuni ale sistemului.

Are cea mai bună practică

Acreditarea ISO 27001 asigură întreprinderilor și clienților lor că toate pericolele de securitate au fost abordate.

Poate minimiza costul

Utilizarea unei strategii sistematice de evaluare a riscurilor asigură că resursele sunt utilizate pentru a reduce riscul total.

Oferă un avantaj competitiv

Atunci când răspunde la licitații, certificarea ISO 27001 oferă o afirmare publică și imparțială a capacității.

Importanța acreditării ISO 27001 pentru generatoarele de coduri QR

Informația este unul dintre cele mai valoroase active din marketingul digital și trebuie să le păstrăm întotdeauna în siguranță.

Nu este suficient să fii cel mai bun generator de coduri QR online dacă clienții tăi nu au încredere în tine cu informațiile lor personale.

Iso certified software

Acreditarea ISO 27001, pe de altă parte, oferă organizației dumneavoastră un avantaj semnificativ față de alți generatori de coduri QR, deoarece le spune clienților că informațiile pe care le-au furnizat sunt clasificate ca fiind extrem de sensibile sau private.

Fiind un generator de coduri QR cu mai mulți clienți existenți în întreaga lume, QR TIGER poate garanta că informațiile sensibile ale clientului lor vor fi păstrate în siguranță.

The Certificare ISO 27001 depune mărturie despre aceasta.


Concluzie

Standardul ISO 27001 asigură securitatea aplicațiilor, site-urilor web și companiilor legate de confidențialitate.

Odată ce firma dumneavoastră a obținut certificarea ISO 27001, veți putea beneficia de comunicații îmbunătățite prin utilizarea canalelor securizate, expunerea la riscuri redusă și încrederea puternică a clienților.

Ca urmare a acreditării ISO 27001, clienții QR TIGER pot fi siguri că datele lor informative sunt sigure și securizate.

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger