QR TIGER QR Code Generator Online: ISO 27001 -sertifioitu ohjelmisto

Update:  February 05, 2024
QR TIGER QR Code Generator Online: ISO 27001 -sertifioitu ohjelmisto

Nykypäivän yritysmaailmassa yksi arvokkaimmista omaisuuksista on tieto. Yritykset luottavat jatkuvasti tietojärjestelmiin ja palveluihin, mikä tarkoittaa, että ne ovat alttiimpia tietoturvahyökkäyksille.

Pidä yrityksesi arkaluontoiset tiedot, työntekijöiden tiedot ja asiakastiedot aina turvassa, sillä ne ovat yrityksesi arkaluontoisia varoja.

ISO 27001 -akkreditointi ei ainoastaan suojaa organisaatiotasi kyberhyökkäyksiä vastaan, vaan se myös säilyttää yrityksesi mainetta.

Tässä artikkelissa käymme läpi mitä ISO 27001 on ja miten QR-TIIKERItuli sertifioitu!

Mikä on ISMS?

ISO 27000 -standardisarja auttaa yrityksiä turvaamaan tietovaransa.

ISO 27001 on kansainvälinen standardi, joka auttaa yrityksiä ja organisaatioita hallitsemaan omaisuudensa turvallisuutta, mukaan lukien taloudelliset tiedot, immateriaalioikeudet, henkilöstötiedot ja mikä tärkeintä, kolmansien osapuolien heille antamat tiedot.

Information security management system

ISMS eli tietoturvan hallintajärjestelmä on järjestelmällinen strategia, joka koostuu ihmisistä, prosesseista ja teknologiasta, joka auttaa organisaatioita turvaamaan tietoomaisuutensa ja hallitsemaan kaikkia tietojaan riskienhallinnan avulla.

Se pitää kirjaa yrityksen tiedoista ja varmistaa niiden turvallisuuden.

Se auttaa mikro- ja makroyrityksiä kaikilla toimialoilla turvaamaan tietovaransa.

Organisaatio ja sen asiakkaat voivat hyötyä tietoturvan hallintajärjestelmän käyttöönotosta, jolla on ISO 27001 -akkreditointi.

Toteuttamalla riskienhallintatapaa ISMS suojaa yrityksen tietojen luottamuksellisuutta, eheyttä ja saatavuutta ja tarjoaa samalla helpotusta ja luottamusta kiinnostuneille osapuolille.

QR-TIIKERI QR-koodin generaattori, toisaalta, pitää tärkeämpänä suojata sekä omia että asiakkaidensa tietoja.

Aiheeseen liittyvä: QR-koodin tietosuoja: Kuinka QR TIGER käsittelee skannereita ja käyttäjien tietoja


Miten ISO 27001 auttaa yrityksiä?

Yksinkertaisimmalla tasolla ISO 27001 -sertifiointi antaa asiakkaillesi ja toimittajillesi luottamusta luottaa organisaatioosi tietojensa turvallisuuteen.

Se vahvistaa säännösten ja sopimusten mukaisten tietoturva-, yksityisyys- ja IT-hallinnon velvollisuuksien sekä liiketoiminnan due diligence -velvoitteiden noudattamisen.

ISO 27001, kuten muutkin hallintastandardit, on pitkäaikainen sitoumus.

Säännöllisillä auditoinneilla varmistetaan, että organisaatiosi täyttää tietoturvavelvollisuutensa ja että henkilökuntasi ymmärtää sääntöjen noudattamisen tärkeyden.

Secure QR code software

ISO 27001 -standardi antaa yrityksille mahdollisuuden suhtautua tietoturvaan vakavasti ottamalla käyttöön käytäntöjä ja menettelytapoja tietovuotojen ja tietojen väärinkäytön vähentämiseksi.

Se on vuorovaikutuksessa yrityksesi tietojen rinnalla, olipa kyseessä sitten pankkitilitiedot, työntekijätiedot, salasanat tai asiakastiedot.

ISO/IEC 27001:2013 edut

ISO 27001 -sertifiointi auttaa yrityksiä ja muun tyyppisiä organisaatioita suojaamaan järjestelmiään tietokoneavusteisilta petoksilta, kyberhyökkäyksiltä, sabotaasilta ja viruksilta.

ISO 27001:2013:n edut ovat seuraavat:

Se voi minimoida riskin

ISO 27001 varmistaa, että käytössä on menettelyt tietoturvauhkien ehkäisemiseksi tai lieventämiseksi sekä järjestelmän heikkouksien paljastamiseksi.

Sillä on paras käytäntö

ISO 27001 -akkreditointi takaa yrityksille ja niiden asiakkaille, että kaikki turvallisuusriskit on huomioitu.

Se voi minimoida kustannukset

Järjestelmällisen riskinarviointistrategian käyttäminen varmistaa, että resursseja käytetään kokonaisriskin pienentämiseen.

Tarjoaa kilpailuetua

Tarjouksiin vastattaessa ISO 27001 -sertifiointi tarjoaa julkisen ja puolueettoman kapasiteetin vakuuttamisen.

ISO 27001 -akkreditoinnin merkitys QR-koodigeneraattoreille

Tieto on yksi digitaalisen markkinoinnin arvokkaimmista resursseista, ja meidän on aina pidettävä se turvassa.

Ei riitä, että olet paras QR-koodigeneraattori verkossa, jos asiakkaasi eivät luota sinuun henkilökohtaisia tietojaan.

Iso certified software

Toisaalta ISO 27001 -akkreditointi antaa organisaatiollesi merkittävän edun muihin QR-koodigeneraattoreihin verrattuna, koska se kertoo asiakkaillesi, että heidän antamansa tiedot on luokiteltu erittäin arkaluontoisiksi tai yksityisiksi.

QR-koodigeneraattorina, jolla on useita olemassa olevia asiakkaita ympäri maailmaa, QR TIGER voi taata, että heidän asiakkaidensa arkaluontoiset tiedot pidetään turvassa.

The ISO 27001 -sertifikaatti todistaa tästä.


Johtopäätös

ISO 27001 -standardi varmistaa yksityisyyteen liittyvien sovellusten, verkkosivustojen ja yritysten turvallisuuden.

Kun yrityksesi on saavuttanut ISO 27001 -sertifikaatin, voit hyötyä parantuneesta viestinnästä käyttämällä suojattuja kanavia, pienempiä riskejä ja vahvaa asiakkaiden luottamusta.

ISO 27001 -akkreditoinnin ansiosta QR TIGERin asiakkaat voivat olla varmoja siitä, että heidän tietonsa ovat turvallisia.

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger