QR TIGER QR ਕੋਡ ਜਨਰੇਟਰ ਔਨਲਾਈਨ: ISO 27001 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ

Update:  February 05, 2024
QR TIGER QR ਕੋਡ ਜਨਰੇਟਰ ਔਨਲਾਈਨ: ISO 27001 ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਸੌਫਟਵੇਅਰ

ਅੱਜ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਨ।

ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਗਾਹਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੰਪਤੀਆਂ ਹਨ।

ISO 27001 ਮਾਨਤਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ-ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ISO 27001 ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ QR ਟਾਈਗਰਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਹੋ ਗਿਆ!

ISMS ਕੀ ਹੈ?

ਮਿਆਰਾਂ ਦੀ ISO 27000 ਲੜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ISO 27001 ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਡੇਟਾ, ਬੌਧਿਕ ਸੰਪੱਤੀ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਅਤੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ, ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

Information security management system

ISMS, ਜਾਂ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ, ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪੱਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਤੇ ਮੈਕਰੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸੰਸਥਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਗਾਹਕ ISO 27001 ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ, ISMS ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਗੁਪਤਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

QR TIGER QR ਕੋਡ ਜਨਰੇਟਰ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡੇਟਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

ਸੰਬੰਧਿਤ: QR ਕੋਡ ਗੋਪਨੀਯਤਾ: QR TIGER ਸਕੈਨਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ


ISO 27001 ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਸਰਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ, ISO 27001 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਅਤੇ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਸੰਬੰਧੀ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ, ਅਤੇ IT ਗਵਰਨੈਂਸ ਕਰਤੱਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਉਚਿਤ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ISO 27001, ਹੋਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ।

ਨਿਯਮਤ ਆਡਿਟ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਣੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਤੱਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।

Secure QR code software

ISO 27001 ਮਿਆਰ ਉੱਦਮਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵੇਰਵੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਪਾਸਵਰਡ, ਜਾਂ ਕਲਾਇੰਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।

ISO/ IEC 27001:2013 ਦੇ ਲਾਭ

ISO 27001 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੁਆਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਸਾਈਬਰ-ਹਮਲੇ, ਤੋੜ-ਫੋੜ ਅਤੇ ਵਾਇਰਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ISO 27001:2013 ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ:

ਇਹ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ISO 27001 ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹਨ।

ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਹੈ

ISO 27001 ਮਾਨਤਾ ਉੱਦਮਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਹ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੁੱਲ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ

ਟੈਂਡਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ, ISO 27001 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਦਾਅਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

QR ਕੋਡ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਲਈ ISO 27001 ਮਾਨਤਾ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵਧੀਆ QR ਕੋਡ ਜਨਰੇਟਰ ਬਣਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Iso certified software

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ISO 27001 ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੂਜੇ QR ਕੋਡ ਜਨਰੇਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਜੂਦਾ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ QR ਕੋਡ ਜਨਰੇਟਰ ਵਜੋਂ, QR TIGER ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ISO 27001 ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਸ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।


ਸਿੱਟਾ

ISO 27001 ਸਟੈਂਡਰਡ ਗੋਪਨੀਯਤਾ-ਸਬੰਧਤ ਐਪਸ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਮ ਨੇ ISO 27001 ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਚੈਨਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ, ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਗਾਹਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੁਆਰਾ ਬਿਹਤਰ ਸੰਚਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

ISO 27001 ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, QR TIGER ਦੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡੇਟਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ।

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger