QR TIGER Trình tạo mã QR trực tuyến: Phần mềm được chứng nhận ISO 27001

Update:  February 05, 2024
QR TIGER Trình tạo mã QR trực tuyến: Phần mềm được chứng nhận ISO 27001

Trong thế giới kinh doanh ngày nay, một trong những tài sản quý giá nhất là thông tin. Các doanh nghiệp luôn dựa vào hệ thống và dịch vụ thông tin, điều đó có nghĩa là họ dễ bị tấn công bảo mật hơn.

Luôn bảo mật thông tin nhạy cảm, dữ liệu nhân viên và thông tin khách hàng của công ty bạn vì chúng là một số tài sản nhạy cảm nhất của công ty bạn.

Chứng nhận ISO 27001 không chỉ mang lại sự an toàn cho tổ chức của bạn khỏi các cuộc tấn công mạng mà còn bảo vệ danh tiếng của công ty bạn.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu ISO 27001 là gì và làm thế nào để QR HỔđã được chứng nhận!

ISMS là gì?

Chuỗi tiêu chuẩn ISO 27000 hỗ trợ các công ty bảo vệ tài sản dữ liệu của họ.

ISO 27001 là tiêu chuẩn quốc tế giúp các doanh nghiệp và tổ chức quản lý sự an toàn và bảo mật tài sản của mình, bao gồm dữ liệu tài chính, sở hữu trí tuệ, thông tin nhân sự và quan trọng nhất là thông tin do bên thứ ba cung cấp cho họ.

Information security management system

ISMS hay Hệ thống quản lý bảo mật thông tin là một chiến lược có hệ thống bao gồm con người, quy trình và công nghệ để hỗ trợ các tổ chức bảo vệ tài sản thông tin và quản lý tất cả dữ liệu của họ thông qua quản lý rủi ro.

Nó theo dõi dữ liệu của công ty và đảm bảo rằng nó an toàn.

Nó giúp các doanh nghiệp vi mô và vĩ mô trong tất cả các ngành trong việc bảo mật tài sản thông tin của họ.

Tổ chức và khách hàng của tổ chức có thể hưởng lợi từ việc triển khai Hệ thống quản lý bảo mật thông tin với chứng nhận ISO 27001.

Bằng cách thực hiện phương pháp quản lý rủi ro, ISMS bảo vệ tính bảo mật, tính toàn vẹn và tính sẵn có của thông tin của công ty đồng thời mang lại sự dễ dàng và tin cậy cho các bên quan tâm.

QR TIGER Trình tạo mã QRmặt khác, coi việc bảo vệ cả dữ liệu của chính họ và dữ liệu của khách hàng là điều quan trọng hơn.

Có liên quan: Quyền riêng tư của mã QR: Cách QR TIGER xử lý máy quét và dữ liệu của người dùng


ISO 27001 giúp ích gì cho doanh nghiệp?

Ở cấp độ đơn giản nhất, chứng nhận ISO 27001 mang đến cho khách hàng và nhà cung cấp của bạn sự tự tin để tin tưởng vào tổ chức của bạn về sự an toàn của dữ liệu của họ.

Nó thiết lập sự tuân thủ các nghĩa vụ về bảo mật dữ liệu, quyền riêng tư và quản trị CNTT theo quy định và hợp đồng cũng như thẩm định kinh doanh.

ISO 27001, giống như các tiêu chuẩn quản lý khác, là một cam kết lâu dài.

Kiểm tra thường xuyên đảm bảo rằng tổ chức của bạn đáp ứng các nghĩa vụ bảo mật dữ liệu và nhân viên của bạn hiểu tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy tắc.

Secure QR code software

Tiêu chuẩn ISO 27001 cho phép các doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc việc bảo mật dữ liệu bằng cách thực hiện các chính sách và quy trình nhằm giảm thiểu rò rỉ thông tin và lạm dụng dữ liệu.

Nó tương tác cùng với dữ liệu của công ty bạn, cho dù đó là chi tiết tài khoản ngân hàng, hồ sơ nhân viên, mật khẩu hoặc thông tin khách hàng.

Lợi ích của ISO/IEC 27001:2013

Chứng nhận ISO 27001 giúp các doanh nghiệp và các loại tổ chức khác bảo vệ hệ thống của họ khỏi gian lận được hỗ trợ bởi máy tính, tấn công mạng, phá hoại và vi-rút.

Sau đây là những ưu điểm của ISO 27001:2013:

Nó có thể giảm thiểu rủi ro

ISO 27001 đảm bảo rằng các quy trình được áp dụng để ngăn chặn hoặc giảm thiểu các mối đe dọa bảo mật cũng như phát hiện mọi điểm yếu của hệ thống.

Nó có cách thực hành tốt nhất

Chứng nhận ISO 27001 đảm bảo cho các doanh nghiệp và khách hàng của họ rằng mọi mối nguy hiểm về bảo mật đều đã được giải quyết.

Nó có thể giảm thiểu chi phí

Việc sử dụng chiến lược đánh giá rủi ro có hệ thống sẽ đảm bảo rằng các nguồn lực được sử dụng để giảm thiểu rủi ro tổng thể.

Cung cấp một lợi thế cạnh tranh

Khi trả lời các cuộc đấu thầu, chứng nhận ISO 27001 đưa ra sự khẳng định công khai và khách quan về năng lực.

Tầm quan trọng của chứng nhận ISO 27001 đối với trình tạo mã QR

Thông tin là một trong những tài sản quý giá nhất trong tiếp thị kỹ thuật số và chúng ta phải luôn giữ thông tin đó an toàn và bảo mật.

Việc trở thành công cụ tạo mã QR trực tuyến tốt nhất là chưa đủ nếu khách hàng của bạn không tin tưởng cung cấp thông tin cá nhân của họ.

Iso certified software

Mặt khác, việc được công nhận ISO 27001 sẽ mang lại cho tổ chức của bạn lợi thế đáng kể so với các công cụ tạo mã QR khác vì nó cho khách hàng của bạn biết rằng thông tin họ cung cấp được phân loại là cực kỳ nhạy cảm hoặc riêng tư.

Là công cụ tạo mã QR với nhiều khách hàng hiện có trên toàn thế giới, QR TIGER có thể đảm bảo rằng thông tin nhạy cảm của khách hàng sẽ được giữ an toàn.

Các Chứng nhận ISO 27001 làm chứng cho điều này.


Phần kết luận

Tiêu chuẩn ISO 27001 đảm bảo tính bảo mật của các ứng dụng, trang web và công ty liên quan đến quyền riêng tư.

Khi công ty của bạn đã đạt được chứng nhận ISO 27001, bạn sẽ có thể hưởng lợi từ việc cải thiện hoạt động liên lạc thông qua việc sử dụng các kênh an toàn, giảm thiểu rủi ro và niềm tin vững chắc của khách hàng.

Nhờ được chứng nhận ISO 27001, khách hàng của QR TIGER có thể yên tâm rằng dữ liệu thông tin của họ được an toàn và bảo mật.

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger