QR TIGER QR Code Generator Online: ISO 27001-sertifisert programvare

Update:  February 05, 2024
QR TIGER QR Code Generator Online: ISO 27001-sertifisert programvare

I dagens forretningsverden er informasjon en av de mest verdifulle eiendelene. Bedrifter er avhengige av informasjonssystemer og tjenester hele tiden, noe som betyr at de er mer sårbare for sikkerhetsangrep.

Hold bedriftens sensitive informasjon, ansattes data og kundeinformasjon sikker til enhver tid, siden de er noen av bedriftens mest sensitive eiendeler.

ISO 27001-akkreditering gir ikke bare sikkerhet til organisasjonen din mot cyberangrep, den bevarer også bedriftens omdømme.

I denne artikkelen skal vi gå gjennom hva ISO 27001 er og hvordan QR TIGERble sertifisert!

Hva er ISMS?

ISO 27000-serien med standarder hjelper bedrifter med å sikre dataressurser.

ISO 27001 er en internasjonal standard som hjelper bedrifter og organisasjoner med å administrere sikkerheten og sikkerheten til deres eiendeler, inkludert økonomiske data, åndsverk, personellinformasjon og, viktigst av alt, informasjonen som gis til dem av tredjeparter.

Information security management system

ISMS, eller Information Security Management System, er en systematisk strategi som består av mennesker, prosesser og teknologi for å hjelpe organisasjoner med å beskytte sine informasjonsressurser og administrere alle dataene deres gjennom risikostyring.

Den holder styr på selskapets data og sørger for at de er trygge.

Det hjelper mikro- og makrobedrifter i alle bransjer med å sikre informasjonsmidlene sine.

Organisasjonen og dens kunder kan dra nytte av implementeringen av et styringssystem for informasjonssikkerhet med ISO 27001-akkreditering.

Ved å implementere en risikostyringstilnærming, beskytter ISMS konfidensialiteten, integriteten og tilgjengeligheten til selskapets informasjon, samtidig som det gir letthet og tillit til interesserte parter.

QR TIGER QR-kodegenerator, derimot, anser det som mer avgjørende å beskytte både sine egne data og dataene til sine kunder.

I slekt: QR-kode personvern: Hvordan QR TIGER håndterer skannere og brukernes data


Hvordan hjelper ISO 27001 bedrifter?

På det enkleste nivået gir ISO 27001-sertifiseringen dine kunder og leverandører tillit til å stole på organisasjonen din med sikkerheten til deres data.

Den etablerer overholdelse av regulatoriske og kontraktsmessige datasikkerhets-, personvern- og IT-styringsplikter, samt forretningsmessig due diligence.

ISO 27001, som andre ledelsesstandarder, er en langsiktig forpliktelse.

Regelmessige revisjoner sikrer at organisasjonen din oppfyller sine datasikkerhetsplikter og at de ansatte forstår viktigheten av å følge reglene.

Secure QR code software

ISO 27001-standarden gjør det mulig for bedrifter å ta datasikkerhet på alvor ved å implementere retningslinjer og prosedyrer for å redusere informasjonslekkasje og datamisbruk.

Den samhandler sammen med bedriftens data, enten det er bankkontodetaljer, ansattes poster, passord eller klientinformasjon.

Fordeler med ISO/IEC 27001:2013

ISO 27001-sertifisering hjelper bedrifter og andre typer organisasjoner med å beskytte systemene sine mot dataassistert svindel, cyberangrep, sabotasje og virus.

Følgende er fordelene med ISO 27001:2013:

Det kan minimere risikoen

ISO 27001 sikrer at prosedyrer er på plass for å forhindre eller redusere sikkerhetstrusler, samt for å avdekke eventuelle systemsvakheter.

Den har den beste praksisen

ISO 27001-akkrediteringen forsikrer bedrifter og deres kunder om at alle sikkerhetsfarer er tatt opp.

Det kan minimere kostnadene

Ved å bruke en systematisk risikovurderingsstrategi sikrer man at ressurser brukes til å redusere total risiko.

Gir et konkurransefortrinn

Når du svarer på anbud, gir ISO 27001-sertifisering en offentlig og upartisk påstand om kapasitet.

Viktigheten av ISO 27001-akkreditering for QR-kodegeneratorer

Informasjon er en av de mest verdifulle ressursene i digital markedsføring, og vi må alltid holde den trygg og sikker.

Det er ikke nok å være den beste QR-kodegeneratoren på nettet hvis kundene dine ikke stoler på deg med sin personlige informasjon.

Iso certified software

Å være ISO 27001-akkreditert gir derimot organisasjonen din en betydelig fordel fremfor andre QR-kodegeneratorer fordi det forteller kundene dine at informasjonen de har gitt er klassifisert som ekstremt sensitiv eller privat.

Som en QR-kodegenerator med flere eksisterende kunder over hele verden, kan QR TIGER garantere at deres klients sensitive informasjon blir oppbevart.

De ISO 27001 sertifisering vitner om dette.


Konklusjon

ISO 27001-standarden sikrer sikkerheten til personvernrelaterte apper, nettsteder og selskaper.

Når firmaet ditt har oppnådd ISO 27001-sertifisering, vil du kunne dra nytte av forbedret kommunikasjon gjennom bruk av sikre kanaler, redusert risikoeksponering og sterk kundetillit.

Som et resultat av ISO 27001-akkrediteringen kan QR TIGERs kunder være trygge på at informasjonsdataene deres er trygge og sikre.

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger