Dasar Privasi

Update:  May 29, 2023
Dasar Privasi

Ringkasan

 • Anda memberikan maklumat peribadi anda (nama pertama, nama keluarga, e-mel, nombor telefon, nama syarikat, dll.) kepada kami semasa membuat akaun dengan kami. Kami menyimpan maklumat ini dengan pasti. Kami menggunakan maklumat ini untuk melayani anda dengan lebih baik. Maklumat ini hanya tersedia kepada pekerja, kontraktor dan subkontraktor QRTIGER PTE. LTD. dan tidak pernah dikongsi untuk keuntungan komersial kepada kakitangan atau perniagaan yang tidak dibenarkan.
 • Apabila anda menggunakan output perkhidmatan kami di tapak web/apl/promosi cetak anda, kami mengumpul data pelawat/pengguna anda yang tidak boleh dikenal pasti secara peribadi untuk analitik dalaman dan kandungan yang berguna pada blog harimau kod QR, media sosial, dsb.

Dasar privasi

pengenalan

 • Dasar Privasi ini adalah sebahagian daripada QRTIGER PTE. LTD.’ Syarat Penggunaan dan menerangkan amalan privasi QRTIGER PTE. LTD.. Ia menerangkan bila dan bagaimana QRTIGER PTE. LTD. mengumpul maklumat pengguna akhir dan pelanggan, cara kami menggunakan maklumat tersebut, dan keadaan di mana kami mungkin mendedahkan maklumat tersebut kepada orang lain. 
 • Dasar Privasi ini termasuk dasar yang QRTIGER PTE. LTD. memerhatikan pematuhan undang-undang di Singapura. Privasi anda adalah amat penting kepada QRTIGER PTE. LTD.. Polisi ini terpakai kepada semua produk dan perkhidmatan yang ditawarkan oleh QRTIGER PTE. LTD..

Apakah jenis Maklumat yang Kami Kumpul

 • Kerana QRTIGER PTE. LTD. membolehkan anda menambah outputnya (Kod QR, URL) pada bahan promosi anda (Cetak iklan, Laman Web, Iklan Dalam Talian, Pembungkusan dll.), anda mesti mendaftar akaun untuk perkhidmatan yang diingini. Proses pendaftaran meminta maklumat peribadi anda seperti tetapi tidak terhad kepada:
  • Nama pertama Nama terakhir
  • Alamat emel
  • Kata laluan

Dengan sifat Perkhidmatan kami, QRTIGER PTE. LTD. akan mengumpulkan statistik bukan peribadi yang boleh dikenal pasti tentang penggunaan output kami dalam promosi anda dan menyimpan maklumat tersebut.

Bagaimana kita menggunakan Maklumat ini

 • Apabila anda log masuk ke Perkhidmatan, pelayan kami secara automatik merekodkan maklumat yang dihantar oleh penyemak imbas anda apabila anda melawat tapak web. Log pelayan ini mungkin termasuk maklumat seperti permintaan web anda, alamat Protokol Internet, jenis penyemak imbas, bahasa penyemak imbas, tarikh dan masa permintaan anda, ejen pengguna penyemak imbas dan satu atau lebih kuki yang boleh mengenal pasti penyemak imbas anda secara unik.

Apabila anda menghantar e-mel atau komunikasi lain kepada QRTIGER PTE. LTD., kami mungkin mengekalkan komunikasi tersebut untuk memproses pertanyaan anda, menjawab permintaan anda dan menambah baik perkhidmatan kami.

QRTIGER PTE. LTD. tidak akan berkongsi maklumat peribadi anda tanpa kebenaran anda atau melainkan dikehendaki oleh undang-undang.

QRTIGER PTE. LTD. tidak akan berkongsi statistik tapak web/apl anda tanpa kebenaran anda.

QRTIGER PTE. LTD. hanya memproses maklumat peribadi anda untuk tujuan menyediakan, menambah baik, memastikan penyampaian dan membangunkan perkhidmatan baharu kepada pengguna.

Jika QRTIGER PTE. LTD. terlibat dalam penggabungan, pemerolehan atau sebarang bentuk penjualan sebahagian atau semua asetnya, kami akan memberikan notis sebelum maklumat peribadi anda dipindahkan dan tertakluk kepada dasar privasi yang berbeza.

Pendedahan Maklumat kepada Pihak Ketiga

 • Kami mungkin berkongsi dengan maklumat bukan peribadi terkumpul pihak ketiga tertentu seperti bilangan pelanggan yang menggunakan QRTIGER PTE. LTD. perkhidmatan. Maklumat sedemikian tidak mengenal pasti anda secara individu. 
 • Selanjutnya, kami mengehadkan akses kepada maklumat peribadi kepada pekerja, kontraktor dan ejen yang perlu mengetahui maklumat tersebut untuk mengendalikan, membangunkan atau menambah baik perkhidmatan kami. Individu ini terikat dengan kewajipan kerahsiaan dan mungkin tertakluk kepada disiplin, termasuk penamatan dan pendakwaan jenayah, jika mereka gagal memenuhi kewajipan ini.

Dasar Privasi ini digunakan untuk tapak web dan perkhidmatan yang dimiliki dan dikendalikan oleh QRTIGER PTE. LTD..

Bagaimana kami melindungi Maklumat peribadi anda

 • QRTIGER PTE. LTD. telah melaksanakan mekanisme keselamatan yang munasabah untuk melindungi QRTIGER PTE. LTD.’ Maklumat Pelanggan dan Data Pengguna Pelanggan yang diselenggara pada QRTIGER PTE. LTD.’ pelayan daripada kehilangan, penyalahgunaan dan akses, pendedahan, pengubahan dan pemusnahan tanpa kebenaran. Contoh mekanisme keselamatan ini termasuk akses terhad dan dilindungi kata laluan, kunci awam/peribadi keselamatan tinggi, penyulitan pada data yang diproses dan penyulitan SSL untuk melindungi penghantaran data.
 • Walau bagaimanapun, sila ingat bahawa tiada sistem keselamatan yang tidak boleh ditembusi. Pihak ketiga mungkin memintas atau mengakses QRTIGER PTE. LTD.’ Maklumat Pelanggan dan Data Pengguna Pelanggan walaupun terdapat langkah-langkah ini. QRTIGER PTE. LTD. tidak dapat menjamin keselamatan maklumat anda dan tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk akses tanpa kebenaran kepada QRTIGER PTE. LTD.’ Akaun pelanggan.

Perubahan kepada dasar privasi ini

 • QRTIGER PTE. LTD. mengekalkan budi bicara untuk meminda atau mengubah suai Dasar Privasi ini dari semasa ke semasa. Jika kami membuat perubahan penting pada cara kami mengumpul, menggunakan atau mendedahkan Maklumat Pengenalan Peribadi, kami akan memberitahu anda dengan menyiarkan pengumuman yang jelas dan menonjol di QRTIGER PTE. LTD. atau melalui komunikasi terus ke QRTIGER PTE anda. LTD. akaun.
 • QRTIGER PTE. LTD. menggunakan pemasaran semula untuk mengiklan di seluruh internet. Bersama-sama dengan kuki Google Analitis, kuki DoubleClick dikumpulkan oleh Google berdasarkan sejarah penyemakan imbas anda. Ini membantu kami memperoleh pemahaman tentang Demografi dan Minat pelawat kami. Laporan tersebut adalah tanpa nama dan tidak boleh dikaitkan dengan mana-mana maklumat pengenalan peribadi individu yang mungkin anda kongsikan dengan kami.
 • Jika anda ingin menarik diri daripada ini, sila tukar tetapan anda dengan pergi ke halaman Tetapan Iklan Google.
 • Terma dan syarat bersama dengan dasar privasi dengan semua rujukan, merupakan perjanjian tunggal dan keseluruhan pihak-pihak kepada perjanjian ini berkenaan dengan perkara yang terkandung di sini, dan menggantikan semua terma dan syarat terdahulu yang telah dipersetujui oleh Pelanggan
RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger