QR-code GPS: nauwkeurige locatietracking en grensscannen

Update:  January 15, 2024
QR-code GPS: nauwkeurige locatietracking en grensscannen

QR TIGER heeft zojuist zijn nieuwe functie gelanceerd: GPS QR-code tracking, een geavanceerde dynamische QR-codefunctie die een satellietgebaseerd navigatiesysteem gebruikt om de locatie van een scanner te bepalen.

Met de door GPS geactiveerde dynamische QR-codes van QR TIGER kunt u nauwkeurige scannerlocatiegegevens verkrijgen en een gebiedsspecifieke scanbeperking instellen.

Deze geavanceerde functie ondersteunt zeer nauwkeurige geolocatie-tracking en scanzonebeperking of geofence.

Met nauwkeurige geolocatie-tracking kunt u nauwkeurige scanlocatiegegevens ophalen op basis van de geografische positie van de scanner, maar alleen als deze toestemming geeft voor toegang tot de GPS-locatie van uw apparaat.

Met de geofence-functie kunt u de scanzone beperken om de toegang tot de QR-code te controleren door een locatiespecifieke grens in te stellen.

Dit artikel leidt u door een diepgaande discussie over de dynamische GPS-functie van QR TIGER voor het genereren van QR-codes en hoe deze u kan helpen uw marketingstrategieën en bedrijfskader te verbeteren.

GPS QR-code tracking: nauwkeurige scanlocatiegegevens, maar met toestemming

GPS QR code tracking

De GPS-trackingfunctie biedt nauwkeurige locatiegegevens van de scanner. Wanneer mensen uw dynamische QR-code scannen, registreert het systeem de exacte positie waar ze deze hebben gescand.

Dit is de nieuwe toevoeging aan de vier functies van QR TIGER'sdynamische QR-codes: de URL-, bestand- en H5-editoroplossingen.

In tegenstelling tot de vorige locatietracker is deze functie nauwkeuriger. Het geeft de locatie van de scanner weer op basis van lengte- en breedtegraad.

Met deze functie kunnen marketeers en bedrijven slimme strategische plannen ontwikkelen. Ze kunnen de scanlocatiegegevens bijvoorbeeld gebruiken om de toplocaties te identificeren om hun reclamecampagne strategisch te plaatsen en scanners opnieuw te targeten.

Om deze GPS-trackingfunctie met QR-code te activeren, hoeft u alleen GPS-tracking op uw dashboard in te schakelen.

Eenmaal ingeschakeld, stuurt de code scanners door naar een toestemmingspagina, waarbij toestemming van de scanner vereist is om het systeem toegang te geven tot de apparaatlocatie.

Er duikt een vraag op:Wil je delen waar je de QR-code hebt gescand?Scanners moeten eerst toestemming verlenen door te tikkenJa toe maar.

Ze hebben ook de mogelijkheid om de toegang te weigeren of te weigeren hun locatiegegevens te verstrekken.

Als u nu de scanlocatie van uw QR-codecampagne bijhoudt, ziet u een kaart met de duur van de apparaten die in verschillende gebieden zijn besteed.

De heatmap toont verschillende kleuren die aangeven hoe lang de apparaten op een bepaalde locatie waren.

Rode en oranje gemiddelde apparaten brachten daar veel tijd door, terwijl blauwe en paarse apparaten er korter waren.


Dynamische QR-codegenerator GPS-trackingfunctie: gebruiksscenario's

QR-codes met GPS-tracking zijn tegenwoordig handig voor de moderne marketeer. Grote bedrijven, kleine bedrijven en zelfs individuen kunnen profiteren van deze geavanceerde dynamische functie.

Met hun efficiënte tracking- en monitoringmogelijkheden spelen deze codes een grote rol bij het nauwkeurig verzamelen en analyseren van gegevens en bieden ze bedrijven waardevolle inzichten.

Zo kunt u gebruikmaken van de GPS-compatibele QR-codeoplossingen:

Realtime campagnemonitoring

Met de toenemende concurrentie op de markt en het veranderende consumentengedrag worden marketeers en bedrijven geconfronteerd met nieuwe uitdagingen.

Ze moeten op zoek gaan naar nieuwe targetingoplossingen en een datagestuurde marketingaanpak hanteren om een samenhangende en verbeterde klantervaring op alle apparaten te bieden.

Het integreren van eendynamische QR-codegenerator Door gebruik te maken van GPS-compatibele QR-codeoplossingen kunnen strategen een goed inzicht krijgen in hun doelmarkt om moderne uitdagingen te overwinnen.

Eén manier om dit te doen is door de marktgegevens grondig te beoordelen, wat essentieel is bij het creëren van waardeverrijkte marketingcampagnes.

Omdat de GPS-functie de precieze locatie van de scanner kan detecteren, kunnen marketingstrategen het gedrag van hun actieve doelgroep volgen.

Hier is een voorbeeld: u heeft een nieuw gelanceerde productadvertentie die gebruikmaakt van URL-QR-codes met GPS-functie, gericht op Gen Z-ers in verschillende landelijke steden.

Via de locatiegegevens van de QR-codescan kunt u efficiënt bepalen of uw advertentieplaatsing of marketingcampagne effectief of succesvol is in verschillende regio's.

Dit helpt u nauwkeurige en op gegevens gebaseerde beslissingen te nemen om middelen effectiever toe te wijzen en uw strategie aan te passen op basis van daadwerkelijke klantbetrokkenheid.

Het volgen en beheren van activa

Naast marketingcampagnes helpen deze veelzijdige QR-codes met GPS-tracking bedrijven ook om de verplaatsing van activa in realtime te volgen en te monitoren.

DeGlobaal positioneringssysteem (GPS) op QR-codes kan het voorraadbeheer verbeteren, verliezen verminderen en logistieke processen stroomlijnen. Bedrijven kunnen deze codes bijvoorbeeld op waardevolle bezittingen, apparatuur of pakketten aanbrengen.

Ook voor logistieke bedrijven is dit ideaal. Ze kunnen de beweging van pakketten volgen met behulp van QR-codes met GPS-tracking, waardoor een nauwkeurige levering wordt gegarandeerd en het risico op zoekgeraakte zendingen wordt geminimaliseerd.

Het logistieke team hoeft alleen maar de GPS-compatibele QR-code te scannen om de exacte locatie van het pakket van het ene punt naar het andere te registreren.

En met de geofencing-functie kunnen ze bewegingen in specifieke gebieden effectief controleren en volgen door QR-codes op aangewezen in- en uitgangen te plaatsen.

Dit helpt logistieke bedrijven klanten efficiënt te voorzien van nauwkeurige tracking van zendingen, waardoor hun transparantie, productiviteit en betrouwbaarheid worden verbeterd.

Veiligheid en noodhulp

Naast marketing en logistiek kunnen ook sectoren als hulpdiensten profiteren van het gebruik van QR-codes met GPS-tracking. Ze kunnen deze codes gebruiken om hun veiligheids- en noodresponssysteem te implementeren.

Zij kunnen een plaatsenQR-code voor Google Formulier op strategische punten binnen faciliteiten of openbare ruimtes. En in geval van nood kunnen mensen de code scannen om hun locatie en contactgegevens aan de eerstehulpverleners door te geven.

Door de GPS-functie van de Google Form QR-code in te schakelen, kunnen hulpverleners onmiddellijk helpen, omdat ze de scanner efficiënt kunnen lokaliseren met behulp van nauwkeurige scanlocatiegegevens.

Ziekenhuizen of reddingscentra kunnen ook een QR-locatiecode gebruiken om mensen nauwkeurige routebeschrijvingen te geven. Deze oplossing slaat de link- of lengte- en breedtegraadcoördinaten van de locatie op.

Eenmaal gescand, stuurt de code de scanners door naar een specifiek gebied op een kaart. Hoe maak ik een QR-code voor mijn GPS? Het is snel en gemakkelijk.

Om er een aan te maken, gaat u eerst naar Google Maps en zoekt u naar de locatie van uw vestiging. Klik op de locatiepin en klikDeel>Kopieer link.

Als u klaar bent, gaat u naar een QR-codesoftware zoals QR TIGER en maakt u eenURL QR-code. Plak de locatielink in het lege veld en selecteerDynamisch voor nauwkeurige locatietracering.

Daarna kunt u uw QR-code aanpassen voor eenvoudiger herkenning. Als u klaar bent, kunt u de QR-code voor uw locatie downloaden en afdrukken.

Geofencing met QR-code: scans beperken op basis van locatie

QR code geofencing

Geofencing met QR-code is een andere geavanceerde GPS-functie die het scannen van grenzen mogelijk maakt. Hiermee kunt u de toegang tot uw QR-code beperken door locatiegrenzen in te stellen met lengte- en breedtegraadcoördinaten.

Dit zijn de manieren waarop u een locatiegrens kunt instellen:

  1. Nauwkeurigeen specifiek gebied op de kaart; of
  2. Invoerde lengte- en breedtegraad van het gebied handmatig met Google Maps.

Als u klaar bent, kunt u de straal instellen die de specifieke afstand definieert waarop uw QR-code toegankelijk is.

Scanners buiten de grens hebben geen toegang tot de QR-code-informatie, tenzij ze zich binnen de straal bevinden.

Als ze de QR-code buiten de grens scannen en toegang krijgen tot de informatie, krijgen ze de opdracht om in de buurt van de QR-code te gaan. Ze moeten de QR-code binnen zijn bereik scannen om toegang te krijgen tot de gegevens.

Stel dat u eenQR-code van Google Maps voor uw gewenste locatie alleen bereikbaar binnen een bepaald gebied. U kunt een aangepaste URL-QR-code maken met uw locatielink en deze inschakelenBeperk de scanlocatie.

Op welke manieren kan deze functie u helpen? Bekijk hieronder enkele gebruiksscenario's om te begrijpen hoe ze in verschillende omgevingen werken, zodat uw bedrijf ze kan integreren en van deze functie kan profiteren.

Dynamische QR-codegenerator geofence-functie: gebruiksscenario's

Geofencing met QR-code is een krachtige oplossing voor het beheren van de toegang tot specifieke gebieden, het volgen van aanwezigheid of het monitoren van bewegingen binnen gebouwen.

Hier zijn enkele verschillende toepassingen van deze functie die u kunt implementeren:

Aanwezigheidssysteem op locatie

Op werklocaties kan een unieke QR-code worden weergegeven bij de ingang of op de werkplek, die zal dienen als virtuele controlepunten die werknemers kunnen scannen wanneer ze aankomen om de aanwezigheid te bevestigen.

Wanneer ze op de werkplek aankomen, scannen ze met hun smartphones de dynamische URL-QR-code om in te checken.

De geofencing-functie zorgt ervoor dat de QR-code alleen actief en scanbaar is binnen de specifieke locatie, waardoor check-ins vanaf ongeautoriseerde plaatsen worden voorkomen. Gebruikers kunnen de bestemmingspagina ook dagelijks wijzigen om deze veilig te maken.

Terwijl het systeem realtime aanwezigheidsgegevens vastlegt, inclusief de tijd en locatie van elke check-in, registreert het de tijdstempels van de gescande QR-codes en slaat deze op op een gecentraliseerd gegevensbeheerbord.

Managers of HR-personeel hebben toegang tot deze gegevensvolg de aanwezigheid van medewerkers, bewaak de stiptheid en genereer rapporten met efficiëntie en gemak.

Ze kunnen ook e-mailscanmeldingen activeren om waarschuwingen te ontvangen over hoeveel werknemers de aanwezigheids-QR-code hebben gescand.

Door een mobiel aanwezigheidssysteem op basis van QR-code-geofencing te implementeren, kunnen bedrijven het aanwezigheidsbeheer stroomlijnen, handmatige processen elimineren, fouten verminderen en de algehele efficiëntie verbeteren.

Het biedt werknemers een handige manier om in te klokken en biedt werkgevers een nauwkeurige registratie van de aanwezigheid van werknemers en de naleving van werkschema's.

Locatiegebaseerde marketing

Op marketingvlak is degeofence-functie Dankzij de dynamische QR-codes kunnen marketeers gelokaliseerde of geïsoleerde marketingcampagnes ontwikkelen.

Deze slimme functie maakt een zeer gerichte marketingaanpak mogelijk door locatiespecifieke kortingen of promoties aan te bieden.

Een detailhandelsbedrijf kan voor elke winkellocatie een QR-code op de H5-pagina of een URL-QR-code genereren en kortingen of promoties aanbieden die uniek zijn voor elke winkelfiliaal.

Deze gerichte aanpak verbetert de klantbetrokkenheid, stimuleert aankoopbeslissingen en vergroot het winkelbezoek.

Om gratis een aangepaste dynamische QR-code voor een specifieke locatie te maken, kunt u zich aanmelden voor een QR TIGER freemium-account. U krijgt drie dynamische QR-codes, elk met een limiet van 500 scans.

Toegangscontrole tot educatieve bronnen

Dankzij geofence-compatibele QR-codes voor dynamische bestanden kunnen onderwijsinstellingen de toegang tot online of digitale bronnen zoals gepubliceerde boeken, artikelen of onderzoekspapers beperken.

Deze codes verlenen toegang tot scanners binnen het gebied van een specifieke campus, voorkomen ongeoorloofde toegang van buitenstaanders en beveiligen hun bronnen.

De schoolbibliotheek kan bijvoorbeeld op QR-code gebaseerde toegang tot bronnen implementeren. Studenten hebben alleen toegang tot een bepaald onderzoekspaper als ze in de bibliotheek zijn. 

Dit systeem biedt verbeterde beveiliging, waardoor onderwijsinstellingen de toegang tot onderwijsbronnen effectief en efficiënt kunnen beheren.

Zorg voor ziekenhuisformulieren

PANTHERx Rare Pharmacy’s initiatief Het toevoegen van aangepaste QR-codes heeft tot doel patiënten te voorzien van receptlabels voor hun medicatie.

Er zijn eindeloze mogelijkheden voor de gezondheidszorg om QR-codes te gebruiken. Eén daarvan is het verstrekken van QR-codes aan patiënten aan ziekenhuisformulieren.

Medisch personeel kan unieke QR-codes voor verschillende formulieren gebruiken, zodat patiënten via hun smartphones toegang kunnen krijgen tot het benodigde papierwerk en dit kunnen invullen.

De geofencing-technologie zorgt ervoor dat patiënten alleen binnen een specifiek ziekenhuis toegang hebben tot de QR-codes, waardoor ongeautoriseerde toegang tot de formulieren wordt voorkomen.

Dit systeem biedt gemak, efficiëntie en gegevensnauwkeurigheid waar patiënten en ziekenhuispersoneel baat bij hebben. Deze tijdbesparende methode elimineert de noodzaak van handmatige papieren formulieren en vermindert de administratieve werklast.

Stel je dit voor. Een ziekenhuis kan QR-codes met geofence gebruiken om het registratieproces te stroomlijnen met behulp van Google Form QR-codes, waardoor patiënten toegang kunnen krijgen tot het registratieformulier via hun smartphones binnen het ziekenhuisgebouw.

Patiënten profiteren van een gestroomlijnd en handig proces, terwijl ziekenhuizen middelen kunnen besparen, de administratieve efficiëntie kunnen verbeteren, de nauwkeurigheid van gegevens kunnen garanderen en hun impact op het milieu kunnen verminderen.

Deze innovatieve aanpak transformeert de manier waarop ziekenhuizen met formulieren omgaan, waardoor een efficiëntere en patiëntgerichte gezondheidszorgervaring ontstaat.


De GPS-functie van QR TIGER: Transformeert uw bedrijfs- en marketingstrategieën

De GPS-QR-codetracking van QR TIGER gaat verder dan het bepalen van de locatie van de scanner. Het maakt ook nauwkeurig scannen van grenzen mogelijk, perfect voor marketeers, bedrijven en organisaties die strikte toegangscontrole of geofencing-mogelijkheden nodig hebben.

QR TIGER begrijpt de privacyproblemen van sommige personen met betrekking tot het volgen van QR-codes. Daarom moeten alle scanners eerst toestemming geven voordat ze hun locatie delen.

Hiermee kunnen mensen ervoor kiezen om hun locatie niet te laten volgen bij het scannen van de QR-code.

Dynamische QR-codes zijn uw toegangspoort tot het bereiken van uw geografisch verspreide doelgroep en het implementeren van nieuwe systemen om de bedrijfsefficiëntie te verbeteren.

Ze bieden uitgebreide analyses en realtime tracking voor nauwkeurige monitoring en analyse.

En gecombineerd met de intuïtieve interface van de software, een breed scala aan geavanceerde functies en prestaties op ondernemingsniveau, kunt u met QR TIGER een naadloze en nauwkeurige GPS-trackingervaring garanderen.

Of u nu een bedrijfseigenaar bent die de productiviteit wil maximaliseren of een marketeer die een betrouwbare navigatietool nodig heeft, de dynamische QR-codes met GPS van QR TIGER zijn de perfecte oplossing.

Omarm de kracht van de dynamische QR-codegenerator van QR TIGER en ontgrendel een nieuw tijdperk van locatiegebaseerde mogelijkheden door u aan te melden voor onze betaalbare abonnementen.

Veel Gestelde Vragen

Hoe maak ik een QR-code voor mijn GPS?

U kunt een QR-codesoftware gebruiken om een volledig aangepaste QR-code met een logo voor uw exacte locatie te maken. U kunt kiezen voor de URL QR-code of locatie QR-code.

De URL-QR-code bevat de locatielink van Google Maps, terwijl de QR-code voor de locatie de lengte- en breedtegraad van de locatie bevat.

De QR-code brengt de scanners naar Google Maps of andere kaartdiensten op de smartphone van de scanner.

Kunnen QR-codes worden gevolgd via GPS?

Wanneer mensen uw QR-code als afbeelding op hun apparaat opslaan en deze scannen, kunt u de QR-code volgen op basis van de scanlocatie.

Met de GPS-trackingfunctie registreert het systeem de QR-codescanlocatie precies wanneer de scanner toegang tot de locatie toestaat.

brands using qr codes

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger