QR-kod GPS: Exakt platsspårning och gränsskanning

Update:  January 15, 2024
QR-kod GPS: Exakt platsspårning och gränsskanning

QR TIGER har precis lanserat sin nya funktion: GPS QR-kodspårning, en avancerad dynamisk QR-kodfunktion som använder ett satellitbaserat navigationssystem för att fastställa en skanners plats.

QR TIGERs GPS-aktiverade dynamiska QR-koder låter dig få exakta skannerplatsdata och ställa in en områdesspecifik skanningsbegränsning.

Den här avancerade funktionen stöder mycket exakt geolokaliseringsspårning och avsökningszonbegränsning eller geofence.

Precisionsspårning av geolokalisering låter dig hämta noggrann skanningsplatsdata baserat på skannerns geografiska position, men bara om de ger tillstånd att komma åt enhetens GPS-position.

Geofence-funktionen låter dig begränsa skanningszonen för att styra åtkomst till QR-koder genom att ställa in en platsspecifik gräns.

Den här artikeln kommer att leda dig genom en djupgående diskussion om QR TIGERs dynamiska QR-kodgenerator GPS-funktion och hur den kan hjälpa dig att förbättra dina marknadsföringsstrategier och affärsramverk.

GPS QR-kod spårning: korrekt skanningsplatsdata, men med samtycke

GPS QR code tracking

GPS-spårningsfunktionen ger exakta skannerplatsdata. När människor skannar din dynamiska QR-kod registrerar systemet den exakta positionen där de skannade den.

Detta är det nya tillägget till de fyra funktionerna i QR TIGERdynamiska QR-koder: URL-, fil- och H5-redigeringslösningar.

Till skillnad från den tidigare platsspåraren kommer den här funktionen med mer precision. Den visar skannerns plats baserat på longitud och latitud.

Med den här funktionen kan marknadsförare och företag utveckla smarta strategiska planer. De kan till exempel använda sökplatsdata för att identifiera de bästa platserna för att placera sin reklamkampanj strategiskt och återinrikta skannrar.

För att aktivera denna GPS-spårningsfunktion för QR-kod behöver du bara aktivera GPS-spårning på din instrumentpanel.

När den har aktiverats omdirigerar koden skannrar till en behörighetssida, vilket kräver skannerns samtycke för att tillåta systemet att komma åt sin enhetsplats.

En fråga dyker upp:Vill du dela var du skannade QR-koden?Skannrar måste ge tillstånd först genom att trycka påJa gör det.

De har också möjlighet att neka åtkomst eller vägra att ge sin platsinformation.

Om du nu spårar skanningsplatsen för din QR-kodkampanj kan du se en karta som visar varaktighetsnivåerna för enheter som spenderats i olika områden.

Värmekartan visar olika färger som indikerar hur länge enheterna befann sig på en viss plats.

Röda och orange betyder att enheter tillbringade mycket tid där, medan blå och lila genomsnittliga enheter fanns där under kortare perioder.


Dynamisk QR-kodgenerator GPS-spårningsfunktion: Användningsfall

QR-koder med GPS-spårning är praktiska idag för den moderna marknadsföraren. Stora företag, småföretag och till och med privatpersoner kan dra nytta av denna avancerade dynamiska funktion.

Med sina effektiva spårnings- och övervakningsmöjligheter spelar dessa koder en stor roll i korrekt datainsamling och analys och ger företag värdefulla insikter.

Så här kan du utnyttja de GPS-aktiverade QR-kodlösningarna:

Kampanjövervakning i realtid

Med den ökande konkurrensen på marknaden och förändrat konsumentbeteende står marknadsförare och företag inför nya utmaningar.

De måste söka nya inriktningslösningar och anta en datadriven marknadsföringsmetod för att erbjuda en sammanhållen och förbättrad kundupplevelse på alla enheter.

Integrering av endynamisk QR-kodgenerator att utnyttja GPS-aktiverade QR-kodlösningar kan hjälpa strateger att ha en gedigen förståelse för sin målmarknad för att övervinna moderna utmaningar.

Ett sätt att göra detta är genom att noggrant granska marknadsdata, vilket är avgörande för att skapa värdeberikade marknadsföringskampanjer.

Eftersom GPS-funktionen kan upptäcka skannerns exakta plats, kan marknadsföringsstrateger spåra deras aktiva målmarknads beteende.

Här är ett exempel: Du har en nylanserad produktannons som använder GPS-aktiverade URL-QR-koder som är inriktade på Gen Z i olika städer över hela landet.

Genom QR-kodsskanningen av platsdata kan du effektivt avgöra om din annonsplacering eller marknadsföringskampanj är effektiv eller framgångsrik i olika regioner.

Detta hjälper dig att fatta korrekta och databaserade beslut för att allokera resurser mer effektivt och justera din strategi baserat på faktiskt kundengagemang.

Tillgångsspårning och förvaltning

Förutom marknadsföringskampanjer hjälper dessa mångsidiga QR-koder med GPS-spårning också företag att spåra och övervaka tillgångars rörelser i realtid.

DeGlobal Positioning System (GPS) på QR-koder kan förbättra lagerhantering, minska förluster och effektivisera logistikprocesser. Till exempel kan företag fästa dessa koder på värdefulla tillgångar, utrustning eller paket.

Detta är också perfekt för logistikföretag. De kan spåra förflyttningen av paket med hjälp av fil-QR-koder med GPS-spårning, vilket säkerställer korrekt leverans och minimerar risken för felplacerade försändelser.

Logistikteamet behöver bara skanna den GPS-aktiverade QR-koden för att registrera den exakta platsen för paketet från en punkt till en annan.

Och med geofencing-funktionen kan de effektivt kontrollera och spåra rörelser i specifika områden genom att placera QR-koder vid angivna in- och utgångspunkter.

Detta hjälper logistikföretag att effektivt ge kunderna exakt spårning av försändelser, vilket förbättrar deras transparens, produktivitet och tillförlitlighet.

Säkerhet och nödberedskap

Förutom marknadsföring och logistik kan branscher som larmtjänster också dra nytta av att använda QR-koder med GPS-spårning. De kan använda dessa koder för att implementera sitt säkerhets- och nödberedskapssystem.

De kan placera enGoogle Form QR-kod på strategiska punkter inom anläggningar eller offentliga utrymmen. Och i händelse av en nödsituation kan människor skanna koden för att ge sin plats och kontaktuppgifter till de första räddningspersonalen.

Genom att aktivera Google Form QR-kodens GPS-funktion kan svarspersonal omedelbart hjälpa till eftersom de kan lokalisera skannern effektivt med hjälp av exakta skanningsplatsdata.

Sjukhus eller räddningscentraler kan också använda en QR-kod för plats för att ge korrekt vägbeskrivning till människor. Denna lösning lagrar platsens länk eller longitud- och latitudkoordinater.

När den väl har skannats omdirigerar koden skannrar till ett specifikt område på en karta. Hur skapar jag en QR-kod för min GPS? Det är snabbt och enkelt.

För att skapa en, gå till Google Maps först och sök efter platsen för din anläggning. Klicka på platsnålen och klickaDela med sig>Kopiera länk.

När du är klar, gå till en QR-kodprogramvara som QR TIGER och skapa enURL QR-kod. Klistra in platslänken i det tomma fältet och väljDynamisk för exakt platsspårning.

Efter det kan du anpassa din QR-kod för enklare igenkänning. När du är klar kan du ladda ner och skriva ut din plats QR-kod.

QR-kod geofencing: begränsa skanningar med hjälp av plats

QR code geofencing

QR-kod geofencing är en annan avancerad GPS-funktion som möjliggör gränsavsökning. Det låter dig begränsa åtkomsten till din QR-kod genom att ställa in platsgränser med longitud- och latitudkoordinater.

Så här kan du ställa in en platsgräns:

  1. Preciseraett specifikt område från kartan; eller
  2. Inmatningområdets longitud och latitud manuellt med Google Maps.

När du är klar kan du ställa in radien som definierar det specifika avståndet som din QR-kod är tillgänglig.

Skanners utanför gränsen kan inte komma åt QR-kodinformationen om de inte är inom dess radie.

Om de skannar QR-koden utanför gränsen och fortsätter för att komma åt informationen, hänvisas de att gå nära QR-koden. De måste skanna QR-koden inom dess räckvidd för att komma åt dess data.

Anta att du vill skapa enGoogle Maps QR-kod för din önskade plats endast tillgänglig inom ett specifikt område. Du kan skapa en anpassad URL QR-kod med din platslänk och aktiveraBegränsa skanningsplats.

På vilka sätt kan den här funktionen hjälpa dig? Kolla in några användningsfall nedan för att förstå hur de fungerar i olika inställningar så att ditt företag kan integrera dem och dra nytta av den här funktionen.

Dynamisk QR-kodgenerator geofence-funktion: Användningsfall

QR-kod geofencing är en kraftfull lösning för att hantera åtkomst till specifika områden, spåra närvaro eller övervaka rörelser inom lokaler.

Här är några olika tillämpningar av den här funktionen som du kan implementera:

Närvarosystem på plats

Arbetsplatser kan ha en unik QR-kod som visas vid entrén eller inom arbetsplatsens lokaler, som kommer att fungera som virtuella kontrollpunkter för anställda att skanna när de kommer för att bekräfta närvaro.

När de kommer till arbetsplatsen skannar de den dynamiska URL-QR-koden med sina smartphones för att checka in.

Geofencing-funktionen säkerställer att QR-koden endast är aktiv och skanningsbar inom den specifika platsen, vilket förhindrar incheckningar från otillåtna platser. Användare kan också ändra målsidan dagligen för att göra den säker. 

Eftersom systemet fångar närvarodata i realtid, inklusive tid och plats för varje incheckning, registrerar och lagrar det de skannade QR-kodernas tidsstämplar på en centraliserad datahanteringstavla.

Chefer eller HR-personal kan komma åt denna information tillspåra anställdas närvaro, övervaka punktlighet och generera rapporter med effektivitet och lätthet.

De kan också aktivera e-postaviseringar för att få varningar om hur många anställda som har skannat närvaro QR-koden.

Genom att implementera ett QR-kod geofencing-baserat mobilt närvarosystem kan företag effektivisera närvarohantering, eliminera manuella processer, minska fel och förbättra den övergripande effektiviteten.

Det ger en bekväm metod för anställda att klocka in samtidigt som det erbjuder arbetsgivare exakt spårning av anställdas närvaro och efterlevnad av arbetsscheman.

Platsbaserad marknadsföring

I en marknadsföringsaspekt ärgeofence-funktion av dynamiska QR-koder gör det möjligt för marknadsförare att utveckla lokaliserade eller isolerade marknadsföringskampanjer.

Denna smarta funktion underlättar en mycket riktad marknadsföringsmetod genom att tillhandahålla platsspecifika rabatter eller kampanjer.

Ett detaljhandelsföretag kan generera en QR-kod på H5-sidan eller en URL-QR-kod för varje butiksplats och erbjuda rabatter eller kampanjer som är unika för varje butiksfilial.

Detta riktade tillvägagångssätt förbättrar kundernas engagemang, uppmuntrar köpbeslut och ökar butikstrafiken.

För att skapa en anpassad dynamisk QR-kod för en specifik plats gratis kan du registrera dig för ett QR TIGER freemium-konto. Du får tre dynamiska QR-koder, var och en med en gräns på 500 skanningar.

Åtkomstkontroll till utbildningsresurser

Geofence-aktiverade QR-koder för dynamiska filer gör det möjligt för utbildningsinstitutioner att begränsa åtkomsten till online- eller digitala resurser som publicerade böcker, artiklar eller forskningsartiklar.

Dessa koder ger åtkomst till skannrar inom området för ett specifikt campus, förhindrar obehörig åtkomst från utomstående och säkrar deras resurser.

Till exempel kan skolbiblioteket implementera QR-kodbaserad tillgång till resurser. Studenter kan bara komma åt en viss forskningsartikel när de är i biblioteket. 

Detta system ger ökad säkerhet, vilket gör det möjligt för utbildningsinstitutioner att hantera tillgången till utbildningsresurser effektivt och effektivt.

Tillhandahålla sjukhusformulär

PANTHERx Rare Pharmacys initiativ att bifoga skräddarsydda QR-koder syftar till att förse patienter med receptetiketter för sin medicin.

Det finns oändliga möjligheter för vårdbranschen att använda QR-koder. En av dem är att förse patienter med QR-koder för sjukhusformulär.

Medicinsk personal kan använda unika QR-koder för olika formulär för att ge patienter tillgång till och fylla i nödvändiga papper med sina smartphones.

Geofencing-tekniken säkerställer att patienter endast kan komma åt QR-koderna inom ett specifikt sjukhus, vilket förhindrar obehörig åtkomst till formulären.

Detta system erbjuder bekvämlighet, effektivitet och datanoggrannhet som gynnar patienter och sjukhuspersonal. Denna tidsbesparande metod eliminerar behovet av manuella pappersbaserade formulär och minskar den administrativa arbetsbelastningen.

Föreställ dig detta. Ett sjukhus kan använda geofence-aktiverade QR-koder för att effektivisera registreringsprocessen med hjälp av Google Form QR-koder, så att patienter kan komma åt registreringsformuläret med sina smartphones inom sjukhusets lokaler.

Patienter drar nytta av en strömlinjeformad och bekväm process, medan sjukhus kan spara resurser, förbättra administrativ effektivitet, säkerställa datanoggrannhet och minska sin miljöpåverkan.

Detta innovativa tillvägagångssätt förändrar hur sjukhus hanterar formulär och skapar en mer effektiv och patientcentrerad vårdupplevelse.


QR TIGERs GPS-funktion: Förvandla ditt företag och dina marknadsföringsstrategier

QR TIGERs GPS QR-kodspårning går utöver att fastställa skannerns plats. Den tillåter också exakt gränsskanning, perfekt för marknadsförare, företag och organisationer som kräver strikt åtkomstkontroll eller geo-fences.

QR TIGER förstår vissa individers integritetsproblem angående QR-kodspårning. Det är därför alla skannrar måste ge sitt samtycke innan de delar sin plats.

Med detta kan människor välja att inte få sin plats spårad när de skannar QR-koden. 

Dynamiska QR-koder är din inkörsport till att nå din geografiskt spridda målmarknad och implementera nya system för att förbättra verksamhetens effektivitet.

De tillhandahåller omfattande analyser och spårning i realtid för noggrann övervakning och analys.

Och i kombination med programvarans intuitiva gränssnitt, ett brett utbud av avancerade funktioner och prestanda på företagsnivå kan du säkerställa en sömlös och exakt GPS-spårningsupplevelse med QR TIGER.

Oavsett om du är en företagsägare som vill maximera produktiviteten eller en marknadsförare som behöver ett pålitligt navigeringsverktyg, är QR TIGERs GPS-aktiverade dynamiska QR-koder den perfekta lösningen.

Omfamna kraften i QR TIGERs dynamiska QR-kodgenerator och lås upp en ny era av platsbaserade möjligheter genom att registrera dig för våra prisvärda prenumerationsplaner.

Vanliga frågor

Hur skapar jag en QR-kod för min GPS?

Du kan använda en QR-kodprogramvara för att skapa en helt anpassad QR-kod med en logotyp för din exakta plats. Du kan välja URL QR-kod eller plats QR-kod.

URL-QR-koden bäddar in platslänken från Google Maps, medan platsens QR-kod bäddar in platsens longitud och latitud.

QR-koden tar skannrarna till Google Maps eller andra karttjänster på skannerns smartphone.

Kan QR-koder spåras med GPS?

När människor sparar din QR-kod som en bild på sina enheter och skannar den, kan du spåra QR-koden baserat på skanningsplatsen.

Med GPS-spårningsfunktionen registrerar systemet QR-kodens skanningsplats exakt när skannern tillåter åtkomst till sin plats.

brands using qr codes

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger