QR-kode GPS: Nøyaktig posisjonssporing og grenseskanning

Update:  January 15, 2024
QR-kode GPS: Nøyaktig posisjonssporing og grenseskanning

QR TIGER har nettopp lansert sin nye funksjon: GPS QR-kodesporing, en avansert dynamisk QR-kodefunksjon som bruker et satellittbasert navigasjonssystem for å finne en skanners plassering.

QR TIGERs GPS-aktiverte dynamiske QR-koder lar deg få nøyaktige skannerposisjonsdata og angi en områdespesifikk skannebegrensning.

Denne avanserte funksjonen støtter svært nøyaktig geolokaliseringssporing og skannesonebegrensning eller geofence.

Presisjonssporing av geolokalisering lar deg hente nøyaktige skanneposisjonsdata basert på skannerens geografiske posisjon, men bare hvis de gir tillatelse til å få tilgang til enhetens GPS-posisjon.

Geofence-funksjonen lar deg begrense skannesonen for å kontrollere QR-kodetilgang ved å angi en stedsspesifikk grense.

Denne artikkelen vil lede deg gjennom en grundig diskusjon av QR TIGERs dynamiske QR-kodegenerator GPS-funksjon og hvordan den kan hjelpe deg med å forbedre markedsføringsstrategiene og forretningsrammeverket.

GPS QR-kode sporing: nøyaktige skannede stedsdata, men med samtykke

GPS QR code tracking

GPS-sporingsfunksjonen gir nøyaktige skannerposisjonsdata. Når folk skanner den dynamiske QR-koden din, registrerer systemet den nøyaktige posisjonen der de skannet den.

Dette er det nye tillegget til de fire funksjonene til QR TIGERdynamiske QR-koder: URL-, fil- og H5-redigeringsløsninger.

I motsetning til den forrige posisjonssporeren, kommer denne funksjonen med mer presisjon. Den gir skannerens plassering basert på lengde- og breddegrad.

Med denne funksjonen kan markedsførere og bedrifter utvikle smarte strategiske planer. For eksempel kan de bruke skannestedsdataene til å identifisere de beste stedene for å plassere sin reklamekampanje strategisk og retarget skannere.

For å aktivere denne GPS-sporingsfunksjonen for QR-koden trenger du bare å aktivere GPS-sporing på dashbordet.

Når den er aktivert, omdirigerer koden skannere til en tillatelsesside, og krever skannerens samtykke for å la systemet få tilgang til enhetens plassering.

Et spørsmål dukker opp:Vil du dele hvor du skannet QR-koden?Skannere må gi tillatelse først ved å trykkeJa, bare gå.

De har også muligheten til å nekte tilgang eller nekte å gi sin plasseringsinformasjon.

Nå, hvis du sporer skanneplasseringen til QR-kodekampanjen din, kan du se et kart som viser varighetsnivåene til enheter brukt i forskjellige områder.

Varmekartet viser forskjellige farger som indikerer hvor lenge enhetene var på et bestemt sted.

Røde og oransje betyr enheter tilbrakte mye tid der, mens blå og lilla gjennomsnittlige enheter var der i kortere perioder.


Dynamisk QR-kodegenerator GPS-sporingsfunksjon: Brukstilfeller

QR-koder med GPS-sporing er praktiske i dag for den moderne markedsføreren. Store selskaper, små bedrifter og til og med enkeltpersoner kan dra nytte av denne avanserte dynamiske funksjonen.

Med sine effektive sporings- og overvåkingsmuligheter spiller disse kodene en stor rolle i nøyaktig datainnsamling og analyse og gir bedrifter verdifull innsikt.

Slik kan du utnytte de GPS-aktiverte QR-kodeløsningene:

Kampanjeovervåking i sanntid

Med den økende markedskonkurransen og endrede forbrukeratferd, står markedsførere og bedrifter overfor nye utfordringer.

De må søke nye målrettingsløsninger og ta i bruk en datadrevet markedsføringstilnærming for å tilby en sammenhengende og forbedret kundeopplevelse på tvers av enheter.

Integrering av endynamisk QR-kodegenerator å utnytte GPS-aktiverte QR-kodeløsninger kan hjelpe strateger med å ha en solid forståelse av målmarkedet for å overvinne moderne utfordringer.

En måte å gjøre dette på er å gjennomgå markedsdataene grundig, noe som er essensielt for å skape verdiberikede markedsføringskampanjer.

Siden GPS-funksjonen kan oppdage skannerens nøyaktige plassering, kan markedsføringsstrateger spore oppførselen til det aktive målmarkedet.

Her er et eksempel: Du har en nylansert produktannonse som bruker GPS-aktiverte URL-QR-koder rettet mot Gen Z-er på tvers av forskjellige byer over hele landet.

Gjennom QR-kodeskannende stedsdata kan du effektivt finne ut om annonseplasseringen eller markedsføringskampanjen din er effektiv eller vellykket i forskjellige regioner.

Dette hjelper deg å ta nøyaktige og databaserte beslutninger for å allokere ressurser mer effektivt og justere strategien din basert på faktisk kundeengasjement.

Aktiva sporing og forvaltning

Bortsett fra markedsføringskampanjer, hjelper disse allsidige QR-kodene med GPS-sporing også selskaper med å spore og overvåke aktivabevegelser i sanntid.

DeGlobal Positioning System (GPS) på QR-koder kan forbedre lagerstyring, redusere tap og effektivisere logistikkprosesser. For eksempel kan bedrifter feste disse kodene til verdifulle eiendeler, utstyr eller pakker.

Dette er også perfekt for logistikkbedrifter. De kan spore bevegelsene til pakker ved hjelp av fil-QR-koder med GPS-sporing, for å sikre nøyaktig levering og minimere risikoen for feilplasserte forsendelser.

Logistikkteamet trenger bare å skanne den GPS-aktiverte QR-koden for å registrere den nøyaktige plasseringen av pakken fra ett punkt til et annet.

Og med geofencing-funksjonen kan de effektivt kontrollere og spore bevegelser i bestemte områder ved å plassere QR-koder ved angitte inngangs- og utgangspunkter.

Dette hjelper logistikkbedrifter med å gi kundene nøyaktig sporing av forsendelser, og forbedrer deres åpenhet, produktivitet og pålitelighet.

Sikkerhet og beredskap

Bortsett fra markedsføring og logistikk, kan bransjer som nødtjenester også dra nytte av å bruke QR-koder med GPS-sporing. De kan bruke disse kodene til å implementere sikkerhets- og beredskapssystemet.

De kan plassere enGoogle Form QR-kode på strategiske punkter innenfor anlegg eller offentlige rom. Og i nødstilfeller kan folk skanne koden for å oppgi plassering og kontaktinformasjon til førstehjelpere.

Aktivering av Google Form QR-kodens GPS-funksjon lar respondenter umiddelbart hjelpe ettersom de kan finne skanneren effektivt ved å bruke nøyaktige skannede stedsdata.

Sykehus eller redningssentraler kan også bruke en steds-QR-kode for å gi nøyaktig veibeskrivelse til folk. Denne løsningen lagrer plasseringens kobling eller lengde- og breddegradskoordinater.

Når den er skannet, omdirigerer koden skannere til et bestemt område på et kart. Hvordan lager jeg en QR-kode for min GPS? Det er raskt og enkelt.

For å opprette en, gå til Google Maps først og søk etter plasseringen til bedriften din. Klikk på plasseringsnålen og klikkDele>Kopier link.

Når du er ferdig, går du til en QR-kodeprogramvare som QR TIGER og oppretter enURL QR-kode. Lim inn plasseringslenken i det tomme feltet og velgDynamisk for nøyaktig stedssporing.

Etter det kan du tilpasse QR-koden din for enklere gjenkjennelse. Når du er ferdig, kan du laste ned og skrive ut QR-koden din for plassering.

QR-kode geofencing: begrenser skanninger ved hjelp av plassering

QR code geofencing

QR-kode geofencing er en annen avansert GPS-funksjon som muliggjør grenseskanning. Den lar deg begrense tilgangen til QR-koden din ved å angi plasseringsgrenser med lengde- og breddegradskoordinater.

Dette er måtene du kan angi en stedsgrense på:

  1. Pinpointet spesifikt område fra kartet; eller
  2. Inndataområdets lengde- og breddegrad manuelt ved hjelp av Google Maps.

Når du er ferdig, kan du angi radiusen som definerer den spesifikke avstanden din QR-kode er tilgjengelig.

Skannere utenfor grensen kan ikke få tilgang til QR-kodeinformasjonen med mindre de er innenfor dens radius.

Hvis de skanner QR-koden utenfor grensen og fortsetter for å få tilgang til informasjonen, blir de henvist til å gå nær QR-koden. De må skanne QR-koden innenfor rekkevidden for å få tilgang til dataene.

Anta at du vil lage enGoogle Maps QR-kode for ønsket sted kun tilgjengelig innenfor et spesifikt område. Du kan opprette en egendefinert URL QR-kode med posisjonslenken din og aktivereBegrens skannested.

På hvilke måter kan denne funksjonen hjelpe deg? Sjekk ut noen brukstilfeller nedenfor for å forstå hvordan de fungerer i forskjellige innstillinger, slik at bedriften din kan integrere dem og dra nytte av denne funksjonen.

Dynamisk QR-kodegenerator geofence-funksjon: Brukstilfeller

QR-kode geofencing er en kraftig løsning for å administrere tilgang til spesifikke områder, spore oppmøte eller overvåke bevegelser i lokaler.

Her er noen forskjellige applikasjoner av denne funksjonen som du kan implementere:

Oppmøtesystem på stedet

Arbeidssteder kan ha en unik QR-kode vist ved inngangen eller innenfor arbeidsplassens lokaler, som vil fungere som virtuelle sjekkpunkter for ansatte å skanne når de ankommer for å bekrefte oppmøte.

Når de ankommer arbeidsplassen, skanner de den dynamiske URL QR-koden ved hjelp av smarttelefonene sine for å sjekke inn.

Geofencing-funksjonen sikrer at QR-koden kun er aktiv og skanbar innenfor det spesifikke stedet, og forhindrer innsjekking fra uautoriserte steder. Brukere kan også endre destinasjonssiden daglig for å gjøre den sikker. 

Ettersom systemet fanger opp fremmøtedata i sanntid, inkludert tid og plassering for hver innsjekking, registrerer og lagrer det de skannede QR-kodenes tidsstempler på en sentralisert datastyringstavle.

Ledere eller HR-personell kan få tilgang til disse dataenespore ansattes oppmøte, overvåk punktlighet og generer rapporter med effektivitet og enkelhet.

De kan også aktivere e-postskanningsvarsler for å motta varsler om hvor mange ansatte som har skannet QR-koden for oppmøte.

Ved å implementere et QR-kode geofencing-basert mobilt oppmøtesystem, kan bedrifter strømlinjeforme oppmøteadministrasjon, eliminere manuelle prosesser, redusere feil og forbedre den generelle effektiviteten.

Det gir en praktisk metode for ansatte å klokke inn samtidig som den tilbyr arbeidsgivere nøyaktig sporing av ansattes oppmøte og overholdelse av arbeidsplaner.

Stedsbasert markedsføring

I et markedsføringsaspekt ergeofence-funksjon av dynamiske QR-koder lar markedsførere utvikle lokaliserte eller isolerte markedsføringskampanjer.

Denne smarte funksjonen muliggjør en svært målrettet markedsføringstilnærming ved å tilby stedsspesifikke rabatter eller kampanjer.

Et detaljhandelsselskap kan generere en QR-kode på H5-siden eller en QR-kode for URL-en for hvert butikksted og tilby rabatter eller kampanjer som er unike for hver butikkgren.

Denne målrettede tilnærmingen forbedrer kundeengasjementet, oppmuntrer til kjøpsbeslutninger og øker butikktrafikken.

For å lage en egendefinert dynamisk QR-kode for et bestemt sted gratis, kan du registrere deg for en QR TIGER freemium-konto. Du får tre dynamiske QR-koder, hver med en grense på 500 skanninger.

Tilgangskontroll til pedagogiske ressurser

Geofence-aktiverte dynamiske fil-QR-koder gjør det mulig for utdanningsinstitusjoner å begrense tilgangen til elektroniske eller digitale ressurser som publiserte bøker, artikler eller forskningsartikler.

Disse kodene gir tilgang til skannere innenfor området til en bestemt campus, forhindrer uautorisert tilgang fra utenforstående og sikrer ressursene deres.

For eksempel kan skolebiblioteket implementere QR-kodebasert tilgang til ressurser. Studenter har bare tilgang til en bestemt forskningsoppgave når de er i biblioteket. 

Dette systemet gir økt sikkerhet, slik at utdanningsinstitusjoner kan administrere tilgang til utdanningsressurser effektivt og effektivt.

Gi sykehusskjemaer

PANTHERx Rare Pharmacy sitt initiativ å feste tilpassede QR-koder har som mål å gi pasienter reseptetiketter for medisinene sine.

Det er uendelige muligheter for helsevesenet til å bruke QR-koder. En av dem er å gi pasienter QR-koder fra sykehusskjemaer.

Medisinsk personell kan bruke unike QR-koder for forskjellige skjemaer for å gi pasienter tilgang til og fullføre nødvendig papirarbeid ved hjelp av smarttelefonene sine.

Geofencing-teknologien sikrer at pasienter kun kan få tilgang til QR-kodene innenfor et spesifikt sykehus, og forhindrer uautorisert tilgang til skjemaene.

Dette systemet tilbyr bekvemmelighet, effektivitet og datanøyaktighet som er til fordel for pasienter og sykehuspersonale. Denne tidsbesparende metoden eliminerer behovet for manuelle papirbaserte skjemaer og reduserer administrativ arbeidsbelastning.

Se for deg dette. Et sykehus kan bruke geofence-aktiverte QR-koder for å strømlinjeforme registreringsprosessen ved å bruke Google Form QR-koder, slik at pasienter kan få tilgang til registreringsskjemaet ved hjelp av smarttelefonene sine i sykehusets lokaler.

Pasienter drar nytte av en strømlinjeformet og praktisk prosess, mens sykehus kan spare ressurser, forbedre administrativ effektivitet, sikre datanøyaktighet og redusere miljøpåvirkningen.

Denne innovative tilnærmingen transformerer hvordan sykehus håndterer skjemaer, og skaper en mer effektiv og pasientsentrert helseopplevelse.


QR TIGERs GPS-funksjon: Forvandler virksomheten og markedsføringsstrategiene dine

QR TIGERs GPS QR-kodesporing går utover å finne skannerens plassering. Den tillater også presis grenseskanning, perfekt for markedsførere, bedrifter og organisasjoner som krever streng tilgangskontroll eller geo-fencing-funksjoner.

QR TIGER forstår personvernbekymringene til enkelte individer angående QR-kodesporing. Dette er grunnen til at alle skannere må gi sitt samtykke først før de deler posisjonen sin.

Med dette kan folk velge å ikke spore posisjonen sin når de skanner QR-koden. 

Dynamiske QR-koder er inngangsporten din til å nå ditt geografisk spredte målmarked og implementere nye systemer for å forbedre virksomhetens effektivitet.

De gir omfattende analyser og sanntidssporing for nøyaktig overvåking og analyse.

Og kombinert med programvarens intuitive grensesnitt, et bredt spekter av avanserte funksjoner og ytelse på bedriftsnivå, kan du sikre en sømløs og presis GPS-sporingsopplevelse med QR TIGER.

Enten du er en bedriftseier som ønsker å maksimere produktiviteten eller en markedsfører som trenger et pålitelig navigasjonsverktøy, er QR TIGERs GPS-aktiverte dynamiske QR-koder den perfekte løsningen.

Omfavn kraften til QR TIGERs dynamiske QR-kodegenerator og lås opp en ny æra av stedsbaserte muligheter ved å registrere deg for våre rimelige abonnementsplaner.

Ofte stilte spørsmål

Hvordan lager jeg en QR-kode for min GPS?

Du kan bruke en QR-kodeprogramvare til å lage en fullstendig tilpasset QR-kode med en logo for din nøyaktige plassering. Du kan velge URL QR-kode eller steds-QR-kode.

URL-QR-koden bygger inn stedskoblingen fra Google Maps, mens QR-koden for plassering bygger inn plasseringens lengde- og breddegrad.

QR-koden tar skannerne til Google Maps eller andre karttjenester på skannerens smarttelefon.

Kan QR-koder spores med GPS?

Når folk lagrer QR-koden din som et bilde på enhetene sine og skanner den, kan du spore QR-koden basert på skannestedet.

Med GPS-sporingsfunksjonen registrerer systemet QR-kodens skanneposisjon nøyaktig når skanneren gir tilgang til plasseringen.

brands using qr codes

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger