Kreativa sätt att använda QR-koder i klassrummet

Update:  March 28, 2024
Kreativa sätt att använda QR-koder i klassrummet

QR-koder i klassrummet gör det möjligt för lärare att skapa en digital inlärningsatmosfär som passar elevernas inlärningsstilar i den digitala tidsåldern.

Som elever på 2000-talet lutar eleverna sig nu mot ett mer självständigt och tekniskt kunnigt sätt att lära sig, med information lätt tillgänglig med ett klick eller ett tryck.

Med QR-koder som används i klassrummet kan eleverna komma åt korrekta källor och kvalitetsinnehåll. Allt som krävs för att göra det är bara en genomsökning.

Att införliva QR-koder inom utbildningsområdet ger dessutom bekvämlighet för lärare eftersom dessa underlättar deras dagliga arbetsbörda.

Exakt hur bidrar små svartvita rutor till att förbättra inlärnings- och undervisningsupplevelsen? Läs mer för att ta reda på hur användning av QR-koder i grundklassrummet eller vilket klassrum som helst kan förändra utbildningssektorn.

Hur använder man QR-koder i klassrummet?

QR-kodtekniken visar sig vara mångsidig eftersom den kan användas i klassrummet för utbildnings- och organisationsändamål.

Vem som helst kan komma åt vad som helst i QR-koden med en snabb skanning med sina smartphones, vilket gör detta tekniska verktyg mycket fördelaktigt för lärare och elever.

Dynamiska QR-koder är extremt användbara i klassrummet. Lärare kan använda dem för en mängd olika ändamål, till exempel:

  • organisera deras undervisningsmaterial och elevernas resultat;
  • bädda in QR-koder med länkar till utbildningskällor för att stödja eleverna i deras inlärningsframsteg;
  • använda QR-koder för att välja en papperslöst tillvägagångssätt i klassrummet i ljuset av att rädda miljön;
  • kopplar sina frågesporter och tentor till en QR-kod så att det inte längre skulle finnas ett behov av att skriva ut flera kopior; och
  • skapa interaktiva aktiviteter och spel som skulle uppmuntra eleverna att delta.

För att allt detta ska hända behöver eleverna bara använda sina mobila enheter.

Tio intressanta sätt att integrera QR-koder i undervisningen

QR-koder är flexibla till sin natur och kan användas inom olika områden, även i klassrum. Här är tio sätt som lärare kan använda QR-koder inom utbildningsområdet för att föra klassrumsupplevelsen till en annan nivå:

QR-kod för skolan: COVID-19-utgåvan

Health form QR code

QR-koder hjälper till att upprätthålla minimihälsostandarder och säkerhetsåtgärder för att garantera skolornas säkerhet mot covid-19.

Användningen av QR-koder hjälper till att minimera kontaktaktiviteter och hjälper till att säkerställa välbefinnandet för elever, lärare och skolpersonal.

Avancerade avläsningar

Lärare kan använda URL-kodlösningatt göra QR-koder med länkar till utbildningswebbplatser där eleverna kan komma åt relevant läromedel.

Utöver det kan de också använda fil QR-kod lösning att skapa QR-koder med bildspel och artiklar, som eleverna kan använda för vidare läsning.

Detta gör att lärare kan uppmuntra sina elever att lära sig självständigt.


Guide i tallektioner

Lärare kan bädda in QR-koder med ljudfiler med uttalsguider för att hjälpa eleverna i deras tallektioner. De kan också använda talövningar och övningar.

Dessa kan vara möjliga med mp3 QR-kodlösningen.

Läsaktiviteter

Läsmaterial som dikter, berättelser och artiklar innehåller ofta svåra ord för att förbättra elevernas ordförråd. Vissa av dessa har förvirrande uttal.

Lärare kan sedan länka en ljudfil i en QR-kod för att vägleda eleverna i att uttala ordet.

Dessutom kan de också använda infografik som innehåller definitionen av ordet och en exempelmening med ordet.

Denna praxis garanterar att eleverna inte lämnas utan förvirring och frågor.

Enkel distribution av läromedel

Learning materials QR code

Lärare kan använda dynamiska QR-koder för att skicka inlärningsmoduler och arbetsblad till sina elever på ett mer ordnat sätt.

De kan också skapa PDF-filer och Word-filer av sina frågesporter och länka dessa till en dynamisk QR-kod och ställa in ett lösenord till den så att endast utvalda klasser eller elever kan komma åt det.

Lärare kan göra detta med filen QR-kodlösning.

Privat lägesrapport

Med bulk QR-koder kan lärare skapa dynamiska bulk-URL QR-koder på en gång för varje elev där eleverna och deras föräldrar kan komma åt en Google Sheet med sina betyg på så att de kan följa sina framsteg.

Lärare kan till och med lägga till ett lösenord till QR-koden som en extra säkerhetsfunktion. Med detta kan lärare garantera sekretessen för varje elevs betyg.

Ge svar för elevernas självutvärdering

Efter att ha gett ett frågesport eller ett prov till eleverna kan lärare sedan dela svarsnyckeln med dem genom att länka den till en QR-kod.

Lärare kan ladda upp en fil som innehåller svaren och använda filen QR-kodlösning. Om deras svarsnyckel bara är kort kan de istället använda texten QR-kodlösning som kan användas gratis.

Detta gör att eleverna kan kontrollera sitt eget arbete och identifiera de frågor som de inte svarat på korrekt.

Samla in elevernas feedback

Feedback QR code

Lärare kan skapa omröstningar och enkäter med hjälp av onlineverktyg som Google Formulär för att samla in elevernas feedback och sedan länka dessa till QR-koder i klassrummet.

QR-koden omdirigerar sedan eleverna till Google-formuläret med bara en skanning. Eleverna lägger sedan in sin feedback och skickar in formuläret.

Alternativ för klassupprop

Genom att använda QR-koder i klassrummet kan lärare kontrollera elevernas närvaro.

Placera en QR-kod nära dörren där eleverna kan skanna den innan de går in i klassrummet.

QR-koden kan sedan länkas till ett Google-formulär där eleverna kan ange sina namn för klassnärvaro.

Allt läraren behöver göra är att konvertera Google Form-länken till en QR-kod.

Relaterat: Hur man använder en QR-kod för Google Form för närvarospårning

Interaktiva aktiviteter

Utnyttja det faktum att de flesta elever idag använder smartphones genom att använda QR-koder för aktiviteter som spel och pussel.

Virtual QR code

QR-koder kan till och med användas för att skapa ett virtuellt museum där eleverna kan komma åt trivia och fakta om vissa ämnen med bara en genomsökning av sina enheter.

Varför ska lärare använda dynamiska QR-koder i klassrummet istället för statiska?

QR-koder finns i två typer: statisk och dynamisk.

Statiska QR-koder är gratis och kan skannas ett obegränsat antal gånger.

De är dock inte redigerbara. När de väl har skapats kan användare inte längre ändra data i dem.

Å andra sidan kan dynamiska QR-koder redigeras. Bortsett från det kommer de också med en kort URL inuti, som innehåller informationen inbäddad.

Denna korta URL garanterar att bilden av QR-koden är mindre överbelastad och lättare att skanna. Den kan också delas med andra.

Dessutom har de avancerade funktioner som gör dem extremt fördelaktiga för lärare, som:

De kan redigeras.

Innehållet i QR-koden kan redigeras utan att ändra QR-koden och den korta URL:en.

Lärare skulle definitivt dra nytta av detta eftersom de ständigt uppdaterar sitt instruktionsmaterial för att hålla jämna steg med de senaste utbildningstrenderna.

Detta innebär också att lärare helt enkelt kan återanvända en dynamisk QR-kod för andra ändamål.

De kan spåras.

Data om de dynamiska QR-koderna kan spåras. Detta inkluderar:

  • Totalt antal skanningar
  • Platsen där koden skannades
  • När skannades den?
  • Enheten som används vid skanning

Med den här funktionen kan lärare se vilka av deras elever som är närvarande i en klass genom att spåra QR-koden de använde för klassnärvaro.

De kan också använda den här funktionen för att kontrollera sina elevers framsteg i deras inlämning av utdata.

Skydda med ett lösenord

Användare kan ställa in en lösenord för deras dynamiska QR-koderför att göra dem säkrare och mer privata.

Detta är användbart för lärare eftersom de kan skapa dynamiska QR-koder med innehåll som endast är exklusivt för utvalda klasser eller elever.

Dessutom kan lärare skapa dynamiska QR-koder inbäddade i ett e-rapportkort, ställa in ett unikt lösenord för var och en och skicka det till var och en av sina elever.

Med lösenordsfunktionen kan lärare upprätthålla sekretessen för sina dokument och register.

Ställ in ett utgångsdatum

Användare kan ställa in ett utgångsdatum för sina dynamiska QR-koder. Koden kommer då inte längre att omdirigera till sin målsida när den löper ut.

Lärare kan använda detta för att ge interaktiva aktiviteter med tidspress eller tidsinställda frågesporter.

Den utgångna dynamiska QR-koden kan också återaktiveras när som helst.

E-postmeddelande

Med den här funktionen kommer användare att få meddelanden om hur många gånger den dynamiska QR-koden skannades.

Det finns fyra alternativ för att ställa in frekvensen för e-postmeddelanden: varje timme, dagligen, veckovis eller månadsvis.

Lärare kan använda den här funktionen för att garantera att alla deras elever har skannat de dynamiska QR-koderna som de har distribuerat i klassrummet.

Hur man gör QR-koder för klassrumsanvändning

Det finns olika QR-kodgeneratorer som är tillgängliga för användning online, till exempel QR TIGER QR Code Generator, den bästa QR-kodgeneratorn med en logotyp.

QR TIGER erbjuder olika QR-kodlösningar som lärare kan välja mellan och anpassningsverktyg som låter dem anpassa sina QR-koder.

Här är en detaljerad guide för att skapa QR-koder för klassrumsanvändning:

1. Gå till QR TIGER.

QR TIGER QR-kodgenerator är det bästa valet för att skapa dynamiska QR-koder. Den erbjuder 15 QR-kodlösningar och anpassningsverktyg.

Det är också enkelt och användarvänligt. Nybörjare kommer inte ha några problem att använda detta.

2. Välj önskad QR-kodlösning.

Varje QR-kodlösning tillgodoser en viss typ av digital information.

Till exempel tillåter filen QR-kodlösning användare att ladda upp filer till generatorn, som konverterar dem till en länk. Länken blir då informationen i QR-koden.

3. Ange vad lösningen kräver.

För QR-kodlösningar för filer klickar du bara på knappen "Ladda upp din fil". När du använder webbplatser, kopiera länken och klistra in den i inmatningsfältet.

4. Växla till en dynamisk QR-kod.

Välj dynamiska QR-koder eftersom de är mer användbara på grund av deras avancerade funktioner.

5. Klicka på knappen "Generera QR-kod".

Klicka bara på knappen för att skapa QR-koden.

6. Anpassa QR-koden.

Lägg till en personlig touch till QR-koder för att göra dem mer tilltalande.

Ställ in förgrunds- och bakgrundsfärger, integrera en logotyp och lägg till en ram och en uppmaning eller CTA.

Förbise aldrig vad en uppmaning till handling kan göra.

En enkel CTA som "Skanna mig" hjälper mycket till att engagera eleverna att faktiskt skanna koden.

7. Utför ett skanningstest.

Skanna QR-koden med en smartphone först för att se om den fungerar.

Detta gör det möjligt för lärare att åtgärda eventuella fel eller lösa eventuella problem som kan uppstå innan de faktiskt distribueras i klassrummet.

8. Ladda ner QR-koden.

Om QR-koden är igång kan lärare sedan ladda ner den och börja använda den i sina klassrum för en mängd olika ändamål.

Hur man skapar bulk QR-koder för klassrumsanvändning

Med bulk QR-koder kan lärare generera flera unika QR-koder på en gång. Detta gör att de kan skapa specifika QR-koder för var och en av sina elever.

Så här skapar du en bulk QR-kod med QR TIGER:

  1. Gå till QR TIGER och ladda ner en mall för bulk-QR-koden.
  2. I Microsoft Excel, redigera mallen och lägg in nödvändiga data (URL, vCard, text, nummer). Detta kommer att avgöra antalet QR-koder som kommer att genereras.
  3. Spara mallen som en CSV-fil (kommaseparerade värden).
  4. Ladda upp CSV-filen på bulk-QR-kodlösningen.
  5. Klicka på "Generera bulk QR-kod."
  6. Anpassa QR-koden.
  7. Ladda ner QR-koden. Den kommer att sparas som en .zip-fil.
  8. Extrahera .zip-filen och distribuera QR-koderna.

Lärare kan sedan gå till instrumentpanelen och spåra de dynamiska bulk-QR-koderna.

QR TIGER erbjuder fyra mallar för bulk QR-koder:

  • URL QR-kod
  • vCard QR-kod
  • Nummer QR-kod
  • Sms:a QR-kod

Relaterat: Hur man skapar en bulk QR-kod med QR TIGER

Fördelar med QR-koder i klassrummet

Användningen av QR-koder i klassrummet öppnar upp för många möjligheter till förbättringar. När de används korrekt och effektivt kan dessa komma med många fördelar. Här är några av dem:

Differentierad undervisning

Instruction material QR code

Eftersom eleverna har unika inlärningsstilar måste lärare använda olika undervisningsmaterial för att tillgodose deras olika behov.

Med QR-koder i klassrummet kan lärare länka olika material som artiklar, videor och ljudmaterial från webben för att underlätta deras inlärning.

H5 QR-kodlösning låter dig skapa en anpassad landningssida med länkar och videor.

Du kan också generera en bulk URL QR-kod för olika länkar, så du behöver inte generera en URL-kod individuellt.

Tillräckligt och korrekt innehåll

Vissa elever vill lära sig mer än vad som står på läromedlet.

Lärare kan sedan bädda in QR-koder med webbadresser till utbildningswebbplatser som skulle komplettera innehållet i böckerna.

Genom att göra detta har lärare total kontroll över vilka länkar som ska bäddas in, vilket innebär att de kan välja verifierat och korrekt innehåll på webben för att garantera att det eleverna läser är exakt.

QR-koder för klassrumsledning

Lärare kan använda QR-koder för klassrumshantering.

De kan välja QR-koder i aktiviteter som att kontrollera elevernas närvaro och informera dem om deras betyg.

De kan också använda QR-koder för att ge instruktioner och utvärderingar till sina elever.

Dela resurser

Website QR code

QR-koder gör det möjligt för lärare att dela relevanta utbildningskällor, som webbplatser och videor, för sina elevers vidare läsning.

Spara träden

När lärare ger eleverna en QR-kod som leder dem till instruktioner, meddelanden eller uppgifter istället för att skriva ut mer än de behöver, sparar de mycket papper.

Det kan hjälpa dem att spara utrymme på sina väggar och samtidigt göra ditt klassrum mer miljövänligt.

Hur man skannar en QR-kod

Dagens elever föddes i den digitala tidsåldern; därför är det bara lämpligt att använda aktiviteter som innefattar användning av teknik som QR-koder och smartphones.

De flesta smartphones och andra mobila prylar kommer redan med en förinstallerad skannerapp, medan andra har en integrerad QR-kodläsare i sin kameraapp. Följ dessa för att komma åt innehållet i QR-koden:

  • Öppna kameran. Se till att enheten stöder QR-kodskanning.
  • Håll enheten ovanför QR-koden.
  • Vänta i 2–3 sekunder för att öppna innehållet som är inbäddat i QR-koden.

Om elevernas enheter inte har dessa kan de helt enkelt installera programvara från tredje part som t.ex QR TIGERs QR Code Generator-app, som är tillgänglig på Google Play Butik för Android-användare och App Store för iOS-användare.

Dessutom är QR TIGER-appen ett omfattande och kraftfullt verktyg som inte bara är till för att skanna QR-koder utan också för att generera och skapa dem.


QR-kodgenerator för lärare gratis

QR TIGER erbjuder en QR-kodgenerator för lärare utan kostnad. Lärare kan använda QR TIGER QR-kodgenerator för att skapa QR-koder för deras dagliga klassrumsrutin.

De kan dock bara skapa statiska QR-koder. Statiska QR-koder är inte så illa, det är bara det att de inte kommer med avancerade funktioner, och detta begränsar deras möjligheter i klassrummet.

Dynamiska QR-koder, å andra sidan, är bra att använda i klassrummet eftersom de kommer med innovativa funktioner som lärare kan använda för att förbättra sin undervisningsprestanda.

Men man måste prenumerera på en plan först innan man kan generera dessa koder.

Lyckligtvis erbjuder QR TIGER en gratis provperiod där användare har tillgång till tre dynamiska QR-koder.

Här är dock haken: varje gratis dynamisk QR-kod begränsar antalet skanningar till 100.

Dessutom har användare inte tillgång till de avancerade funktionerna i en betald dynamisk QR-kod.

De är dock fortfarande spårbara.

En statisk QR-kod gratis låter bra, men när det kommer till funktionalitet och bekvämlighet är dynamiska QR-koder det bättre valet.

Med dynamiska QR-koder kan lärare skapa en rolig och intressant inlärningsupplevelse för sina 2000-talets elever.

Använd QR-koder i klassrummet för att göra elevernas lärande kreativt

När världen fortsätter att röra sig mot digitalisering använder fler och fler människor smartphones och QR-koder blir det mest populära sättet att hantera länkar.

Det skulle vara klokt att dra fördel av denna tekniska utveckling och tillämpa den inom olika områden, till exempel inom utbildningssektorn, för att underlätta och effektivisera processerna som är involverade i dem.

Med QR-koder i klassrummen kommer utbildning under 2000-talet att bli en underbar upplevelse för både lärare och elever.

QR TIGER erbjuder prenumerationsplaner till rimliga priser priser.

Använd en idag eller registrera dig för en gratis provperiod och börja generera dynamiska QR-koder!

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger