Δημιουργικοί τρόποι χρήσης κωδικών QR στην τάξη

Update:  March 28, 2024
Δημιουργικοί τρόποι χρήσης κωδικών QR στην τάξη

Οι κωδικοί QR στην τάξη επιτρέπουν στους δασκάλους να δημιουργήσουν μια ψηφιακή ατμόσφαιρα μάθησης που θα προσαρμόζεται στα στυλ μάθησης των μαθητών στην ψηφιακή εποχή.

Ως μαθητές στον 21ο αιώνα, οι μαθητές κλίνουν τώρα προς έναν πιο ανεξάρτητο τρόπο μάθησης με γνώσεις τεχνολογίας, με πληροφορίες άμεσα διαθέσιμες με ένα κλικ ή ένα πάτημα.

Με τους κωδικούς QR που χρησιμοποιούνται στην τάξη, οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ακριβείς πηγές και ποιοτικό μαθησιακό περιεχόμενο. Το μόνο που χρειάζεται για να γίνει αυτό είναι μόνο μία σάρωση.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση κωδικών QR στον τομέα της εκπαίδευσης φέρνει ευκολία στους εκπαιδευτικούς καθώς αυτοί διευκολύνουν τον καθημερινό φόρτο εργασίας τους.

Πώς ακριβώς συμβάλλουν τα μικρά ασπρόμαυρα τετράγωνα στην ενίσχυση της μαθησιακής και διδακτικής εμπειρίας; Διαβάστε περισσότερα για να μάθετε πώς η χρήση κωδικών QR στη δημοτική τάξη ή σε οποιαδήποτε τάξη μπορεί να μεταμορφώσει τον τομέα της εκπαίδευσης.

Πώς να χρησιμοποιήσετε τους κωδικούς QR στην τάξη;

Η τεχνολογία κωδικών QR αποδεικνύεται ευέλικτη καθώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη για εκπαιδευτικούς και οργανωτικούς σκοπούς.

Οποιοσδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση σε οτιδήποτε υπάρχει στον κωδικό QR με μια γρήγορη σάρωση χρησιμοποιώντας τα smartphone του, γεγονός που καθιστά αυτό το τεχνολογικό εργαλείο εξαιρετικά ωφέλιμο για δασκάλους και μαθητές.

Οι δυναμικοί κωδικοί QR είναι εξαιρετικά χρήσιμοι μέσα στην τάξη. Οι δάσκαλοι μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για διάφορους σκοπούς, όπως:

 • οργάνωση του εκπαιδευτικού τους υλικού και των αποτελεσμάτων των μαθητών·
 • ενσωμάτωση κωδικών QR με συνδέσμους σε εκπαιδευτικές πηγές για την υποστήριξη των μαθητών στη μαθησιακή τους πρόοδο·
 • χρησιμοποιώντας κωδικούς QR για να επιλέξετε α προσέγγιση χωρίς χαρτί στην τάξη με γνώμονα τη διάσωση του περιβάλλοντος.
 • συνδέοντας τα κουίζ και τις εξετάσεις τους με έναν κωδικό QR, έτσι ώστε να μην υπάρχει πλέον ανάγκη εκτύπωσης πολλαπλών αντιγράφων. και
 • δημιουργώντας διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια που θα ενθάρρυναν τους μαθητές να συμμετάσχουν.

Για να συμβούν όλα αυτά, οι μαθητές πρέπει απλώς να χρησιμοποιούν τις φορητές συσκευές τους.

Δέκα ενδιαφέροντες τρόποι για την ενσωμάτωση κωδικών QR στη διδασκαλία

Οι κωδικοί QR είναι ευέλικτοι στη φύση τους και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε διάφορους τομείς, ακόμη και στις τάξεις. Ακολουθούν δέκα τρόποι με τους οποίους οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν κωδικούς QR στον τομέα της εκπαίδευσης για να φέρουν την εμπειρία στην τάξη σε άλλο επίπεδο:

Κωδικός QR για το σχολείο: Έκδοση COVID-19

Health form QR code

Οι κωδικοί QR βοηθούν στη διατήρηση των ελάχιστων προτύπων υγείας και των προφυλάξεων ασφαλείας για την εγγύηση της ασφάλειας των σχολείων από τον COVID-19.

Η χρήση κωδικών QR συμβάλλει στην ελαχιστοποίηση των δραστηριοτήτων επαφής, συμβάλλοντας στη διασφάλιση της ευημερίας των μαθητών, των δασκάλων και του προσωπικού του σχολείου.

Προχωρημένες αναγνώσεις

Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Λύση κώδικα URLγια τη δημιουργία κωδικών QR με συνδέσμους σε εκπαιδευτικούς ιστότοπους όπου οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.

Εκτός από αυτό, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Λύση κωδικού QR αρχείου για τη δημιουργία κωδικών QR με slideshows και άρθρα, τα οποία οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν για περαιτέρω ανάγνωση.

Αυτό επιτρέπει στους δασκάλους να ενθαρρύνουν τους μαθητές τους να μαθαίνουν ανεξάρτητα.


Οδηγός στα μαθήματα ομιλίας

Οι δάσκαλοι μπορούν να ενσωματώσουν κωδικούς QR με αρχεία ήχου οδηγών προφοράς για να βοηθήσουν τους μαθητές στα μαθήματα ομιλίας τους. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν ασκήσεις ομιλίας και ασκήσεις.

Αυτά μπορούν να γίνουν με τη λύση κωδικού mp3 QR.

Δραστηριότητες ανάγνωσης

Το υλικό ανάγνωσης όπως ποιήματα, ιστορίες και άρθρα συχνά περιέχουν δύσκολες λέξεις για τη βελτίωση του λεξιλογίου των μαθητών. Μερικά από αυτά έχουν μπερδεμένες προφορές.

Οι δάσκαλοι μπορούν στη συνέχεια να συνδέσουν ένα αρχείο ήχου μέσα σε έναν κωδικό QR για να καθοδηγήσει τους μαθητές στην προφορά της λέξης.

Επιπλέον, μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν infographics που περιέχουν τον ορισμό της λέξης και ένα δείγμα πρότασης χρησιμοποιώντας τη λέξη.

Αυτή η πρακτική εγγυάται ότι οι μαθητές δεν μένουν χωρίς σύγχυση και ερωτήσεις.

Εύκολη διανομή εκπαιδευτικού υλικού

Learning materials QR code

Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν δυναμικούς κωδικούς QR για να στείλουν μαθησιακές ενότητες και φύλλα εργασίας στους μαθητές τους με πιο τακτοποιημένο τρόπο.

Μπορούν επίσης να δημιουργήσουν αρχεία PDF και Word των κουίζ τους και να τα συνδέσουν με έναν δυναμικό κώδικα QR και να ορίσουν έναν κωδικό πρόσβασης σε αυτόν, ώστε μόνο επιλεγμένες τάξεις ή μαθητές να έχουν πρόσβαση σε αυτόν.

Οι δάσκαλοι μπορούν να το κάνουν αυτό με τη λύση κωδικού QR αρχείου.

Ιδιωτική αναφορά προόδου

Με τους μαζικούς κωδικούς QR, οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν δυναμικούς μαζικούς κωδικούς QR URL με μία κίνηση για κάθε μαθητή, όπου οι μαθητές και οι γονείς τους μπορούν να έχουν πρόσβαση σε Φύλλο Google με τους βαθμούς τους για να μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδό τους.

Οι δάσκαλοι μπορούν ακόμη και να προσθέσουν έναν κωδικό πρόσβασης στον κωδικό QR ως πρόσθετο χαρακτηριστικό ασφαλείας. Με αυτό, οι δάσκαλοι μπορούν να εγγυηθούν την εμπιστευτικότητα των βαθμών κάθε μαθητή.

Παροχή απαντήσεων για την αυτοαξιολόγηση των μαθητών

Αφού δώσουν ένα κουίζ ή μια εξέταση στους μαθητές, οι δάσκαλοι μπορούν στη συνέχεια να μοιραστούν το κλειδί απάντησης μαζί τους συνδέοντάς το με έναν κωδικό QR.

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ανεβάσουν ένα αρχείο που περιέχει τις απαντήσεις και να χρησιμοποιήσουν τη λύση κωδικού QR αρχείου. Εάν το κλειδί απάντησής τους είναι μόνο σύντομο, μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη λύση κώδικα QR κειμένου, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί δωρεάν.

Αυτό επιτρέπει στους μαθητές να ελέγχουν τις δικές τους εργασίες και να προσδιορίζουν τα στοιχεία που δεν απάντησαν σωστά.

Συγκεντρώστε τα σχόλια των μαθητών

Feedback QR code

Οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν δημοσκοπήσεις και έρευνες χρησιμοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία, όπως το Google Forms, για να συγκεντρώσουν τα σχόλια των μαθητών και στη συνέχεια να τα συνδέσουν με κωδικούς QR στην τάξη.

Στη συνέχεια, ο κωδικός QR ανακατευθύνει τους μαθητές στη Φόρμα Google με μία μόνο σάρωση. Στη συνέχεια, οι μαθητές θα υποβάλουν τα σχόλιά τους και θα υποβάλουν τη φόρμα.

Εναλλακτική για την ονομαστική κλήση της τάξης

Χρησιμοποιώντας κωδικούς QR στην τάξη, οι δάσκαλοι μπορούν να ελέγξουν τη συμμετοχή των μαθητών.

Τοποθετήστε έναν κωδικό QR κοντά στην πόρτα όπου οι μαθητές μπορούν να τον σαρώσουν πριν μπουν στην τάξη.

Ο κωδικός QR μπορεί στη συνέχεια να συνδεθεί με μια Φόρμα Google όπου οι μαθητές μπορούν να εισάγουν τα ονόματά τους για την παρακολούθηση της τάξης.

Το μόνο που έχει να κάνει ο δάσκαλος είναι να μετατρέψει τον σύνδεσμο της Φόρμας Google σε έναν κωδικό QR.

Σχετικά: Πώς να χρησιμοποιήσετε έναν κωδικό QR Form Google για παρακολούθηση συμμετοχών

Διαδραστικές δραστηριότητες

Εκμεταλλευτείτε το γεγονός ότι οι περισσότεροι μαθητές σήμερα χρησιμοποιούν smartphone χρησιμοποιώντας κωδικούς QR για δραστηριότητες όπως παιχνίδια και παζλ.

Virtual QR code

Οι κωδικοί QR μπορούν ακόμη και να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία ενός εικονικού μουσείου όπου οι μαθητές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ασήμαντα στοιχεία και γεγονότα σχετικά με ορισμένα θέματα με μία μόνο σάρωση των συσκευών τους.

Γιατί πρέπει οι δάσκαλοι να χρησιμοποιούν δυναμικούς κωδικούς QR στην τάξη αντί για στατικούς;

Οι κωδικοί QR διατίθενται σε δύο τύπους: στατικούς και δυναμικούς.

Οι στατικοί κωδικοί QR είναι δωρεάν και μπορούν να σαρωθούν απεριόριστες φορές.

Ωστόσο, δεν είναι επεξεργάσιμα. Μόλις δημιουργηθούν, οι χρήστες δεν μπορούν πλέον να αλλάξουν τα δεδομένα στο εσωτερικό τους.

Από την άλλη πλευρά, οι δυναμικοί κωδικοί QR μπορούν να επεξεργαστούν. Εκτός από αυτό, συνοδεύονται επίσης από μια σύντομη διεύθυνση URL, η οποία περιέχει τις ενσωματωμένες πληροφορίες.

Αυτή η σύντομη διεύθυνση URL εγγυάται ότι η εικόνα του κώδικα QR είναι λιγότερο συμφορημένη και ευκολότερη στη σάρωση. Μπορεί επίσης να μοιραστεί με άλλους.

Επιπλέον, διαθέτουν προηγμένα χαρακτηριστικά που τα καθιστούν εξαιρετικά ωφέλιμα για τους δασκάλους, όπως:

Μπορούν να επεξεργαστούν.

Τα περιεχόμενα του κωδικού QR μπορούν να επεξεργαστούν χωρίς αλλαγή του κωδικού QR και της σύντομης διεύθυνσης URL.

Οι δάσκαλοι θα επωφεληθούν σίγουρα από αυτό καθώς ενημερώνουν συνεχώς το εκπαιδευτικό τους υλικό για να συμβαδίζουν με τις τελευταίες εκπαιδευτικές τάσεις.

Αυτό σημαίνει επίσης ότι οι δάσκαλοι μπορούν απλώς να επαναχρησιμοποιήσουν έναν δυναμικό κωδικό QR για άλλους σκοπούς.

Μπορούν να παρακολουθηθούν.

Τα δεδομένα σχετικά με τους δυναμικούς κωδικούς QR μπορούν να παρακολουθηθούν. Αυτό περιλαμβάνει:

 • Συνολικός αριθμός σαρώσεων
 • Η τοποθεσία όπου σαρώθηκε ο κωδικός
 • Πότε σαρώθηκε;
 • Η συσκευή που χρησιμοποιείται στη σάρωση

Με αυτήν τη λειτουργία, οι δάσκαλοι μπορούν να δουν ποιοι από τους μαθητές τους είναι παρόντες σε μια τάξη παρακολουθώντας τον κωδικό QR που χρησιμοποίησαν για την παρακολούθηση της τάξης.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα για να ελέγξουν την πρόοδο των μαθητών τους στην υποβολή των αποτελεσμάτων τους.

Προστασία με κωδικό πρόσβασης

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν α κωδικό πρόσβασης για τους δυναμικούς κωδικούς QR τουςγια να γίνουν πιο ασφαλή και πιο ιδιωτικά.

Αυτό είναι χρήσιμο για τους δασκάλους καθώς μπορούν να δημιουργήσουν δυναμικούς κωδικούς QR με περιεχόμενο που είναι αποκλειστικό μόνο για επιλεγμένες τάξεις ή μαθητές.

Επιπλέον, οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν δυναμικούς κωδικούς QR ενσωματωμένους σε μια κάρτα ηλεκτρονικής αναφοράς, να ορίσουν έναν μοναδικό κωδικό πρόσβασης για κάθε έναν και να τον στείλουν σε κάθε μαθητή τους.

Με τη λειτουργία κωδικού πρόσβασης, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να τηρούν το απόρρητο των εγγράφων και των αρχείων τους.

Ορίστε μια λήξη

Οι χρήστες μπορούν να ορίσουν μια ημερομηνία λήξης για τους δυναμικούς κωδικούς QR τους. Ο κώδικας δεν θα ανακατευθύνεται πλέον στη σελίδα προορισμού του μόλις λήξει.

Οι δάσκαλοι μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να δώσουν διαδραστικές δραστηριότητες με πίεση χρόνου ή χρονομετρημένα κουίζ.

Ο ληγμένος δυναμικός κωδικός QR μπορεί επίσης να επανενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή.

Ειδοποίηση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Με αυτήν τη δυνατότητα, οι χρήστες θα λαμβάνουν ειδοποιήσεις για το πόσες φορές σαρώθηκε ο δυναμικός κωδικός QR.

Υπάρχουν τέσσερις επιλογές για τη ρύθμιση της συχνότητας ειδοποίησης μέσω email: ωριαία, ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία.

Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν τη δυνατότητα για να εγγυηθούν ότι όλοι οι μαθητές τους έχουν σαρώσει τους δυναμικούς κωδικούς QR που έχουν αναπτύξει στην τάξη.

Πώς να δημιουργήσετε κωδικούς QR για χρήση στην τάξη

Υπάρχουν διάφορες γεννήτριες κωδικών QR που είναι διαθέσιμες για χρήση στο διαδίκτυο, όπως το QR TIGER QR Code Generator, το καλύτερο πρόγραμμα δημιουργίας κωδικών QR με λογότυπο.

Το QR TIGER προσφέρει διάφορες λύσεις κωδικών QR που μπορούν να επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί και εργαλεία προσαρμογής που τους επιτρέπουν να προσαρμόσουν τους κωδικούς QR τους.

Ακολουθεί ένας λεπτομερής οδηγός για τη δημιουργία κωδικών QR για χρήση στην τάξη:

1. Μεταβείτε στο QR TIGER.

QR TIGER Η δημιουργία κωδικών QR είναι η καλύτερη επιλογή για τη δημιουργία δυναμικών κωδικών QR. Προσφέρει 15 λύσεις κωδικών QR και εργαλεία προσαρμογής.

Είναι επίσης απλό και φιλικό προς το χρήστη. Οι αρχάριοι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να το χρησιμοποιήσουν.

2. Επιλέξτε την απαραίτητη λύση κωδικού QR.

Κάθε λύση κωδικού QR εξυπηρετεί έναν συγκεκριμένο τύπο ψηφιακών πληροφοριών.

Για παράδειγμα, η λύση κώδικα αρχείων QR επιτρέπει στους χρήστες να ανεβάζουν αρχεία στη γεννήτρια, η οποία τα μετατρέπει σε σύνδεσμο. Ο σύνδεσμος θα είναι τότε οι πληροφορίες μέσα στον κωδικό QR.

3. Εισαγάγετε τι απαιτεί η λύση.

Για λύσεις κωδικών QR αρχείων, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί "Μεταφόρτωση του αρχείου σας". Όταν χρησιμοποιείτε ιστότοπους, αντιγράψτε τον σύνδεσμο και επικολλήστε τον στη γραμμή εισόδου.

4. Μετάβαση σε έναν δυναμικό κωδικό QR.

Πηγαίνετε για δυναμικούς κωδικούς QR, καθώς είναι πιο χρήσιμοι λόγω των προηγμένων δυνατοτήτων τους.

5. Κάντε κλικ στο κουμπί «Δημιουργία κωδικού QR».

Απλώς κάντε κλικ στο κουμπί για να δημιουργήσετε τον κωδικό QR.

6. Προσαρμόστε τον κωδικό QR.

Προσθέστε μια προσωπική πινελιά στους κωδικούς QR για να τους κάνετε πιο ελκυστικούς.

Ορίστε τα χρώματα του προσκηνίου και του φόντου, ενσωματώστε ένα λογότυπο και προσθέστε ένα πλαίσιο και μια παρότρυνση για δράση ή CTA.

Ποτέ μην παραβλέπετε τι μπορεί να κάνει μια παρότρυνση για δράση.

Ένα απλό CTA όπως το "Scan Me" βοηθάει πολύ στην ενεργοποίηση των μαθητών να σαρώσουν πραγματικά τον κώδικα.

7. Πραγματοποιήστε μια δοκιμή σάρωσης.

Σαρώστε πρώτα τον κωδικό QR με ένα smartphone για να δείτε αν λειτουργεί.

Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους δασκάλους να διορθώσουν τυχόν σφάλματα ή να επιλύσουν τυχόν προβλήματα που μπορεί να προκύψουν προτού τα αναπτύξουν πραγματικά στην τάξη.

8. Κατεβάστε τον κωδικό QR.

Εάν ο κωδικός QR είναι έτοιμος και λειτουργεί, οι δάσκαλοι μπορούν στη συνέχεια να τον κατεβάσουν και να αρχίσουν να τον χρησιμοποιούν στις τάξεις τους για διάφορους σκοπούς.

Πώς να δημιουργήσετε μαζικούς κωδικούς QR για χρήση στην τάξη

Με τους μαζικούς κωδικούς QR, οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν πολλούς μοναδικούς κωδικούς QR με μία κίνηση. Αυτό τους επιτρέπει να δημιουργούν συγκεκριμένους κωδικούς QR για κάθε μαθητή τους.

Δείτε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε έναν μαζικό κωδικό QR με το QR TIGER:

 1. Μεταβείτε στο QR TIGER και κατεβάστε ένα πρότυπο για τον μαζικό κωδικό QR.
 2. Στο Microsoft Excel, επεξεργαστείτε το πρότυπο και τοποθετήστε τα απαιτούμενα δεδομένα (URL, vCard, κείμενο, αριθμός). Αυτό θα καθορίσει τον αριθμό των κωδικών QR που θα δημιουργηθούν.
 3. Αποθηκεύστε το πρότυπο ως αρχείο τιμών διαχωρισμένων με κόμματα (CSV).
 4. Ανεβάστε το αρχείο CSV στη λύση μαζικού κώδικα QR.
 5. Κάντε κλικ στο «Δημιουργία μαζικού κωδικού QR».
 6. Προσαρμόστε τον κωδικό QR.
 7. Κατεβάστε τον κωδικό QR. Θα αποθηκευτεί ως αρχείο .zip.
 8. Εξαγάγετε το αρχείο .zip και αναπτύξτε τους κωδικούς QR.

Στη συνέχεια, οι καθηγητές μπορούν να μεταβούν στον πίνακα ελέγχου και να παρακολουθήσουν τους δυναμικούς μαζικούς κωδικούς QR.

Το QR TIGER προσφέρει τέσσερα πρότυπα για μαζικούς κωδικούς QR:

 • URL κώδικα QR
 • Κωδικός QR vCard
 • Αριθμός κωδικός QR
 • Κείμενο QR κώδικα

Σχετικά: Πώς να δημιουργήσετε έναν μαζικό κωδικό QR με το QR TIGER

Οφέλη των κωδικών QR στην τάξη

Η χρήση των κωδικών QR στην τάξη ανοίγει πολλές ευκαιρίες για βελτίωση. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά και αποτελεσματικά, θα μπορούσαν να έχουν πολλά οφέλη. Εδώ είναι μερικά από αυτά:

Διαφοροποιημένη διδασκαλία

Instruction material QR code

Δεδομένου ότι οι μαθητές έχουν μοναδικά στυλ μάθησης, οι δάσκαλοι πρέπει να χρησιμοποιούν ποικίλο εκπαιδευτικό υλικό για να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες τους.

Με κωδικούς QR στην τάξη, οι δάσκαλοι μπορούν να συνδέσουν ποικίλο υλικό, όπως άρθρα, βίντεο και ηχητικό υλικό από τον Ιστό για να βοηθήσουν τη μάθησή τους.

Η λύση κώδικα QR H5 σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μια προσαρμοσμένη σελίδα προορισμού με συνδέσμους και βίντεο.

Μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε έναν κώδικα QR μαζικής διεύθυνσης URL για διαφορετικούς συνδέσμους, επομένως δεν χρειάζεται να δημιουργήσετε έναν κωδικό URL μεμονωμένα.

Επαρκές και ακριβές περιεχόμενο

Μερικοί μαθητές θέλουν να μάθουν περισσότερα από αυτά που αναγράφονται στο εκπαιδευτικό υλικό.

Οι δάσκαλοι μπορούν στη συνέχεια να ενσωματώσουν κωδικούς QR με διευθύνσεις URL εκπαιδευτικών ιστότοπων που θα συμπλήρωναν το περιεχόμενο των βιβλίων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι δάσκαλοι έχουν τον απόλυτο έλεγχο των συνδέσμων που θα ενσωματώσουν, πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν να επιλέξουν επαληθευμένο και ακριβές περιεχόμενο στον Ιστό για να εγγυηθούν ότι αυτό που διαβάζουν οι μαθητές είναι ακριβές.

Κωδικοί QR για τη διαχείριση της τάξης

Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιούν κωδικούς QR για τη διαχείριση της τάξης.

Μπορούν να επιλέξουν κωδικούς QR σε δραστηριότητες όπως ο έλεγχος της παρουσίας των μαθητών και η ενημέρωσή τους για τους βαθμούς τους.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν κωδικούς QR για να παρέχουν οδηγίες και αξιολογήσεις στους μαθητές τους.

Μοιραστείτε πόρους

Website QR code

Οι κωδικοί QR επιτρέπουν στους δασκάλους να μοιράζονται σχετικές εκπαιδευτικές πηγές, όπως ιστότοπους και βίντεο, για τις περαιτέρω αναγνώσεις των μαθητών τους.

Σώστε τα δέντρα

Όταν οι δάσκαλοι δίνουν στους μαθητές έναν κωδικό QR που τους οδηγεί στις οδηγίες, τις ανακοινώσεις ή τις εργασίες αντί να εκτυπώσουν περισσότερα από όσα χρειάζονται, εξοικονομούν πολύ χαρτί.

Μπορεί να τους βοηθήσει να εξοικονομήσουν χώρο στους τοίχους τους, ενώ παράλληλα κάνει την τάξη σας πιο φιλική προς το περιβάλλον.

Πώς να σαρώσετε έναν κωδικό QR

Οι σημερινοί μαθητές γεννήθηκαν στην ψηφιακή εποχή. Επομένως, ενδείκνυται μόνο η χρήση δραστηριοτήτων που ενσωματώνουν τη χρήση τεχνολογίας, όπως κωδικούς QR και smartphone.

Τα περισσότερα smartphone και άλλα gadget για κινητά διαθέτουν ήδη μια προεγκατεστημένη εφαρμογή σαρωτή, ενώ άλλα διαθέτουν ενσωματωμένο πρόγραμμα ανάγνωσης κωδικών QR στην εφαρμογή Κάμερα. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο στον κωδικό QR, ακολουθήστε τα εξής:

 • Ανοιξε την κάμερα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή υποστηρίζει σάρωση κωδικού QR.
 • Τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού πάνω από τον κωδικό QR.
 • Περιμένετε 2–3 δευτερόλεπτα για να ανοίξετε το περιεχόμενο που είναι ενσωματωμένο στον κωδικό QR.

Εάν οι συσκευές των μαθητών δεν διαθέτουν αυτά, μπορούν απλώς να εγκαταστήσουν λογισμικό τρίτων όπως π.χ Η εφαρμογή QR Code Generator του QR TIGER, το οποίο είναι διαθέσιμο στο Google Play Store για χρήστες Android και στο App Store για χρήστες iOS.

Επιπλέον, η εφαρμογή QR TIGER είναι ένα ολοκληρωμένο και ισχυρό εργαλείο που δεν προορίζεται μόνο για τη σάρωση κωδικών QR αλλά και για τη δημιουργία και τη δημιουργία τους.


Δωρεάν δημιουργία κωδικών QR για εκπαιδευτικούς

Το QR TIGER προσφέρει μια δωρεάν δημιουργία κωδικών QR για δασκάλους. Οι δάσκαλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τη γεννήτρια QR TIGER QR Code για να δημιουργήσουν κωδικούς QR για την καθημερινή τους ρουτίνα στην τάξη.

Ωστόσο, μπορούν να δημιουργήσουν μόνο στατικούς κωδικούς QR. Οι στατικοί κωδικοί QR δεν είναι τόσο κακοί, απλώς δεν διαθέτουν προηγμένες λειτουργίες και αυτό περιορίζει τις δυνατότητές τους στην τάξη.

Οι δυναμικοί κωδικοί QR, από την άλλη πλευρά, είναι ιδανικοί για χρήση στην τάξη, επειδή διαθέτουν καινοτόμα χαρακτηριστικά που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δάσκαλοι για να βελτιώσουν τις διδακτικές τους επιδόσεις.

Ωστόσο, πρέπει πρώτα να εγγραφείτε σε ένα πρόγραμμα για να μπορέσετε να δημιουργήσετε αυτούς τους κωδικούς.

Ευτυχώς, το QR TIGER προσφέρει μια δωρεάν δοκιμή όπου οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε τρεις δυναμικούς κωδικούς QR.

Ωστόσο, αυτό είναι το αλιευτικό: κάθε δωρεάν δυναμικός κωδικός QR περιορίζει τον αριθμό των σαρώσεων σε 100.

Επιπλέον, οι χρήστες δεν έχουν πρόσβαση στις προηγμένες λειτουργίες ενός επί πληρωμή δυναμικού κωδικού QR.

Ωστόσο, εξακολουθούν να είναι ανιχνεύσιμα.

Ένας δωρεάν στατικός κωδικός QR ακούγεται υπέροχος, αλλά όσον αφορά τη λειτουργικότητα και την ευκολία, οι δυναμικοί κωδικοί QR είναι η καλύτερη επιλογή.

Με δυναμικούς κωδικούς QR, οι δάσκαλοι μπορούν να δημιουργήσουν μια διασκεδαστική και ενδιαφέρουσα εμπειρία μάθησης για τους μαθητές του 21ου αιώνα.

Χρησιμοποιήστε κωδικούς QR στην τάξη για να κάνετε τη μάθηση των μαθητών δημιουργική

Καθώς ο κόσμος συνεχίζει να κινείται προς την ψηφιοποίηση, όλο και περισσότεροι άνθρωποι χρησιμοποιούν smartphone και οι κωδικοί QR γίνονται ο πιο δημοφιλής τρόπος διαχείρισης συνδέσμων.

Θα ήταν συνετό να επωφεληθείτε από αυτήν την τεχνολογική πρόοδο και να την εφαρμόσετε σε διάφορους τομείς, όπως στον τομέα της εκπαίδευσης, για να διευκολύνετε και να βελτιώσετε τις διαδικασίες που εμπλέκονται σε αυτές.

Με τους κωδικούς QR στις τάξεις, η εκπαίδευση στον 21ο αιώνα θα γίνει μια υπέροχη εμπειρία τόσο για δασκάλους όσο και για μαθητές.

Το QR TIGER προσφέρει προγράμματα συνδρομής σε λογικές τιμές τιμές.

Διαθέστε ένα σήμερα ή εγγραφείτε για μια δωρεάν δοκιμή και ξεκινήστε να δημιουργείτε δυναμικούς κωδικούς QR!

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger