Kreatywne sposoby wykorzystania kodów QR w klasie

Update:  March 28, 2024
Kreatywne sposoby wykorzystania kodów QR w klasie

Kody QR w klasie umożliwiają nauczycielom stworzenie cyfrowej atmosfery uczenia się, która będzie dostosowana do stylów uczenia się uczniów w epoce cyfrowej.

Jako uczniowie XXI wieku skłaniają się obecnie ku bardziej niezależnemu i zaawansowanemu technologicznie sposobowi uczenia się, w którym informacje są łatwo dostępne za pomocą jednego kliknięcia lub jednego dotknięcia.

Dzięki kodom QR stosowanym w klasie uczniowie mają dostęp do dokładnych źródeł i wysokiej jakości treści edukacyjnych. Aby to zrobić, wystarczy jeden skan.

Co więcej, włączenie kodów QR w edukacji zapewnia nauczycielom wygodę, ponieważ zmniejszają one ich codzienną pracę.

W jaki sposób małe czarno-białe kwadraty przyczyniają się do poprawy jakości uczenia się i nauczania? Przeczytaj więcej, aby dowiedzieć się, jak używanie kodów QR w klasie podstawowej lub dowolnej innej klasie może zmienić sektor edukacji.

Jak wykorzystać kody QR na lekcji?

Technologia kodów QR okazuje się wszechstronna, ponieważ można ją wykorzystać w klasie do celów edukacyjnych i organizacyjnych.

Każdy może uzyskać dostęp do zawartości kodu QR za pomocą jednego szybkiego skanowania za pomocą smartfona, co sprawia, że to narzędzie technologiczne jest bardzo przydatne dla nauczycieli i uczniów.

Dynamiczne kody QR są niezwykle pomocne w klasie. Nauczyciele mogą je wykorzystywać do różnych celów, np.:

 • organizowanie materiałów instruktażowych i osiągnięć uczniów;
 • osadzanie kodów QR z linkami do źródeł edukacyjnych, aby wspierać uczniów w postępach w nauce;
 • za pomocą kodów QR, aby wybrać a podejście bez papieru w klasie w świetle ochrony środowiska;
 • powiązanie ich quizów i egzaminów z kodem QR, dzięki czemu nie będzie już konieczności drukowania wielu kopii; I
 • tworzenie interaktywnych zajęć i gier zachęcających uczniów do udziału.

Aby to wszystko było możliwe, uczniowie muszą jedynie korzystać ze swoich urządzeń mobilnych.

Dziesięć ciekawych sposobów na zintegrowanie kodów QR z nauczaniem

Kody QR mają charakter elastyczny i można je stosować w różnych dziedzinach, nawet w klasach. Oto dziesięć sposobów, w jakie nauczyciele mogą wykorzystywać kody QR w edukacji, aby przenieść zajęcia w klasie na inny poziom:

Kod QR dla szkoły: wydanie COVID-19

Health form QR code

Kody QR pomagają w zachowaniu minimalnych standardów sanitarnych i środków ostrożności gwarantujących bezpieczeństwo szkół przed Covid-19.

Stosowanie kodów QR pomaga zminimalizować czynności kontaktowe, pomagając zapewnić dobre samopoczucie uczniów, nauczycieli i personelu szkoły.

Zaawansowane odczyty

Nauczyciele mogą korzystać z Rozwiązanie kodu URLdo tworzenia kodów QR z linkami do edukacyjnych stron internetowych, na których uczniowie mogą uzyskać dostęp do odpowiednich materiałów edukacyjnych.

Oprócz tego mogą również korzystać z plik rozwiązania z kodem QR do tworzenia kodów QR z pokazami slajdów i artykułami, które uczniowie mogą wykorzystać do dalszej lektury.

Dzięki temu nauczyciele mogą zachęcać swoich uczniów do samodzielnej nauki.


Przewodnik na lekcjach mowy

Nauczyciele mogą osadzać kody QR w plikach audio z przewodnikami po wymowie, aby pomóc uczniom w lekcjach mowy. Mogą także korzystać z ćwiczeń i ćwiczeń mowy.

Jest to możliwe dzięki rozwiązaniu z kodem QR mp3.

Zajęcia czytelnicze

Materiały do czytania, takie jak wiersze, opowiadania i artykuły, często zawierają trudne słowa, które mają na celu poszerzenie słownictwa uczniów. Niektóre z nich mają mylącą wymowę.

Nauczyciele mogą następnie połączyć plik plik audio w kodzie QR, który pomoże uczniom w wymowie słowa.

Ponadto mogą skorzystać z infografik zawierających definicję słowa i przykładowe zdanie z jego użyciem.

Praktyka ta gwarantuje, że uczniowie nie będą mieli żadnych wątpliwości i pytań.

Łatwa dystrybucja materiałów edukacyjnych

Learning materials QR code

Nauczyciele mogą używać dynamicznych kodów QR do wysyłania modułów edukacyjnych i arkuszy ćwiczeń do swoich uczniów w bardziej uporządkowany sposób.

Mogą także tworzyć pliki PDF i Word ze swoimi quizami i łączyć je z dynamicznym kodem QR oraz ustawiać do niego hasło, tak aby dostęp do niego miały tylko wybrane klasy lub uczniowie.

Nauczyciele mogą to zrobić za pomocą rozwiązania z kodem QR w postaci pliku.

Prywatny raport z postępów

Dzięki zbiorczym kodom QR nauczyciele mogą za jednym razem tworzyć dynamiczne zbiorcze kody QR z adresami URL dla każdego ucznia, dzięki czemu uczniowie i ich rodzice mają dostęp do Arkusz Google z ocenami, aby mogli śledzić swoje postępy.

Jako dodatkową funkcję bezpieczeństwa nauczyciele mogą nawet dodać hasło do kodu QR. Dzięki temu nauczyciele mogą zagwarantować poufność ocen każdego ucznia.

Udzielanie odpowiedzi do samooceny uczniów

Po rozdaniu uczniom quizu lub egzaminu nauczyciele mogą udostępnić im klucz odpowiedzi, łącząc go z kodem QR.

Nauczyciele mogą przesłać plik zawierający odpowiedzi i skorzystać z rozwiązania w postaci kodu QR. Jeśli klucz odpowiedzi jest krótki, może zamiast tego użyć tekstowego kodu QR, z którego można korzystać bezpłatnie.

Dzięki temu uczniowie mogą sprawdzić swoją pracę i zidentyfikować elementy, na które nie udzielili poprawnych odpowiedzi.

Zbierz opinie uczniów

Feedback QR code

Nauczyciele mogą tworzyć ankiety i ankiety, korzystając z narzędzi online, takich jak Formularze Google, aby zbierać opinie uczniów, a następnie łączyć je z kodami QR w klasie.

Następnie kod QR przekierowuje uczniów do Formularza Google za pomocą jednego skanu. Następnie uczniowie zamieszczają swoje uwagi i przesyłają formularz.

Alternatywa dla apelu klasowego

Korzystając z kodów QR na lekcjach, nauczyciele mogą sprawdzić obecność uczniów.

Umieść kod QR w pobliżu drzwi, aby uczniowie mogli go zeskanować przed wejściem do klasy.

Kod QR można następnie połączyć z formularzem Google, w którym uczniowie mogą wpisać swoje imiona i nazwiska w celu sprawdzenia obecności na zajęciach.

Nauczyciel musi jedynie przekonwertować link do Formularza Google na kod QR.

Powiązane: Jak korzystać z kodu QR formularza Google do śledzenia obecności

Zajęcia interaktywne

Skorzystaj z faktu, że większość uczniów korzysta dziś ze smartfonów, wykorzystując kody QR do takich zadań, jak gry i łamigłówki.

Virtual QR code

Kodów QR można nawet używać do tworzenia wirtualnego muzeum, w którym uczniowie mogą uzyskać dostęp do ciekawostek i faktów na określone tematy za pomocą jednego skanu swojego urządzenia.

Dlaczego nauczyciele powinni używać na lekcjach dynamicznych kodów QR zamiast statycznych?

Kody QR występują w dwóch rodzajach: statycznym i dynamicznym.

Statyczne kody QR są bezpłatne i można je skanować nieograniczoną liczbę razy.

Nie można ich jednak edytować. Po wygenerowaniu użytkownicy nie mogą już zmieniać zawartych w nich danych.

Z drugiej strony dynamiczne kody QR można edytować. Poza tym zawierają również krótki adres URL, który zawiera osadzone informacje.

Ten krótki adres URL gwarantuje, że obraz kodu QR będzie mniej zatłoczony i łatwiejszy do zeskanowania. Można nim także dzielić się z innymi.

Ponadto posiadają zaawansowane funkcje, które czynią je niezwykle przydatnymi dla nauczycieli, takie jak:

Można je edytować.

Zawartość kodu QR można edytować bez zmiany kodu QR i krótkiego adresu URL.

Z pewnością skorzystaliby na tym nauczyciele, którzy stale aktualizują swoje materiały dydaktyczne, aby nadążać za najnowszymi trendami edukacyjnymi.

Oznacza to również, że nauczyciele mogą po prostu ponownie wykorzystać dynamiczny kod QR do innych celów.

Można je śledzić.

Dane dotyczące dynamicznych kodów QR można śledzić. To zawiera:

 • Całkowita liczba skanów
 • Lokalizacja, w której kod został zeskanowany
 • Kiedy był skanowany?
 • Urządzenie używane podczas skanowania

Dzięki tej funkcji nauczyciele mogą sprawdzić, kto z ich uczniów jest obecny na zajęciach, śledząc kod QR, którego użyli do sprawdzenia obecności na zajęciach.

Mogą także skorzystać z tej funkcji, aby sprawdzić postępy uczniów w przesyłaniu wyników.

Chroń hasłem

Użytkownicy mogą ustawić hasło do dynamicznych kodów QRaby uczynić je bezpieczniejszymi i bardziej prywatnymi.

Jest to przydatne dla nauczycieli, ponieważ mogą tworzyć dynamiczne kody QR z treścią, która jest dostępna wyłącznie dla wybranych klas lub uczniów.

Co więcej, nauczyciele mogą tworzyć dynamiczne kody QR osadzone w karcie e-raportu, ustalać dla każdego unikalne hasło i wysyłać je każdemu ze swoich uczniów.

Dzięki funkcji hasła nauczyciele mogą zachować poufność swoich dokumentów i zapisów.

Ustaw datę wygaśnięcia

Użytkownicy mogą ustawić datę ważności swoich dynamicznych kodów QR. Po wygaśnięciu kod nie będzie już przekierowywał na stronę docelową.

Nauczyciele mogą to wykorzystać, prowadząc interaktywne zajęcia pod presją czasu lub wykonując quizy na czas.

Wygasły dynamiczny kod QR można również w dowolnym momencie ponownie aktywować.

Powiadomienie e-mail

Dzięki tej funkcji użytkownicy będą otrzymywać powiadomienia o liczbie zeskanowań dynamicznego kodu QR.

Istnieją cztery opcje ustawienia częstotliwości powiadomień e-mail: co godzinę, codziennie, co tydzień lub co miesiąc.

Nauczyciele mogą korzystać z tej funkcji, aby zagwarantować, że wszyscy uczniowie zeskanowali dynamiczne kody QR, które wdrożyli w klasie.

Jak zrobić kody QR do użytku w klasie

W Internecie dostępne są różne generatory kodów QR, takie jak QR TIGER QR Code Generator, najlepszy generator kodów QR z logo.

QR TIGER oferuje nauczycielom różne rozwiązania w zakresie kodów QR oraz narzędzia dostosowywania, które pozwalają im dostosować kody QR.

Oto szczegółowy przewodnik dotyczący tworzenia kodów QR do użytku w klasie:

1. Przejdź do QR TIGER.

QR TYGRYS Generator kodów QR to najlepszy wybór do tworzenia dynamicznych kodów QR. Oferuje 15 rozwiązań w zakresie kodów QR i narzędzi dostosowywania.

Jest także prosty i przyjazny dla użytkownika. Początkujący użytkownicy nie będą mieli problemów z używaniem tego narzędzia.

2. Wybierz potrzebne rozwiązanie w postaci kodu QR.

Każde rozwiązanie w postaci kodu QR obsługuje określony rodzaj informacji cyfrowych.

Na przykład rozwiązanie z kodem QR do plików umożliwia użytkownikom przesyłanie plików do generatora, który konwertuje je na link. Link będzie wówczas informacją zawartą w kodzie QR.

3. Wpisz, czego wymaga rozwiązanie.

Aby skorzystać z rozwiązań dotyczących kodów QR w postaci plików, wystarczy kliknąć przycisk „Prześlij plik”. Podczas korzystania ze stron internetowych skopiuj link i wklej go w pasku wejściowym.

4. Przejdź na dynamiczny kod QR.

Wybierz dynamiczne kody QR, ponieważ są one bardziej przydatne ze względu na zaawansowane funkcje.

5. Kliknij przycisk „Wygeneruj kod QR”.

Wystarczy kliknąć przycisk, aby utworzyć kod QR.

6. Dostosuj kod QR.

Dodaj osobisty akcent do kodów QR, aby uczynić je bardziej atrakcyjnymi.

Ustaw kolory pierwszego planu i tła, zintegruj logo i dodaj ramkę oraz wezwanie do działania lub CTA.

Nigdy nie zapominaj, co może zdziałać wezwanie do działania.

Proste wezwanie do działania, takie jak „Skanuj mnie”, znacznie pomaga w zachęceniu uczniów do zeskanowania kodu.

7. Wykonaj test skanowania.

Najpierw zeskanuj kod QR smartfonem, aby sprawdzić, czy działa.

Dzięki temu nauczyciele mogą naprawić wszelkie błędy lub rozwiązać wszelkie problemy, które mogą się pojawić, zanim faktycznie zastosują je w klasie.

8. Pobierz kod QR.

Jeśli kod QR jest gotowy i działa, nauczyciele mogą go pobrać i zacząć używać w swoich klasach do różnych celów.

Jak tworzyć zbiorcze kody QR do użytku w klasie

Dzięki zbiorczym kodom QR nauczyciele mogą wygenerować kilka unikalnych kodów QR za jednym razem. Dzięki temu mogą tworzyć specjalne kody QR dla każdego ze swoich uczniów.

Oto jak utworzyć zbiorczy kod QR za pomocą QR TIGER:

 1. Przejdź do QR TIGER i pobierz szablon zbiorczego kodu QR.
 2. W programie Microsoft Excel edytuj szablon i umieść wymagane dane (adresy URL, vCard, tekst, numer). To określi liczbę kodów QR, które zostaną wygenerowane.
 3. Zapisz szablon jako plik z wartościami rozdzielanymi przecinkami (CSV).
 4. Prześlij plik CSV do rozwiązania zbiorczego kodu QR.
 5. Kliknij „Wygeneruj zbiorczy kod QR”.
 6. Dostosuj kod QR.
 7. Pobierz kod QR. Zostanie zapisany jako plik .zip.
 8. Wyodrębnij plik .zip i wdróż kody QR.

Nauczyciele mogą następnie przejść do pulpitu nawigacyjnego i śledzić dynamiczne zbiorcze kody QR.

QR TIGER oferuje cztery szablony zbiorczych kodów QR:

 • URL-kod QR
 • Kod QR karty vCard
 • Numer kodu QR
 • Tekstowy kod QR

Powiązane: Jak utworzyć zbiorczy kod QR za pomocą QR TIGER

Korzyści z kodów QR w klasie

Zastosowanie kodów QR w klasie otwiera wiele możliwości ulepszeń. Jeśli zostaną właściwie i efektywnie wykorzystane, mogą przynieść wiele korzyści. Tutaj jest kilka z nich:

Zróżnicowana instrukcja

Instruction material QR code

Ponieważ uczniowie mają unikalne style uczenia się, nauczyciele muszą stosować różnorodne materiały instruktażowe, aby dostosować się do ich zróżnicowanych potrzeb.

Dzięki kodom QR w klasie nauczyciele mogą łączyć różne materiały, takie jak artykuły, filmy i materiały audio z Internetu, aby ułatwić im naukę.

Rozwiązanie kodów QR H5 umożliwia utworzenie spersonalizowanej strony docelowej z linkami i filmami.

Możesz także wygenerować zbiorczy kod QR adresu URL dla różnych linków, dzięki czemu nie musisz generować kodu URL indywidualnie.

Wystarczająca i dokładna treść

Niektórzy uczniowie chcą dowiedzieć się więcej, niż jest napisane w materiałach do nauki.

Nauczyciele mogą następnie osadzać kody QR w adresach URL edukacyjnych witryn internetowych, które uzupełniałyby treść książek.

W ten sposób nauczyciele mają całkowitą kontrolę nad tym, jakie linki należy umieścić, co oznacza, że mogą wybierać zweryfikowane i dokładne treści w Internecie, aby mieć pewność, że to, co czytają uczniowie, jest dokładne.

Kody QR do zarządzania klasą

Nauczyciele mogą używać kodów QR do zarządzania klasą.

Mogą zdecydować się na stosowanie kodów QR w takich działaniach, jak sprawdzanie obecności uczniów i informowanie ich o ich ocenach.

Mogą także używać kodów QR do przekazywania uczniom instrukcji i ocen.

Udostępnij zasoby

Website QR code

Kody QR umożliwiają nauczycielom udostępnianie odpowiednich źródeł edukacyjnych, takich jak strony internetowe i filmy, w celu dalszego czytania ich uczniów.

Ocalić drzewa

Kiedy nauczyciele dają uczniom kod QR prowadzący do instrukcji, ogłoszeń lub zadań, zamiast drukować więcej, niż potrzebują, oszczędzają dużo papieru.

Może pomóc im zaoszczędzić miejsce na ścianach, a jednocześnie sprawić, że Twoja klasa będzie bardziej przyjazna dla środowiska.

Jak zeskanować kod QR

Dzisiejsi studenci urodzili się w epoce cyfrowej; dlatego właściwe jest podejmowanie wyłącznie działań obejmujących wykorzystanie technologii, takich jak kody QR i smartfony.

Większość smartfonów i innych gadżetów mobilnych ma już zainstalowaną aplikację skanera, inne natomiast mają zintegrowany czytnik kodów QR w aplikacji Aparat. Aby uzyskać dostęp do treści w kodzie QR, wykonaj następujące czynności:

 • Otworzyć aparat. Upewnij się, że urządzenie obsługuje skanowanie kodów QR.
 • Najedź urządzeniem nad kod QR.
 • Poczekaj 2–3 sekundy, aby otworzyć zawartość osadzoną w kodzie QR.

Jeśli urządzenia uczniów ich nie posiadają, mogą po prostu zainstalować oprogramowanie innych firm, takie jak Aplikacja do generowania kodów QR firmy QR TIGER, który jest dostępny w sklepie Google Play dla użytkowników Androida i App Store dla użytkowników iOS.

Co więcej, aplikacja QR TIGER to kompleksowe i potężne narzędzie, które nie tylko służy do skanowania kodów QR, ale także do ich generowania i tworzenia.


Generator kodów QR dla nauczycieli za darmo

QR TIGER udostępnia bezpłatnie generator kodów QR dla nauczycieli. Nauczyciele mogą używać generatora kodów QR TIGER QR do tworzenia kodów QR do codziennych zajęć w klasie.

Mogą jednak tworzyć tylko statyczne kody QR. Statyczne kody QR nie są takie złe, po prostu nie mają zaawansowanych funkcji, a to ogranicza ich możliwości w klasie.

Z drugiej strony dynamiczne kody QR świetnie nadają się do wykorzystania w klasie, ponieważ zawierają innowacyjne funkcje, dzięki którym nauczyciele mogą poprawić swoje wyniki w nauczaniu.

Jednak zanim będzie można wygenerować te kody, należy najpierw zapisać się do planu.

Na szczęście QR TIGER oferuje bezpłatną wersję próbną, w której użytkownicy mają dostęp do trzech dynamicznych kodów QR.

Tutaj jest jednak haczyk: każdy bezpłatny dynamiczny kod QR ogranicza liczbę skanów do 100.

Ponadto użytkownicy nie mają dostępu do zaawansowanych funkcji płatnego dynamicznego kodu QR.

Jednak nadal można je śledzić.

Statyczny kod QR za darmo brzmi świetnie, ale jeśli chodzi o funkcjonalność i wygodę, lepszym wyborem są dynamiczne kody QR.

Dzięki dynamicznym kodom QR nauczyciele mogą stworzyć zabawne i interesujące doświadczenie edukacyjne dla swoich uczniów XXI wieku.

Używaj kodów QR w klasie, aby pobudzić uczniów do kreatywnej nauki

W miarę jak świat zmierza w kierunku cyfryzacji, coraz więcej osób korzysta ze smartfonów, a kody QR stają się najpopularniejszym sposobem zarządzania linkami.

Rozsądnie byłoby skorzystać z tego postępu technologicznego i zastosować go w różnych dziedzinach, np. w sektorze edukacji, aby zapewnić łatwość i efektywność zachodzących w nich procesów.

Dzięki kodom QR w klasach edukacja w XXI wieku stanie się wspaniałym doświadczeniem zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.

QR TIGER oferuje plany abonamentowe w rozsądnych cenach ceny.

Skorzystaj z niego już dziś lub zarejestruj się na bezpłatną wersję próbną i zacznij generować dynamiczne kody QR!

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger