นโยบายความเป็นส่วนตัว

Update:  May 29, 2023
นโยบายความเป็นส่วนตัว

สรุป

 • คุณให้ข้อมูลส่วนตัวของคุณ (ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ชื่อบริษัท ฯลฯ) แก่เราในขณะที่สร้างบัญชีกับเรา เราจัดเก็บข้อมูลนี้อย่างน่าเชื่อถือ เราใช้ข้อมูลนี้เพื่อให้บริการคุณได้ดียิ่งขึ้น ข้อมูลนี้มีให้สำหรับพนักงาน ผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างช่วงของ QRTIGER PTE เท่านั้น บจก. และจะไม่แบ่งปันเพื่อผลประโยชน์ทางการค้าแก่บุคลากรหรือธุรกิจที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • เมื่อคุณใช้ผลลัพธ์ของบริการของเราบนเว็บไซต์/แอพ/โปรโมชันการพิมพ์ เราจะรวบรวมข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตนของผู้เยี่ยมชม/ผู้ใช้ของคุณสำหรับการวิเคราะห์ภายใน และเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ในบล็อก QR code tiger โซเชียลมีเดีย ฯลฯ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

การแนะนำ

 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นส่วนหนึ่งของ QRTIGER PTE LTD.’ ข้อกำหนดการใช้งานและอธิบายแนวทางปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัวของ QRTIGER PTE LTD.. มันอธิบายว่า QRTIGER PTE เมื่อไหร่และอย่างไร บจก. รวบรวมข้อมูลผู้ใช้ปลายทางและลูกค้า วิธีที่เราใช้ข้อมูลดังกล่าว และสถานการณ์ที่เราอาจเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้อื่น 
 • นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงนโยบายที่ QRTIGER PTE. บจก. สังเกตการปฏิบัติตามกฎหมายในประเทศสิงคโปร์ ความเป็นส่วนตัวของคุณมีความสำคัญยิ่งต่อ QRTIGER PTE LTD. นโยบายนี้ใช้กับผลิตภัณฑ์และบริการทั้งหมดที่นำเสนอโดย QRTIGER PTE บจก..

เรารวบรวมข้อมูลประเภทใด

 • เพราะ QRTIGER PTE. บจก. อนุญาตให้คุณเพิ่มผลลัพธ์ (QR Codes, URLs) บนสื่อส่งเสริมการขายของคุณ (โฆษณาสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ โฆษณาออนไลน์ บรรจุภัณฑ์ ฯลฯ) คุณต้องลงทะเบียนบัญชีสำหรับบริการที่ต้องการ ขั้นตอนการลงทะเบียนขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น แต่ไม่จำกัดเพียง:
  • ชื่อนามสกุล
  • ที่อยู่อีเมล
  • รหัสผ่าน

โดยลักษณะการบริการของเรา QRTIGER PTE. บจก. จะรวบรวมสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้เกี่ยวกับการใช้ผลลัพธ์ของเราในการส่งเสริมการขายของคุณและจัดเก็บข้อมูลนั้น

เราจะใช้ข้อมูลนี้อย่างไร

 • เมื่อคุณลงชื่อเข้าใช้บริการ เซิร์ฟเวอร์ของเราจะบันทึกข้อมูลโดยอัตโนมัติที่เบราว์เซอร์ของคุณส่งมาทุกครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ บันทึกของเซิร์ฟเวอร์เหล่านี้อาจรวมถึงข้อมูลต่างๆ เช่น คำขอเว็บของคุณ ที่อยู่ Internet Protocol ประเภทของเบราว์เซอร์ ภาษาของเบราว์เซอร์ วันที่และเวลาของคำขอของคุณ ตัวแทนผู้ใช้ของเบราว์เซอร์ และคุกกี้ตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไปที่อาจระบุเบราว์เซอร์ของคุณโดยไม่ซ้ำกัน

เมื่อคุณส่งอีเมลหรือการสื่อสารอื่นๆ ไปยัง QRTIGER PTE LTD. เราอาจเก็บการสื่อสารเหล่านั้นไว้เพื่อดำเนินการตามข้อซักถามของคุณ ตอบกลับคำขอของคุณ และปรับปรุงบริการของเรา

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. จะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณหรือเว้นแต่กฎหมายกำหนด

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. จะไม่เปิดเผยสถิติเว็บไซต์/แอปของคุณโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการ ปรับปรุง รับรองการส่งมอบ และพัฒนาบริการใหม่แก่ผู้ใช้เท่านั้น

ถ้า QRTIGER PTE. บจก. เกี่ยวข้องกับการควบรวมกิจการ การเข้าซื้อกิจการ หรือรูปแบบการขายสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมด เราจะแจ้งให้ทราบก่อนที่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกถ่ายโอนและอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวที่แตกต่างกัน

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

 • เราอาจแบ่งปันข้อมูลรวมบางส่วนที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม เช่น จำนวนลูกค้าที่ใช้ QRTIGER PTE บจก. บริการ. ข้อมูลดังกล่าวไม่ได้ระบุตัวตนของคุณ 
 • นอกจากนี้ เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลไว้เฉพาะพนักงาน ผู้รับจ้าง และตัวแทนที่จำเป็นต้องทราบข้อมูลนั้นเพื่อดำเนินการ พัฒนา หรือปรับปรุงบริการของเรา บุคคลเหล่านี้มีข้อผูกพันตามข้อผูกพันในการรักษาความลับและอาจถูกลงโทษทางวินัย รวมถึงการเลิกจ้างและการดำเนินคดีทางอาญา หากพวกเขาไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันเหล่านี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ใช้กับเว็บไซต์และบริการที่ QRTIGER PTE เป็นเจ้าของและดำเนินการ บจก..

วิธีที่เราปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

 • คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. ได้ใช้กลไกความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้อง QRTIGER PTE LTD.’ ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้ใช้ของลูกค้าที่เก็บรักษาไว้บน QRTIGER PTE เซิร์ฟเวอร์ของ LTD. จากการสูญหาย การใช้ในทางที่ผิดและการเข้าถึง การเปิดเผย การเปลี่ยนแปลง และการทำลายโดยไม่ได้รับอนุญาต ตัวอย่างของกลไกความปลอดภัยเหล่านี้ ได้แก่ การเข้าถึงแบบจำกัดและป้องกันด้วยรหัสผ่าน คีย์สาธารณะ/ส่วนตัวที่มีความปลอดภัยสูง การเข้ารหัสข้อมูลที่ประมวลผล และการเข้ารหัส SSL เพื่อป้องกันการส่งข้อมูล
 • อย่างไรก็ตาม โปรดทราบว่าไม่มีระบบรักษาความปลอดภัยใดที่เข้าไม่ถึง อาจเป็นไปได้ที่บุคคลที่สามจะสกัดกั้นหรือเข้าถึง QRTIGER PTE LTD.’ ข้อมูลลูกค้าและข้อมูลผู้ใช้ของลูกค้าแม้จะมีมาตรการเหล่านี้ คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณและไม่สามารถรับผิดชอบต่อการเข้าถึง QRTIGER PTE โดยไม่ได้รับอนุญาต LTD.’ บัญชีลูกค้า

การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

 • คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว หากเราทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในวิธีที่เรารวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์ประกาศที่ชัดเจนและเด่นชัดบน QRTIGER PTE บจก. หรือผ่านการสื่อสารโดยตรงถึง QRTIGER PTE ของคุณ บจก. บัญชี.
 • คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. ใช้รีมาร์เก็ตติ้งเพื่อโฆษณาผ่านอินเทอร์เน็ต นอกจากคุกกี้ Google Analytics แล้ว Google ยังรวบรวมคุกกี้ DoubleClick ตามประวัติการเข้าชมของคุณ สิ่งนี้ช่วยให้เราเข้าใจข้อมูลประชากรและความสนใจของผู้เยี่ยมชม รายงานจะไม่ระบุตัวตนและไม่สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่ระบุตัวบุคคลซึ่งคุณอาจแบ่งปันกับเราได้
 • หากคุณต้องการยกเลิก โปรดเปลี่ยนการตั้งค่าของคุณโดยไปที่หน้าการตั้งค่าโฆษณาของ Google
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขพร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวที่มีการอ้างอิงทั้งหมดถือเป็นข้อตกลงแต่เพียงผู้เดียวและทั้งหมดของคู่สัญญาในข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาในที่นี้ และแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ตกลงโดยลูกค้า
RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger