Chính sách bảo mật

Update:  May 29, 2023
Chính sách bảo mật

Bản tóm tắt

 • Bạn cung cấp thông tin cá nhân của mình (tên, họ, email, số điện thoại, tên công ty, v.v.) cho chúng tôi khi tạo tài khoản với chúng tôi. Chúng tôi lưu trữ thông tin này một cách đáng tin cậy. Chúng tôi sử dụng thông tin này để phục vụ bạn tốt hơn. Thông tin này chỉ dành cho nhân viên, nhà thầu và nhà thầu phụ của QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH và không bao giờ được chia sẻ vì lợi ích thương mại cho nhân viên hoặc doanh nghiệp trái phép.
 • Khi bạn sử dụng kết quả đầu ra của các dịch vụ của chúng tôi trên trang web/ứng dụng/quảng cáo in ấn của bạn, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu không thể nhận dạng cá nhân của khách truy cập/người dùng của bạn để phân tích nội bộ và nội dung hữu ích trên blog hổ mã QR, phương tiện truyền thông xã hội, v.v.

Chính sách bảo mật

Giới thiệu

 • Chính sách Quyền riêng tư này là một phần của QRTIGER PTE. LTD.’ Điều khoản Sử dụng và mô tả các thông lệ về quyền riêng tư của QRTIGER PTE. LTD.. Nó giải thích khi nào và như thế nào QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH thu thập thông tin khách hàng và người dùng cuối, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và các trường hợp mà chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó cho người khác. 
 • Chính sách Quyền riêng tư này bao gồm các chính sách mà QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH giám sát việc tuân thủ luật pháp ở Singapore. Quyền riêng tư của bạn là vô cùng quan trọng đối với QRTIGER PTE. LTD.. Chính sách này áp dụng cho tất cả các sản phẩm và dịch vụ do QRTIGER PTE cung cấp. TNHH..

Loại thông tin chúng tôi thu thập

 • Vì QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH cho phép bạn thêm đầu ra của nó (Mã QR, URL) trên tài liệu quảng cáo của bạn (Quảng cáo in, Trang web, Quảng cáo trực tuyến, Bao bì, v.v.), bạn phải đăng ký tài khoản cho các dịch vụ mong muốn. Quá trình đăng ký yêu cầu thông tin cá nhân của bạn, chẳng hạn như nhưng không giới hạn ở:
  • Tên, Họ
  • Địa chỉ email
  • Mật khẩu

Theo bản chất của Dịch vụ của chúng tôi, QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ thu thập số liệu thống kê không thể nhận dạng cá nhân về việc sử dụng kết quả đầu ra của chúng tôi trong các chương trình khuyến mãi của bạn và lưu trữ thông tin đó.

Làm thế nào để chúng tôi sử dụng thông tin này

 • Khi bạn đăng nhập vào Dịch vụ, máy chủ của chúng tôi sẽ tự động ghi lại thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập một trang web. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ Giao thức Internet, loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, ngày và giờ yêu cầu của bạn, tác nhân người dùng trình duyệt và một hoặc nhiều cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn.

Khi bạn gửi email hoặc thông tin liên lạc khác tới QRTIGER PTE. LTD., chúng tôi có thể giữ lại những thông tin liên lạc đó để xử lý yêu cầu của bạn, đáp ứng yêu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi.

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn mà không có sự đồng ý của bạn hoặc trừ khi luật pháp yêu cầu.

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sẽ không chia sẻ số liệu thống kê trang web/ứng dụng của bạn mà không có sự đồng ý của bạn.

QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH chỉ xử lý thông tin cá nhân của bạn cho mục đích cung cấp, cải thiện, đảm bảo cung cấp và phát triển các dịch vụ mới cho người dùng.

Nếu QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bất kỳ hình thức bán một số hoặc tất cả tài sản của mình, chúng tôi sẽ cung cấp thông báo trước khi thông tin cá nhân của bạn được chuyển giao và tuân theo chính sách bảo mật khác.

Tiết lộ thông tin cho bên thứ ba

 • Chúng tôi có thể chia sẻ với bên thứ ba một số thông tin tổng hợp, phi cá nhân, chẳng hạn như số lượng khách hàng sử dụng QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH dịch vụ. Những thông tin như vậy không nhận dạng cá nhân bạn. 
 • Ngoài ra, chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân đối với nhân viên, nhà thầu và đại lý, những người cần biết thông tin đó để vận hành, phát triển hoặc cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật và có thể bị kỷ luật, bao gồm chấm dứt hợp đồng lao động và truy tố hình sự, nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ này.

Chính sách Quyền riêng tư này áp dụng cho các trang web và dịch vụ do QRTIGER PTE sở hữu và điều hành. TNHH..

Cách chúng tôi bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn

 • QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH đã triển khai các cơ chế bảo mật hợp lý để bảo vệ QRTIGER PTE. LTD.’ Thông tin khách hàng và Dữ liệu người dùng khách hàng được duy trì trên QRTIGER PTE. LTD.’ khỏi mất mát, lạm dụng và truy cập trái phép, tiết lộ, thay đổi và phá hủy. Ví dụ về các cơ chế bảo mật này bao gồm quyền truy cập hạn chế và được bảo vệ bằng mật khẩu, khóa công khai/riêng có độ bảo mật cao, mã hóa dữ liệu đã xử lý và mã hóa SSL để bảo vệ việc truyền dữ liệu.
 • Tuy nhiên, xin lưu ý rằng không có hệ thống bảo mật nào là không thể xuyên thủng. Các bên thứ ba có thể chặn hoặc truy cập QRTIGER PTE. LTD.’ Thông tin khách hàng và Dữ liệu người dùng khách hàng bất chấp các biện pháp này. QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH không thể đảm bảo tính bảo mật cho thông tin của bạn và không thể chịu trách nhiệm về việc truy cập trái phép vào QRTIGER PTE. LTD.’ Tài khoản khách hàng.

Những thay đổi đối với chính sách bảo mật này

 • QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH đôi khi có toàn quyền sửa đổi hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này. Nếu chúng tôi thực hiện những thay đổi quan trọng đối với cách chúng tôi thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông tin nhận dạng cá nhân, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng cách đăng một thông báo rõ ràng và nổi bật trên QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH hoặc thông qua liên lạc trực tiếp tới QRTIGER PTE của bạn. CÔNG TY TNHH tài khoản.
 • QRTIGER PTE. CÔNG TY TNHH sử dụng tiếp thị lại để quảng cáo trên internet. Cùng với cookie Google Analytics, cookie DoubleClick được Google thu thập dựa trên lịch sử duyệt web của bạn. Điều này giúp chúng tôi hiểu được Nhân khẩu học và Sở thích của khách truy cập. Các báo cáo là ẩn danh và không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào mà bạn có thể đã chia sẻ với chúng tôi.
 • Nếu bạn muốn từ chối điều này, vui lòng thay đổi cài đặt của mình bằng cách truy cập trang Cài đặt quảng cáo của Google.
 • Các điều khoản và điều kiện cùng với chính sách bảo mật với tất cả các tham chiếu, cấu thành thỏa thuận duy nhất và toàn bộ của các bên trong thỏa thuận này đối với vấn đề có trong tài liệu này và thay thế tất cả các điều khoản và điều kiện trước đó đã được Khách hàng đồng ý
RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger