ข้อกำหนดการใช้งาน

Update:  May 01, 2024
ข้อกำหนดการใช้งาน

สารบัญ

 1. สรุป
 2. เงื่อนไขการให้บริการ
 3. ขอบเขตการให้บริการ
 4. บัญชีทดลองเล่นฟรี
 5. คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี ความรับผิดชอบ การรับรอง และการรับประกันของ LTD
 6. ข้อตกลง
 7. ระยะเวลา การสิ้นสุด และการระงับการให้บริการ
 8. ค่าธรรมเนียม การเรียกเก็บเงิน ภาษี ค่าธรรมเนียม
 9. การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข
 10. ซอฟต์แวร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา
 11. ติดต่อกับพวกเรา

สรุป

คุณสมัครใช้บริการของเราตามระยะเวลาที่กำหนด (รายปี รายครึ่งปี รายไตรมาส หรือรายเดือน) และการสมัครของคุณจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาและจะได้รับการต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากเปิดใช้งานตัวเลือกการซื้อซ้ำ

 หากคุณยกเลิกการซื้อซ้ำ การสมัครของคุณจะไม่ถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติ

คุณสามารถอัปเกรดหรือดาวน์เกรดระดับบริการของเราได้ทุกเมื่อที่คุณใช้งาน ในทั้งสองกรณี การชำระเงินล่วงหน้าที่เหลือก่อนหน้า (ถ้ามีและคำนวณตามสัดส่วน) จะถูกปรับโดยการเพิ่มระยะเวลาของการสมัครใหม่ตามลำดับ

หากคุณต้องการขอเงินคืน จะมีการตัดสินใจเป็นกรณีไป

หากคุณหยุดใช้บริการของเราในระหว่างระยะเวลา เราจะคืนเงินค่าธรรมเนียมที่คุณจ่ายสำหรับระยะเวลาที่เหลือ

หากแผนของคุณหมดอายุ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาสูงสุดหนึ่ง (1) ปี หากไม่ต่ออายุการสมัครของคุณภายในระยะเวลานี้ เป็นไปได้ว่าเราจะลบข้อมูลทั้งหมดออกจากบัญชีของคุณ

คุณสามารถขอให้ระงับบัญชีและการชำระเงินของคุณในอนาคตเป็นระยะเวลาสูงสุดหนึ่งปี ในกรณีเช่นนี้ เราจะระงับบัญชีของคุณและเก็บข้อมูลของคุณเป็นระยะเวลาสูงสุดหนึ่งปี

หากคุณต้องการยกเลิกหรือลบบัญชีของคุณ โปรดแจ้งให้เราทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนสิ้นสุดระยะเวลา (ทางอีเมลไปที่ [email protected] หรือทางแดชบอร์ดผลิตภัณฑ์) เมื่อยกเลิก ข้อมูลของคุณจะถูกลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา

เราอาจแก้ไขข้อกำหนดเมื่อใดก็ได้ แต่จะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงนี้ทำขึ้นระหว่าง QRTIGER PTE บจก. บริษัทที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ และผู้ชำระเงินหรือ/และผู้รับบริการที่ระบุในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสมัครสมาชิก QRTIGER PTE บจก. บริการซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”

ในขณะที่ลูกค้าและ QRTIGER PTE. บจก. ทั้งสองตกลงตามเงื่อนไข & amp; เงื่อนไขต่อไปนี้;

ดังนั้นโดยการคลิก “ฉันยอมรับ” สั่งซื้อและ/หรือใช้ QRTIGER PTE บริการของ LTD. ลูกค้าตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดของข้อตกลงนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่าข้อตกลง):

ขอบเขตการให้บริการ

อินเทอร์เฟซแอปพลิเคชันของผลิตภัณฑ์ ("Generator", "Saved QR Codes", "Leads", "Analytics", "Advanced Settings", "QR Code Generation API", "QR Code Management API") บริการโฮสต์ที่โดเมนที่จัดการโดย QRTIGER PTE บจก..

การรวบรวมข้อมูลของผลิตภัณฑ์และเครือข่ายการจัดส่งเนื้อหา

สนับสนุนโดย QRTIGER PTE บจก. ผ่านทางที่อยู่อีเมล [email protected] เป็นหลัก และช่องทางการสนับสนุนลูกค้าอื่นๆ

บัญชีทดลองเล่นฟรี

หากคุณลงทะเบียนสำหรับบัญชีทดลองใช้บริการฟรี เราจะให้บริการ (ตามเกณฑ์ที่จำกัด) แก่คุณโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันที่เริ่มต้นการสมัครของคุณหรือวันหมดอายุของการทดลองใช้ฟรี หากเรารวมข้อกำหนดในการให้บริการเพิ่มเติมในหน้าเว็บการลงทะเบียนบัญชีทดลองฟรี ข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านั้นก็จะมีผลบังคับใช้เช่นกัน 

ในบัญชีทดลองใช้ฟรี (i) บริการมีให้ "ตามสภาพ" และไม่มีการรับประกันใดๆ (ii) เราอาจระงับ จำกัด หรือยุติบริการด้วยเหตุผลใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และ (iii) เรา จะไม่รับผิดชอบต่อคุณสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ

การใช้บริการอย่างถูกกฎหมาย

ลูกค้าตกลงที่จะใช้บริการของ QRTIGER PTE บจก. ในลักษณะที่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขบริการ/แพ็คเกจที่เลือกเท่านั้น ในกรณีที่พบว่าการใช้บริการละเมิดข้อกำหนดของข้อตกลงนี้หรือกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับอื่นใดที่ประกาศใช้โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นครั้งคราว QRTIGER PTE. บจก. ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาโดยมีผลทันที

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี ความรับผิดชอบ การรับรอง และการรับประกันของ LTD

ข้อตกลง

ในการปฏิบัติงานบริการ QRTIGER PTE. บจก. ตกลงที่จะ:

ดำเนินการบริการอย่างสุดความสามารถและด้วยระดับความเอาใจใส่ ความขยันหมั่นเพียร และทักษะที่บุคคลที่มีความรอบคอบพอสมควรจะใช้ในสถานการณ์ที่เทียบเคียงได้

ติดต่อประสานงานกับลูกค้าผ่านผู้ประสานงานของลูกค้าในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการ

แจ้งลูกค้าทุกครั้งที่ทำได้ หากมีค่าใช้จ่ายเกินกว่าที่ตกลงกันไว้

ออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้และตารางบริการที่เกี่ยวข้องสำหรับบริการที่ดำเนินการ และ

ดำเนินการตามคำแนะนำที่สมเหตุสมผลของลูกค้าในการกำจัดข้อมูลและวัสดุสิ้นเปลืองของลูกค้าเมื่อสิ้นสุดตารางการบริการใดๆ

ความพยายามที่สมเหตุสมผลในการแก้ไขข้อผิดพลาดในการแจ้งให้ทราบ

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. รับประกันว่าจะดำเนินการตามสมควรในเชิงพาณิชย์เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาดใด ๆ ที่ QRTIGER PTE บจก. เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงและแต่เพียงผู้เดียวโดยการเรียกใช้บริการอีกครั้ง โดยมีเงื่อนไขว่า QRTIGER PTE มีข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว บจก.; หรือที่ QRTIGER PTE. ตัวเลือก LTD.' ให้เครดิตแก่ลูกค้าเทียบเท่ากับค่าใช้จ่ายที่อาจนำไปใช้ได้สำหรับการแก้ไขส่วนนั้นของบริการที่มีข้อผิดพลาด เครดิตดังกล่าวจะใช้สำหรับข้อผิดพลาดที่เกิดจากการทำงานผิดพลาดของระบบหรือซอฟต์แวร์ที่ QRTIGER PTE จัดหาให้เท่านั้น . บจก. หรือข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก QRTIGER PTE LTD.’ บุคลากรในการปฏิบัติงานของบริการ 

หากต้องการรับบริการซ้ำหรือเครดิต ลูกค้าต้องแจ้ง QRTIGER PTE บจก. เป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับข้อผิดพลาดดังกล่าวภายในสิบห้า (15) วันหลังจากได้รับบริการที่เชื่อว่ามีข้อผิดพลาด

ความรับผิดชอบ การรับรอง และการรับประกันของลูกค้า

ข้อตกลง

ลูกค้าตกลงที่จะ

ให้ข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดและแบบฟอร์มพิเศษใดๆ หรือเอกสารหรือข้อมูลที่จำเป็นอื่นๆ แก่ QRTIGER PTE บจก. ตามกำหนดเวลาหรือทันท่วงทีเพื่อเปิดใช้ QRTIGER PTE บจก. เพื่อให้บริการ;

ตรวจสอบความถูกต้อง ความชัดเจน และความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดที่ให้กับ QRTIGER PTE บจก. และรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อผลลัพธ์ที่ได้รับจากการใช้บริการใด ๆ ของลูกค้า;

ติดต่อประสานงานกับ QRTIGER PTE. บจก. ผ่านผู้ประสานงาน. ลูกค้าจะระบุในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบริการและมอบอำนาจให้ผู้ประสานงานนั้นทำการตัดสินใจในนามของลูกค้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อตกลงนี้และบริการและการเปลี่ยนแปลงใดๆ

สอดคล้องกับ QRTIGER PTE ขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยและการปฏิบัติงานของ LTD. (ตามที่ QRTIGER PTE. LTD. อาจมีการแก้ไขหรือแก้ไขเป็นครั้งคราว) เมื่อพนักงานหรือตัวแทนของลูกค้าเชื่อมต่อกับ QRTIGER PTE บจก. ระบบที่ติดตั้ง

ควบคุมและรับผิดชอบต่อการใช้ข้อมูลบัญชี รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านที่เกี่ยวข้องกับบริการ และเมื่อเชื่อมต่อกับ QRTIGER PTE บจก. ระบบที่ติดตั้ง

การรับรองลูกค้าและการรับประกัน

ลูกค้าเป็นตัวแทนและรับประกันต่อ QRTIGER PTE บจก. ว่า: (ก) ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสร้างบัญชีกับ QRTIGER PTE บจก. มีความถูกต้อง และ (b) ลูกค้าได้ปฏิบัติตามและจะยังคงปฏิบัติตามกฎหมายความเป็นส่วนตัวที่เกี่ยวข้องทั้งหมด และได้รับและจะยังคงได้รับความยินยอมด้านความเป็นส่วนตัวที่จำเป็นในการรวบรวมและการใช้ข้อมูลทั้งหมดที่อาจรวบรวมบนเว็บไซต์หรือเก็บรักษาไว้ บนเซิร์ฟเวอร์ที่โฮสต์โดย QRTIGER PTE บจก..

ลูกค้ารับรองและรับประกันว่าลูกค้ามีความสามารถตามกฎหมายในการทำสัญญา และในกรณีที่ลูกค้าดำเนินการในนามขององค์กรธุรกิจบางแห่ง ลูกค้าจะได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องในการทำข้อตกลงในนามของนิติบุคคลที่ลูกค้าเป็นตัวแทน ลูกค้ายังรับรองและรับประกันว่าลูกค้าไม่ใช่คู่แข่งของ QRTIGER PTE บจก.

ระยะเวลา การสิ้นสุด และการระงับการให้บริการ

ระยะเวลาเริ่มต้น

ระยะเวลาการสมัครสมาชิกเริ่มต้นจะเริ่มต้นในวันที่การสมัครสมาชิกของคุณมีผลและจะหมดอายุเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่เลือกระหว่างขั้นตอนการสมัครสมาชิก

การบอกเลิกโดยลูกค้า

ลูกค้าอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโดยไม่ต้องรับผิด (ยกเว้นจำนวนเงินที่ต้องชำระสำหรับบริการที่มีให้จนถึงวันที่สิ้นสุด) หาก “QRTIGER PTE. จำกัด” (ก) ความล้มเหลวในการให้บริการตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ความล้มเหลวดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายต่อลูกค้าและ “QRTIGER PTE. จำกัด” ไม่แก้ไขความล้มเหลวภายในสิบ (10) วันทำการหลังจากได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าโดยอธิบายถึงความล้มเหลวในรายละเอียดที่สมเหตุสมผล; หรือ (b) ละเมิดข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้อย่างเป็นรูปธรรม และไม่สามารถแก้ไขการละเมิดได้ภายในสามสิบ (30) วันหลังจากได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าโดยอธิบายถึงการละเมิดโดยละเอียดตามสมควร

การสิ้นสุดโดย “QRTIGER PTE. จำกัด”

“คิวอาร์ทีเกอร์ พีทีอี จำกัด” อาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาโดยไม่ต้องรับผิด (ก) แจ้งให้ลูกค้าทราบภายในเจ็ด (7) วันทำการ หากลูกค้าค้างชำระจำนวนเงินใดๆ ที่ครบกำหนดตามข้อตกลงนี้ (b) หากลูกค้าละเมิดข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงนี้อย่างเป็นรูปธรรมและไม่สามารถแก้ไขการละเมิดภายในสิบ (10) วันโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรจาก “QRTIGER PTE. จำกัด” อธิบายการละเมิดโดยละเอียดตามสมควร หรือ (ค) โดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรทันทีเมื่อลูกค้าล้มละลายหรือล้มละลายตามความหมายของกฎหมายล้มละลายและล้มละลาย

หลังเลิกจ้าง

มีการตกลงกันว่าในกรณีของการเลิกจ้าง ค่าธรรมเนียมที่ค้างชำระกับ QRTIGER PTE บจก. ตามข้อตกลงนี้จะไม่ถูกยกเลิกหรือยกเว้น ข้อมูลและการตั้งค่าบัญชีของลูกค้าจะถูกลบโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ยกเลิก จะเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียวในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่จำเป็นทั้งหมดจากบัญชีของลูกค้าก่อนที่จะมีการยกเลิก

การระงับบริการ

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. จะมีสิทธิ์ระงับบริการโดยไม่ต้องรับผิดหาก (ก) QRTIGER PTE. LTD. ดำเนินการอย่างมีเหตุผล เชื่อว่าบริการนี้ถูกใช้งานโดยฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (ข) ลูกค้าละเมิดข้อกำหนดที่เป็นสาระสำคัญของข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การไม่ชำระเงินตามใบแจ้งหนี้เต็มจำนวนภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันครบกำหนด

ลูกค้าจะไม่สามารถเข้าถึงไฟล์ใดๆ บน QRTIGER PTE เซิร์ฟเวอร์ของ LTD. ในระหว่างการระงับบริการ คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. จะใช้ความพยายามที่สมเหตุสมผลในเชิงพาณิชย์เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการระงับบริการ เว้นแต่ผู้บังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐจะสั่งเป็นอย่างอื่น หรือการระงับโดยไม่แจ้งให้ทราบเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อปกป้อง QRTIGER PTE บจก. หรือลูกค้ารายอื่นๆ การระงับบริการภายใต้หัวข้อย่อยนี้จะไม่ถือเป็นการละเมิดโดย QRTIGER PTE บจก. ของข้อกำหนดของข้อตกลงนี้

ระยะเวลาการระงับและการเก็บรักษาข้อมูล

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. จะรักษาบัญชีของลูกค้าที่ถูกระงับด้วยเหตุผลที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นเวลาสูงสุดหนึ่ง (1) ปี หลังจากนั้นบัญชีจะถูกลบและข้อมูล/สารสนเทศของลูกค้าจะถูกลบออกจากฐานข้อมูลของ QRTIGER PTE LTD.. แต่ตามคำขอพิเศษและเมื่อลูกค้ามั่นใจเกี่ยวกับการกลับมาใช้บริการอีกครั้ง QRTIGER PTE. บจก. อาจขยายระยะเวลาการระงับและเก็บรักษาข้อมูล/สารสนเทศต่อไปตามระยะเวลาที่ตกลงกัน

การต่ออายุ

การสมัครสมาชิกแบบชำระเงินและข้อตกลงนี้จะต่ออายุโดยอัตโนมัติ หากยังคงเปิดใช้งานตัวเลือกการซื้อซ้ำ หากคุณได้ยกเลิกการซื้อแบบประจำ การสมัครของคุณจะไม่ถูกต่ออายุโดยอัตโนมัติ

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. จัดเก็บข้อมูลการชำระเงินของคุณผ่านทางผู้ให้บริการชำระเงินไปยัง Checkout

ค่าธรรมเนียม การเรียกเก็บเงิน ภาษี ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียม

ค่าธรรมเนียมที่กำหนดไว้ในแบบฟอร์มการสั่งซื้อที่สร้างขึ้นเมื่อเริ่มต้นบัญชี "ลูกค้า" จะมีผลบังคับใช้ในระยะเวลาเริ่มต้น โดยมีเงื่อนไขว่า QRTIGER PTE บจก. จะมีสิทธิแก้ไขค่าธรรมเนียมเหล่านี้เมื่อใดก็ได้ โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรสามสิบ (30) วัน ในกรณีที่ลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขค่าธรรมเนียมดังกล่าว ลูกค้าจะมีสิทธิบอกเลิกข้อตกลงนี้เมื่อแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรสามสิบ (30) วัน โดยมีเงื่อนไขว่าการบอกเลิกดังกล่าวจะต้องได้รับภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่แจ้ง ของค่าธรรมเนียมที่เพิ่มขึ้น

การจัดเตรียมการเรียกเก็บเงินและการชำระเงิน

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. จะเรียกเก็บเงินลูกค้าเป็นรายปี/รายไตรมาส/ครึ่งปี/รายเดือน หรือตามระยะเวลาที่ตกลงร่วมกันอื่นๆ สำหรับค่าธรรมเนียมที่เกิดซ้ำทั้งหมด (ดูลิงก์สำหรับแผนการชำระเงิน/การสมัครสมาชิก) ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นครั้งเดียว รวมถึงค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า ค่าธรรมเนียมการดำเนินการตามใบแจ้งหนี้ และค่าธรรมเนียมเช็คคืนอาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คำขอคืนเงินทั้งหมดจะได้รับการจัดการเป็นกรณีไป ใบแจ้งหนี้/การชำระเงินถือเป็นที่สิ้นสุดและยอมรับโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ เว้นแต่จะมีการโต้แย้งหรือขอคำชี้แจงภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ออก ลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้า ข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่เป็นปัจจุบันและเป็นปัจจุบันตลอดเวลาบนแผงควบคุมการดูแลระบบ

ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต/ โอนเงินผ่านธนาคาร/ เช็ค/ PayPal/ Stripe

สำหรับการชำระเงิน QRTIGER PTE. บจก. จะจัดทำใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ให้กับลูกค้าเท่านั้น ลูกค้าสามารถดูและพิมพ์ใบแจ้งหนี้สำหรับบัญชีของลูกค้า สามารถขอใบแจ้งหนี้ในรูปแบบ PDF ได้โดยส่งอีเมลไปที่ [email protected]  หากคุณชำระเงินด้วยบัตรเครดิต แสดงว่าคุณอนุญาตให้เราเรียกเก็บเงินจากบัตรเครดิตหรือบัญชีธนาคารของคุณสำหรับค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่ต้องชำระเมื่อเริ่มต้นระยะเวลาการสมัครสมาชิกครั้งแรก คุณอนุญาตให้เราใช้บุคคลที่สามในการประมวลผลการชำระเงิน และยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการชำระเงินของคุณต่อบุคคลที่สามดังกล่าว คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. สามารถอนุญาตวิธีการชำระเงินอื่น ๆ ตามคำขอพิเศษและสถานการณ์ของลูกค้า

ภาษี

ลูกค้ารับทราบว่าภาษี อากร หรือภาษีที่รัฐบาลเรียกเก็บทั้งหมดรวมอยู่ในค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บภายใต้ข้อตกลงนี้

การแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไข

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. อาจอัปเดต แก้ไข ปรับเปลี่ยน หรือเสริมข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้เป็นครั้งคราว และจะใช้ความพยายามตามสมควรเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับสิ่งเดียวกัน ลูกค้ามีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อตกลงฉบับล่าสุดเป็นประจำตลอดเวลาที่ https://QR code tiger.com/terms-conditions

หากเมื่อใดก็ตามที่ลูกค้าไม่เห็นด้วยกับการแก้ไข ดัดแปลง หรือเพิ่มเติมข้อกำหนดและเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ ลูกค้าอาจบอกเลิกข้อตกลงนี้ตามเงื่อนไขของข้อตกลงนี้ การใช้บัญชีของลูกค้าและ/หรือบริการอย่างต่อเนื่องของลูกค้าหลังจากระยะเวลาที่แจ้งให้ทราบจะถือว่าลูกค้ายอมรับการแก้ไขหรือแก้ไขดังกล่าวโดยสรุป

การรับประกันแบบจำกัด: ข้อจำกัดของความเสียหาย

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. ให้บริการ “ตามสภาพ” ลูกค้าตกลงอย่างชัดแจ้งต่อการใช้ QRTIGER PTE บจก. บริการเป็นความเสี่ยงของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้าง ตัวแทน หุ้นส่วน ผู้ขาย และผู้ออกใบอนุญาต ปฏิเสธการรับประกันอย่างชัดแจ้งทั้งหมดไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยายของความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ และไม่- การละเมิด ลูกค้าตกลงในที่นี้ว่าข้อกำหนดของข้อตกลงนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากประเพณีหรือการใช้งานหรือเนื่องจากแนวทางการจัดการหรือแนวทางการปฏิบัติงานของคู่สัญญาภายใต้ข้อตกลงนี้

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. และบริษัทสาขา บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน คู่ค้า ผู้ขาย และผู้ออกใบอนุญาตจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ความเสียหายพิเศษ การลงโทษ หรือเป็นผลสืบเนื่อง รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายสำหรับกำไรที่สูญเสียไป การหยุดชะงักทางธุรกิจ การสูญเสีย ของโปรแกรมหรือข้อมูล และอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันซึ่งเป็นผลมาจากการใช้หรือการไม่สามารถใช้บริการหรือจากความผิดพลาด การละเว้น การขัดจังหวะ การลบไฟล์หรือไดเร็กทอรี ข้อผิดพลาด ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการทำงาน หรือการส่งข้อมูล โดยไม่คำนึงว่า QRTIGER PTE . บจก. ได้รับคำแนะนำถึงความเสียหายหรือความเป็นไปได้ดังกล่าวแล้ว

ลูกค้ายอมรับว่าการเยียวยาเพียงอย่างเดียวของลูกค้าสำหรับการเรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับบริการนั้นจำกัดอยู่ที่เครดิตที่กำหนดไว้และตกลงตามแผนภาษีที่ลูกค้าเลือก

ลูกค้าต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับเนื้อหาของข้อมูลและข้อมูลที่ส่งผ่าน QRTIGER PTE บจก. เครือข่ายหรือการใช้บริการและกิจกรรมทั้งหมดที่ลูกค้าดำเนินการด้วยความช่วยเหลือจากบริการ

ซอฟต์แวร์และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

ความเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด รวมถึงซอฟต์แวร์ใดๆ ที่เป็นของคู่สัญญา ฝ่ายผู้อนุญาตหรือผู้รับจ้างช่วง ณ วันที่ข้อตกลงนี้มีผลบังคับจะยังคงเป็นของฝ่ายดังกล่าว ผู้อนุญาตหรือผู้รับจ้างช่วง และเว้นแต่จะระบุไว้อย่างชัดแจ้งในข้อตกลงนี้ บุคคลอื่นจะไม่ได้รับสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ หรือผลประโยชน์ใดๆ ในหรือต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าว 

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. จะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อเนื้อหาใด ๆ ที่สร้างหรือพัฒนาโดย QRTIGER PTE บจก. หรือผู้รับเหมาช่วงเพื่อใช้ภายในหรือเพื่อช่วยเหลือลูกค้าในการให้บริการ และลูกค้าจะเป็นเจ้าของสิทธิ์ กรรมสิทธิ์ และผลประโยชน์ทั้งหมดในและต่อสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นหรือขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์งานใดๆ ที่สร้างขึ้นหรือพัฒนาขึ้นเฉพาะสำหรับลูกค้าภายใต้ข้อตกลงนี้ หากลูกค้าชำระเงินเต็มจำนวน

เครื่องหมายการค้า

ชื่อบริษัท คำว่า QR TIGER, QR TIGER PTE LTD. และโลโก้และงานศิลปะทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดข้างต้น และชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบ และสโลแกนอื่นๆ ทั้งหมดที่ปรากฏบนไซต์ของเราเป็นเครื่องหมายการค้าของบริษัทหรือบริษัทในเครือ หรือผู้อนุญาต คุณต้องไม่ใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท ชื่อ โลโก้ ชื่อผลิตภัณฑ์และบริการ การออกแบบ และสโลแกนอื่นๆ ทั้งหมดบนเว็บไซต์เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

สิทธิ์ในการใช้โลโก้

ลูกค้ายินยอมให้ QRTIGER PTE. บจก. ใช้โลโก้ขององค์กรใน QRTIGER PTE รายชื่อลูกค้าของ LTD. และที่อื่นๆ บนเว็บไซต์ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะwww.qrcode-tiger.comสื่อส่งเสริมการขาย หน้าโซเชียลมีเดีย และแพลตฟอร์มการตลาดอื่นๆ)

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการระงับความยินยอมในสิทธิ์ของ QR TIGER ในการใช้โลโก้ คุณสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราได้ที่ www.qrcode-tiger.com/contact 

ใบอนุญาตซอฟต์แวร์ของลูกค้าและทรัพย์สินทางปัญญา

ลูกค้ายินยอมให้ QRTIGER PTE จำกัด สำหรับ QRTIGER PTE เท่านั้น บทบัญญัติของบริการของ LTD. ใบอนุญาตในระหว่างข้อกำหนดในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ รวมถึงซอฟต์แวร์ใด ๆ ที่เป็นของหรือได้รับอนุญาตจากลูกค้าโดยบุคคลที่สามและที่จำเป็นสำหรับการให้บริการแก่ลูกค้าและการปฏิบัติตามข้อผูกพันภายใต้ ข้อตกลงนี้ 

เกี่ยวกับสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและซอฟต์แวร์ที่ใช้โดย QRTIGER PTE บจก. ในการให้บริการ ลูกค้ารับรองและรับประกันว่า: (ก) ลูกค้าเป็นเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือซอฟต์แวร์ดังกล่าว หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของให้รวมไว้ภายใต้ข้อตกลงนี้; และ (ข) QRTIGER PTE. บจก. มีสิทธิ์ในระหว่างระยะเวลาของข้อกำหนดในการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและซอฟต์แวร์ดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ลูกค้าตามที่พิจารณาโดยข้อตกลงนี้

ไม่มีการรับประกันความเข้ากันได้

ลูกค้ารับทราบว่า QRTIGER PTE. บจก. ไม่มีการรับรอง การรับประกัน หรือการรับประกันว่าอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ของลูกค้าจะเข้ากันได้กับ QRTIGER PTE อุปกรณ์ ซอฟต์แวร์และระบบของ LTD. หรือบริการ

การรักษาความลับ

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. จะไม่ใช้ข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้ายกเว้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของบริการหรือการใช้สิทธิ์ภายใต้ข้อตกลงนี้ และจะใช้มาตรการป้องกันตามสมควรทั้งหมดเพื่อรักษาความลับของข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าและเพื่อป้องกันการเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาตแก่ผู้อื่นของ ข้อมูลที่เป็นความลับ คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. จะใช้กระบวนการรักษาความปลอดภัยมาตรฐานอุตสาหกรรม เช่น ไฟร์วอลล์ที่เหมาะสม การเข้ารหัส และมาตรการรักษาความปลอดภัยในการเข้าถึง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดกับลูกค้าจากการละเมิดการรักษาความลับโดยไม่ได้ตั้งใจ

คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. จะเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับแก่พนักงานและตัวแทนที่ได้รับอนุญาตและผู้รับเหมาช่วงเท่านั้นที่จำเป็นต้องทราบและจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลที่เป็นความลับตามความจำเป็นตามสมควรในการใช้ QRTIGER PTE สิทธิ์และประสิทธิภาพของบริการของ LTD. ภายใต้ข้อตกลงนี้ แม้ว่าจะมีสิ่งใดที่ขัดต่อข้อตกลงนี้ QRTIGER PTE บจก. จะไม่ต้องรักษาความลับ และอาจใช้หรืออนุญาตโดยไม่มีข้อจำกัด แนวคิด แนวคิด ความรู้หรือเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลซึ่งพัฒนาโดย QRTIGER PTE บจก. ในการปฏิบัติงานบริการ

แม้ว่า QRTIGER PTE. บจก. จะได้รับอนุญาตให้: (i) ตรวจสอบการใช้บริการของลูกค้า; (ii) รายงานการดำเนินการใด ๆ ของลูกค้า (หรือลูกค้าของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง) ต่อหน่วยงานที่เหมาะสมว่า QRTIGER PTE. บจก. มีเหตุอันควรเชื่อว่าละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ (iii) ให้ข้อมูลใด ๆ รวมถึงข้อมูลที่เป็นความลับ ซึ่งกฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดให้ต้องเปิดเผย หรือเพื่อตอบสนองต่อคำขออย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานของรัฐ; และ (iv) เปิดเผย QRTIGER PTE. บจก. กำลังให้บริการแก่ลูกค้าและอาจรวมชื่อของลูกค้าไว้ในเอกสารส่งเสริมการขาย รวมถึงข่าวประชาสัมพันธ์และบน QRTIGER PTE เว็บไซต์ของ บจก.

การชดใช้ค่าเสียหาย

ลูกค้าจะต้องชดใช้ ปกป้อง และปกป้อง QRTIGER PTE ที่ไม่เป็นอันตราย บจก. (และบริษัทย่อย บริษัทในเครือ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน หุ้นส่วน ผู้บังคับ ผู้ขาย และผู้ออกใบอนุญาต) ของการเรียกร้องใด ๆ และทั้งหมด (รวมถึงการเรียกร้องของบุคคลที่สาม) ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อตกลงนี้หรือความผิดของลูกค้า หรือที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่ดำเนินการโดยลูกค้าผ่านบริการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของ “ลูกค้า”

กฎหมายที่บังคับใช้

ข้อตกลงนี้อยู่ภายใต้บังคับแต่เพียงผู้เดียวและตีความตามกฎหมายของประเทศสิงคโปร์ ลูกค้าตกลง ในกรณีที่มีการเรียกร้องหรือฟ้องร้องใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงนี้ ให้นำเรื่องนั้นไปยังเขตอำนาจศาลและสถานที่พิจารณาคดีพิเศษของศาลสิงคโปร์ ในการดำเนินการใดๆ เพื่อบังคับใช้ข้อตกลงนี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การกระทำใดๆ ของ QRTIGER PTE บจก. สำหรับการเรียกคืนค่าธรรมเนียมที่ครบกำหนดตามข้อตกลงนี้ ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของทนายความตามสมควรที่เกี่ยวข้องกับการกระทำดังกล่าว

แยกออกได้ 

ในกรณีที่ข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อในเอกสารนี้ จะถือเป็นโมฆะ ผิดกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ความไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้จะไม่ส่งผลกระทบต่อข้อกำหนดอื่นๆ ของข้อกำหนดนี้ ข้อตกลงและข้อตกลงนี้จะถูกตีความเสมือนว่าข้อกำหนดดังกล่าวไม่เคยมีอยู่ในข้อตกลงนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกลดทอน จำกัด หรือตัดออกเฉพาะในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อขจัดความไม่ถูกต้อง ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ .

สละสิทธิ์

ไม่มีการสละสิทธิ์โดย QRTIGER PTE บจก. การละเมิดใด ๆ โดยลูกค้าของข้อกำหนดใด ๆ ของข้อตกลงนี้จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ของการละเมิดใด ๆ ก่อนหน้านี้หรือที่ประสบความสำเร็จของข้อตกลงนี้ การสละสิทธิ์ดังกล่าวจะไม่มีผล เว้นแต่จะมีการลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรโดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่าย และตามขอบเขตที่กำหนดไว้อย่างชัดแจ้งในลายลักษณ์อักษรดังกล่าวเท่านั้น

งานที่มอบหมาย

ลูกค้าไม่สามารถมอบหมายหรือโอนข้อตกลงนี้หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก QRTIGER PTE บจก. คิวอาร์ไทเกอร์ พีทีอี บจก. อาจมอบหมายหรือโอนข้อตกลงนี้หรือสิทธิ์หรือภาระผูกพันใด ๆ ภายใต้ข้อตกลงนี้ ทั้งหมดหรือบางส่วน: (i) ให้กับบริษัทในเครือของ QRTIGER PTE LTD., (ii) เกี่ยวกับการควบรวมกิจการ การรวมกิจการ หรือการขายธุรกิจทั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญของ QRTIGER PTE LTD. หรือ (iii) สำหรับการจัดหาเงินทุน การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์หรือวัตถุประสงค์อื่นที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งการมอบหมายและ/หรือการโอนจะต้องดำเนินการปรับปรุงใหม่และจำหน่าย QRTIGER PTE บจก. ต่อไปนี้ การเปลี่ยนแปลงอำนาจควบคุมของลูกค้าจะถือเป็นการมอบหมายและถ่ายโอนภายใต้ข้อตกลงนี้ และจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของบทบัญญัตินี้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขพร้อมกับนโยบายความเป็นส่วนตัว ด้วยการอ้างอิงทั้งหมด ถือเป็นข้อตกลงแต่เพียงผู้เดียวและทั้งหมดของคู่สัญญาในข้อตกลงนี้ในส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาในที่นี้ และแทนที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนหน้านี้ทั้งหมดที่ตกลงโดยลูกค้า

ติดต่อกับพวกเรา

หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ รวมถึงคำขอใดๆ ในการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายของคุณ โปรดติดต่อเราทางอีเมลที่ [email protected]

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger