Kullanım Şartları

Update:  June 27, 2023
Kullanım Şartları

İçindekiler

Özet

Hizmetlerimize belirli bir dönem için abone olursunuz (yıllık, altı aylık, üç aylık veya aylık) ve aboneliğiniz dönem sonunda sona erer ve yinelenen satın alma seçeneği etkinleştirilmişse otomatik olarak yenilenir.

 Yinelenen bir satın alma işlemini iptal ettiyseniz, aboneliğiniz otomatik olarak yenilenmeyecektir.

Kullanımınızın herhangi bir anında hizmetlerimizin seviyesini yükseltebilir veya düşürebilirsiniz. Her iki durumda da, önceki kalan avans ödemesi (varsa ve orantılı olarak hesaplanır), yeni aboneliğin süresi buna göre artırılarak ayarlanacaktır.

Geri ödeme isterseniz, duruma göre bir karar verilecektir.

Dönem arasında hizmetlerimizi kullanmayı bırakırsanız, kalan dönem için tarafınızca ödemiş olduğunuz ücretleri iade ederiz.

Planınızın süresi dolarsa, verilerinizi en fazla bir (1) yıl süreyle saklayacağız. Aboneliğinizi bu süre içinde yenileyemezseniz, hesabınızdaki tüm verileri kaldırmamız mümkündür.

Ayrıca hesabınızın ve ödemelerinizin ileriye dönük olarak en fazla bir yıl süreyle askıya alınmasını talep edebilirsiniz. Böyle bir durumda, hesabınızı askıya alacağız ve verilerinizi en fazla bir yıl süreyle saklayacağız.

Hesabınızı iptal etmek veya silmek isterseniz, döneminizin bitiminden en az 15 gün önce bize bildirin ( [email protected] e-posta veya ürün kontrol paneli aracılığıyla). İptalin ardından verileriniz sunucularımızdan silinir.

Şartları herhangi bir zamanda değiştirebiliriz, ancak size önceden haber vereceğiz.

Kullanım Şartları

Bu sözleşme QRTIGER PTE arasında akdedilmiştir. LTD. Singapur'da kayıtlı bir şirket ve QRTIGER PTE'ye abonelik sürecinin bir parçası olarak tanımlandığı üzere, işbu belge kapsamında hizmetlerin ödeyen ve/veya alıcısı. LTD. Bundan sonra “Müşteri” olarak anılacak hizmetler,

Oysa Müşteri ve QRTIGER PTE. LTD. her ikisi de burada şartları kabul eder & bundan sonra belirtilen koşullar;

Bu nedenle, "Kabul ediyorum" seçeneğine tıklayarak, sipariş vererek ve/veya QRTIGER PTE'yi kullanarak. LTD.' hizmetleri, Müşteri bu sözleşmenin (bundan böyle sözleşme olarak anılacaktır) tüm hüküm ve koşullarına tabi olmayı kabul eder:

Hizmet kapsamı

Ürünün uygulama arabirimi ("Oluşturucu", "Kaydedilmiş QR Kodları", "Müşteriler", "Analizler", "Gelişmiş Ayarlar", "QR Kodu Oluşturma API'sı", "QR Kodu Yönetim API'sı"). Hizmet, QRTIGER PTE tarafından yönetilen bir etki alanında barındırılmaktadır. LTD..

Ürünün veri toplama ve içerik dağıtım ağı.

QRTIGER PTE tarafından sunulan destek. LTD. öncelikle [email protected] e-posta adresi ve diğer müşteri destek kanalları aracılığıyla.

Ücretsiz Deneme Hesabı

Hizmetin ücretsiz deneme hesabı için kaydolursanız, Hizmeti (sınırlı olarak) aboneliğinizin başlangıç tarihine veya ücretsiz deneme süresinin sona erme tarihine kadar size ücretsiz olarak sağlayacağız. Ücretsiz deneme hesabı kaydı web sayfasına ek şartlar ve koşullar eklersek, bunlar da geçerli olacaktır. 

Ücretsiz deneme hesabında (i) Hizmet "olduğu gibi" ve herhangi bir garanti verilmeden sağlanır, (ii) Hizmeti herhangi bir nedenle herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın askıya alabilir, sınırlayabilir veya feshedebiliriz ve (iii) biz Hizmeti kullanımınızla ilgili herhangi bir zarardan size karşı sorumlu olmayacaktır.

Hizmetlerin yasal kullanımı

Müşteri işbu belge ile QRTIGER PTE'nin hizmetlerini kullanmayı kabul eder. LTD. yalnızca seçilen hizmet/paket şartlarına göre yetkili bir şekilde. Hizmetlerin kullanımının bu sözleşmenin hükümlerine veya ilgili makamlar tarafından zaman zaman çıkarılan herhangi bir yasa, kural veya düzenlemeye aykırı olduğunun tespit edilmesi durumunda, QRTIGER PTE. LTD. derhal geçerli olmak üzere sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar.

QRTIGER PTE. LTD.'nin sorumlulukları, beyanları ve garantileri

Anlaşmalar

Hizmetlerin yerine getirilmesinde, QRTIGER PTE. LTD. kabul eder:

Hizmetleri, makul ölçüde ihtiyatlı bir kişinin karşılaştırılabilir koşullarda sergileyeceği özen, özen ve beceriyle ve elinden gelen en iyi şekilde yerine getirmek;

Hizmetlerle ilgili konularda Müşterinin koordinatörü aracılığıyla Müşteri ile irtibat kurmak;

Kabul edilen ücretlerin ötesinde masraflar doğabilirse, mümkün olduğunda Müşteriyi bilgilendirin;

Müşteriye bu Sözleşmenin hükümlerine ve gerçekleştirilen Hizmetler için ilgili Hizmet Programına göre fatura kesmek; Ve

Herhangi bir Hizmet Programının feshi üzerine, Müşterinin Verilerinin ve tedariklerinin elden çıkarılması için Müşterinin makul talimatlarına göre hareket edin.

Bildirimdeki Hataları Düzeltmek İçin Makul Girişimler

QRTIGER PTE. LTD. QRTIGER PTE'nin düzelttiği hataları düzeltmek için masrafları kendisine ait olmak üzere ticari olarak makul girişimlerde bulunacağını garanti eder. LTD. bu tür hataları düzeltmek için gerekli Verilerin QRTIGER PTE'de mevcut olması koşuluyla, Hizmeti yeniden çalıştırmaktan doğrudan ve tek başına sorumludur. LTD.; veya QRTIGER PTE'de. LTD.' seçeneğinin Müşteriye, Hizmetin hatalı olan kısmını düzeltmek için geçerli olacak ücrete eşdeğer bir kredi sağlaması durumunda, bu kredi yalnızca QRTIGER PTE tarafından sağlanan bir sistemin veya Yazılımın arızalanmasından kaynaklanan hatalar için olacaktır. . LTD. veya QRTIGER PTE tarafından yapılan herhangi bir hata. LTD.' personelinin Hizmetin yerine getirilmesinde. 

Yeniden çalıştırılan Hizmeti veya krediyi almak için Müşteri, QRTIGER PTE'ye bildirimde bulunmalıdır. LTD. hataları içerdiğine inanılan Hizmetlerin alınmasından itibaren on beş (15) gün içinde bu tür hataları yazılı olarak.

Müşterinin sorumlulukları, beyanları ve garantileri

Anlaşmalar

Müşteri Kabul Eder

Tüm gerekli Verileri ve her türlü özel formu veya diğer gerekli materyalleri veya bilgileri QRTIGER PTE'ye sağlayın. LTD. QRTIGER PTE'yi etkinleştirmek için programa göre veya zamanında. LTD. Hizmetleri sağlamak için;

QRTIGER PTE'ye sağlanan tüm Verilerin doğruluğunu, okunabilirliğini ve eksiksizliğini sağlayın. LTD. ve Müşterinin Hizmetlerden herhangi birini kullanımından elde edilen sonuçlardan tek başına sorumlu olacaktır;

QRTIGER PTE ile irtibat kurun. LTD. bir koordinatör aracılığıyla Müşteri, Hizmetlerle ilgili konularda belirleyecek ve bu koordinatörü, bu Sözleşmenin ve Hizmetlerin uygulanması ve bunlarla ilgili herhangi bir değişiklikle ilgili olarak Müşteri adına kararlar alması için yetkilendirecektir;

QRTIGER PTE'ye uyun. LTD.'nin güvenlik ve işletim prosedürleri (zaman zaman QRTIGER PTE. LTD. kurulu sistemler;

Hizmetlerle ilgili ve QRTIGER PTE ile arabirim oluştururken hesap bilgilerini, kullanıcı kimliklerini ve parolaları kontrol edin ve bunların kullanımından sorumlu olun. LTD. kurulu sistemler;

Müşteri Temsilcilikleri ve Garantiler

Müşteri, QRTIGER PTE'yi temsil ve garanti eder. LTD. (a) Müşterinin QRTIGER PTE'de bir hesap oluşturmak amacıyla sağladığı bilgiler. LTD. doğrudur ve (b) Müşteri, geçerli tüm gizlilik yasalarına uymuştur ve uymaya devam edecektir ve herhangi bir web sitesinde toplanabilecek veya saklanabilecek tüm bilgilerin toplanması ve kullanılması konusunda gerekli gizlilik onaylarını almıştır ve almaya devam edecektir. QRTIGER PTE tarafından barındırılan herhangi bir sunucuda. LTD..

Müşteri, yasal olarak sözleşme akdetme ehliyetine sahip olduğunu ve Müşterinin bir ticari kuruluş adına hareket etmesi durumunda, Müşterinin temsil ettiği kuruluş adına sözleşme yapmaya usulüne uygun olarak yetkili olduğunu beyan ve taahhüt eder. Müşteri ayrıca Müşterinin QRTIGER PTE'nin rakibi olmadığını beyan ve taahhüt eder. LTD.,

Hizmetin süresi, feshi ve askıya alınması

Başlangıç Dönemi

İlk abonelik süresi, Aboneliğinizin yürürlüğe girdiği tarihte başlayacak ve abonelik işlemi sırasında seçilen sürenin sonunda sona erecektir.

Müşteri Tarafından Fesih

Müşteri, “QRTIGER PTE. LTD.” (a) Hizmetleri bu Sözleşmenin şartlarına uygun olarak sağlayamazsa, bu tür bir başarısızlık Müşteriye ve “QRTIGER PTE. LTD.” Müşteriden arızayı makul ayrıntılarla açıklayan yazılı bildirimin alınmasından itibaren on (10) iş günü içinde arızayı gidermezse; veya (b) bu Sözleşmenin diğer herhangi bir hükmünü maddi olarak ihlal ederse ve Müşteriden ihlali makul ayrıntılarla açıklayan yazılı bildirimi aldıktan sonraki otuz (30) gün içinde ihlali gideremezse.

“QRTIGER PTE. LTD.”

“QRTIGER PTE. LTD.” (a) Müşterinin bu Sözleşme kapsamında ödenmesi gereken herhangi bir meblağı ödemesi gecikmişse Müşteriye yedi (7) iş günü önceden bildirimde bulunarak; (b) Müşteri, bu Sözleşmenin diğer herhangi bir hükmünü maddi olarak ihlal ederse ve ihlali on (10) gün içinde “QRTIGER PTE. LTD.” ihlali makul ayrıntılarla açıklamak; veya (c) Müşterinin İflas ve İflas Kanunları anlamında iflas etmesi veya iflas etmesi üzerine yazılı ihbar üzerine derhal.

Feshin ardından

Fesih durumunda, ücretlerin QRTIGER PTE'ye ödenmesi kabul edilir. LTD. bu sözleşme uyarınca iptal edilmeyecek veya feragat edilmeyecektir. Müşterinin verileri ve hesap ayarları, fesih tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde geri alınamaz bir şekilde silinecektir. Fesihten önce Müşterinin hesabından gerekli tüm verilerin güvenliğini sağlamak Müşterinin münhasır sorumluluğunda olacaktır.

Hizmetin Askıya Alınması

QRTIGER PTE. LTD. (a) QRTIGER PTE. LTD., makul bir şekilde hareket ederek, Hizmetin bu Sözleşmeyi veya yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal edecek şekilde kullanıldığına inanıyorsa; (b) Müşteri, fatura tutarlarını Vade Tarihinden sonraki otuz (30) gün içinde tam olarak ödememek dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu Sözleşmenin herhangi bir maddi şartını ihlal ediyorsa. 

Müşteri, QRTIGER PTE üzerindeki hiçbir dosyaya erişemeyecektir. LTD.' sunucuları, Hizmetin askıya alınması sırasında. QRTIGER PTE. LTD. QRTIGER PTE'yi korumak için bir kolluk kuvveti veya devlet kurumu aksini belirtmedikçe veya bildirimde bulunmaksızın askıya alma gerekmedikçe, Müşteriye Hizmetin askıya alındığını önceden yazılı olarak bildirmek için ticari olarak makul çabayı gösterecektir. LTD. veya diğer müşterileri. Bu alt bölüm kapsamında Hizmetin askıya alınması, QRTIGER PTE tarafından bir ihlal olarak değerlendirilmeyecektir. LTD. bu Anlaşmanın şartlarından.

Verilerin askıya alınma ve saklanma süresi

QRTIGER PTE. LTD. müşterinin hesabını yukarıda belirtilen nedenlerle en fazla bir (1) Yıl süreyle askıya alır, bu sürenin sonunda hesap silinir ve müşteri verileri/bilgileri QRTIGER PTE veri tabanından silinir. LTD.. Ancak özel istek üzerine ve müşteri tarafından hizmetlerin yeniden başlayacağına dair güvence verilmesi üzerine, QRTIGER PTE. LTD. askıya alma süresini uzatabilir ve verileri/bilgileri kararlaştırıldığı şekilde daha fazla belirtilen süre boyunca saklayabilir.

Süre Yenileme

Yinelenen satın alma seçeneği etkinleştirilmişse, ücretli abonelik ve bu Sözleşme otomatik olarak yenilenecektir. Yinelenen bir satın alma işlemini iptal ettiyseniz aboneliğiniz otomatik olarak yenilenmez.

QRTIGER PTE. LTD. ödeme bilgilerinizi ödeme sağlayıcısı aracılığıyla Checkout'ta saklar.

Ücretler, Faturalandırma, Vergiler, Harçlar

ücretler

"Müşteri" hesabının başlangıcında oluşturulan sipariş formunda belirtilen ücretler, QRTIGER PTE'nin geçerli olması koşuluyla İlk Süre için geçerli olacaktır. LTD. Müşteri'ye otuz (30) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak suretiyle bu ücretleri dilediği zaman değiştirme hakkına sahip olacaktır. Müşterinin bu tür bir ücret revizyonunu kabul etmemesi durumunda, Müşteri, fesih bildiriminin bildirim tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde alınması şartıyla, otuz (30) günlük yazılı bildirimde bulunarak bu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır. ücret artışından.

Faturalandırma ve Ödeme Düzenlemeleri

QRTIGER PTE. LTD. tüm yinelenen ücretler için Müşterilere yıllık/üç aylık/altı aylık/aylık veya karşılıklı olarak kararlaştırılan diğer herhangi bir dönem bazında fatura kesecektir (ödeme/abonelik planları için bağlantıya bakın). Geç ödeme ücretleri, fatura işleme ücretleri ve iade edilen çek ücretleri dahil tek seferlik ücretler herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir. Tüm geri ödeme talepleri, duruma göre ele alınacaktır. Faturalar/ödemeler, düzenlenme tarihinden itibaren otuz (30) gün içinde itiraz edilmediği veya açıklama talep edilmediği sürece, Müşteri tarafından geri alınamaz bir şekilde nihai sayılır ve Müşteri tarafından kabul edilir. Müşteri, Müşterinin iletişim bilgilerini, varsa kredi kartını ve fatura bilgilerini idari kontrol panelinde her zaman sağlayacak ve güncel tutacaktır.

Kredi Kartı/Havale/Çek/PayPal/Şerit ile Ödeme

Ödeme için QRTIGER PTE. LTD. Müşteri'ye yalnızca elektronik fatura sağlayacaktır. Müşteriler, Müşterinin hesabı için bir fatura görüntüleyebilir ve yazdırabilir. Faturanın PDF versiyonu için [email protected]  adresine e-posta gönderilerek talepte bulunulabilir. Kredi kartıyla ödeme yapıyorsanız, İlk Abonelik Süresinin başında ödenmesi gereken tüm ücretleri kredi kartınızdan veya banka hesabınızdan tahsil etmemiz için bize yetki vermiş olursunuz. Ayrıca, ödemeleri işlemek için bir üçüncü tarafı kullanmamız için bize yetki veriyorsunuz ve ödeme bilgilerinizin bu üçüncü tarafa ifşa edilmesine izin veriyorsunuz. QRTIGER PTE. LTD. Müşterinin özel istekleri ve durumları ile diğer ödeme şekillerine izin verebilir.

vergiler

Müşteri, geçerli tüm vergilerin, harçların veya resmi harçların bu Sözleşme kapsamında alınan ücretlere ve harcamalara dahil olduğunu kabul eder.

Şartlar ve koşulların değiştirilmesi

QRTIGER PTE. LTD. zaman zaman bu Sözleşmenin şartlarını ve koşullarını güncelleyebilir, tadil edebilir, değiştirebilir veya bunlara ek yapabilir ve bunları Müşteriye bildirmek için makul çabayı gösterecektir. Müşteri, bu Sözleşmenin en güncel sürümünü herhangi bir zamanda https://QR code tiger.com/terms-conditions adresinde düzenli olarak incelemekten sorumludur.

Müşteri herhangi bir zamanda bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarında herhangi bir değişikliği, değişikliği veya eki kabul etmezse, Müşteri bu Sözleşmeyi bu Sözleşmenin hükümlerine göre feshedebilir. Müşteri'nin Müşteri'nin hesabını ve/veya hizmetlerini bildirim süresinden sonra kullanmaya devam etmesi, Müşteri'nin bu tür değişiklikleri veya tadilleri kesin olarak kabul ettiği anlamına gelecektir.

Sınırlı garanti: Hasarların sınırlandırılması

QRTIGER PTE. LTD. hizmetleri “olduğu gibi” sağlar. Müşteri, QRTIGER PTE'nin kullanımını açıkça kabul eder. LTD. hizmetlerin riski tamamen Müşteriye aittir. QRTIGER PTE. LTD. ve bağlı kuruluşları, bağlı kuruluşları, memurları, çalışanları, acenteleri, ortakları, satıcıları ve lisans verenleri, satılabilirlik, belirli bir amaca uygunluk ve olmayan zımni garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, açık veya zımni her türlü garantiyi açıkça reddeder. ihlal Müşteriler, işbu sözleşmenin hükümlerinin adet veya kullanım nedeniyle veya tarafların bu sözleşme kapsamındaki işlem veya ifa şekli nedeniyle değiştirilemeyeceğini işbu vesile ile kabul ederler.

QRTIGER PTE. LTD. ve iştirakleri, iştirakleri, memurları, çalışanları, acenteleri, ortakları, bayileri ve lisans verenleri, kar kaybı, iş kesintisi, kayıp dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere doğrudan, dolaylı, tesadüfi, özel, cezai veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Hizmetlerin kullanımından veya kullanılamamasından veya dosyaların veya dizinlerin silinmesi, hatalar, kusurlar, operasyon veya iletimdeki gecikmeler veya QRTIGER PTE'den bağımsız olarak, programların veya bilgilerin ve benzerlerinin . LTD. bu tür zararlar veya olasılıkları hakkında bilgilendirilmiştir.

Müşteri, Hizmetlerle ilgili herhangi bir talep için Müşterinin yegane çözüm yolunun, Müşteri tarafından seçilen tarife planına göre belirtilen ve kabul edilen kredilerle sınırlı olduğunu kabul eder.

Müşteri, QRTIGER PTE'den geçen bilgi ve verilerin içeriğinden tamamen sorumludur. LTD. ağı veya Hizmetleri kullanma ve Müşterilerin Hizmetlerin yardımıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetler için.

Yazılım ve fikri mülkiyet hakları

Fikri Mülkiyet Haklarının Mülkiyeti

Bu Sözleşmenin yürürlüğe girdiği tarihte bir tarafın, onun lisans verenlerinin veya alt yüklenicilerinin sahip olduğu Yazılımlar da dahil olmak üzere tüm Fikri Mülkiyet Hakları, söz konusu tarafa, onun lisans verenlerine veya alt yüklenicilerine ait olmaya devam edecektir ve bu Sözleşmede açıkça belirtilen durumlar haricinde, diğer taraf söz konusu Fikri Mülkiyet Haklarında herhangi bir hak, unvan veya menfaat elde etmeyecektir. 

QRTIGER PTE. LTD. QRTIGER PTE tarafından oluşturulan veya geliştirilen tüm materyallerin tüm haklarına, unvanlarına ve menfaatlerine sahip olacaktır. LTD. veya alt yüklenicileri tarafından kendi dahili kullanımı veya Müşteriye Hizmetlerin sağlanmasında yardımcı olunması amacıyla Müşteri, bu Sözleşme kapsamında Müşteri için özel olarak yaratılan veya geliştirilen herhangi bir çalışma ürününden kaynaklanan veya buna dayanan herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkına ilişkin tüm hak, unvan ve menfaate sahip olacaktır. tamamen Müşteri tarafından ödenirse.

ticari markalar

Şirket adı, QR TIGER, QR TIGER PTE LTD. terimleri ve yukarıdaki terimlerle ilişkili tüm logolar ve resimler ve Sitelerimizde görünen diğer tüm ürün ve hizmet adları, tasarımlar ve sloganlar, Şirketin veya bağlı kuruluşlarının ticari markalarıdır. veya lisans verenler. Bu tür markaları Şirketin önceden yazılı izni olmadan kullanamazsınız. Sitelerdeki diğer tüm adlar, logolar, ürün ve hizmet adları, tasarımlar ve sloganlar ilgili sahiplerinin ticari markalarıdır.

Logo kullanım hakkı

Müşteri, QRTIGER PTE'ye izin vermeyi kabul eder. LTD. QRTIGER PTE'de kuruluşlarının logosunu kullanmak. LTD.'nin müşteri listesi ve web sitesindeki diğer yerlerde (bunlarla sınırlı olmamak üzere)www.qrcode-tiger.com, promosyon malzemeleri, sosyal medya sayfaları ve diğer pazarlama platformları).

Bir müşterinin, QR TIGER'ın logosunu kullanma hakkına ilişkin onayını geri almak istemesi durumunda, müşteri desteğimizle şu adresten iletişime geçebilirsiniz: www.qrcode-tiger.com/contact 

Müşteri Yazılımı ve Fikri Mülkiyet Lisansı

Müşteri, QRTIGER PTE'ye vermeyi kabul eder. LTD., yalnızca QRTIGER PTE için. LTD.'nin Hizmetleri sağlaması, Müşteriye üçüncü şahıslar tarafından sahip olunan veya Müşteriye lisanslanan ve Müşteriye Hizmetlerin sağlanması ve Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinin başka bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli olan Yazılımlar da dahil olmak üzere her türlü Fikri Mülkiyet Haklarını Süre boyunca kullanma lisansı. bu Sözleşme. 

QRTIGER PTE tarafından kullanılan herhangi bir Fikri Mülkiyet Hakkı ve Yazılım ile ilgili olarak. LTD. Müşteri, Hizmetleri sağlamak için şunları beyan ve garanti eder: (a) Müşteri, söz konusu Fikri Mülkiyet Haklarının veya Yazılımın sahibidir veya sahibi tarafından onu bu Sözleşmeye dahil etmek için yetkilendirilmiştir; ve (b) QRTIGER PTE. LTD. Süre boyunca bu Fikri Mülkiyet Haklarını ve Yazılımı, Hizmetleri bu Sözleşmede öngörüldüğü şekilde Müşteriye sağlamak amacıyla kullanma hakkına sahiptir.

Uyumluluk Güvencesi Yok

Müşteri, QRTIGER PTE'yi kabul eder. LTD. Müşterinin ekipmanının ve Yazılımının QRTIGER PTE ile uyumlu olacağına dair hiçbir beyan, garanti veya güvence vermez. LTD.'nin ekipmanı, Yazılımı ve sistemleri veya Hizmetleri.

Gizlilik

QRTIGER PTE. LTD. Hizmetlerin ifası veya bu Sözleşme kapsamındaki haklarının kullanılması dışında Müşterinin Gizli Bilgilerinden hiçbirini kullanmayacak ve Müşterinin Gizli Bilgilerinin gizliliğini korumak ve diğerlerine yetkisiz ifşasını önlemek için tüm makul önlemleri alacaktır. Kesin bilgi. QRTIGER PTE. LTD. uygun güvenlik duvarı, şifreleme ve erişim güvenliği önlemleri gibi endüstri standardı güvenlik prosedürlerini uygulayacaktır, ancak gizliliğin yanlışlıkla ihlal edilmesi nedeniyle Müşterinin neden olduğu zararlardan sorumlu olmayacaktır.

QRTIGER PTE. LTD. Gizli Bilgileri yalnızca, QRTIGER PTE'nin kullanımında makul olarak gerekli olabilecek şekilde, Gizli Bilgileri bilmesi gereken ve Gizli Bilgilere erişmesi gereken çalışanlarına ve izin verilen aracılara ve taşeronlara ifşa edecektir. LTD.'nin bu Sözleşme kapsamındaki Hizmetlerin hakları ve performansı. Bu Sözleşmedeki aksine herhangi bir şeye bakılmaksızın, QRTIGER PTE. LTD. QRTIGER PTE tarafından geliştirilen bilgi işleme ile ilgili herhangi bir fikir, kavram, teknik bilgi veya tekniği gizli tutması gerekmeyecek ve herhangi bir kısıtlama olmaksızın kullanabilir veya lisanslayabilir. LTD. Hizmetlerin performansında.

Yukarıdakilere bakılmaksızın, QRTIGER PTE. LTD. (i) Müşterinin Hizmetleri kullanımını izlemek; (ii) Müşterinin (veya Müşterinin müşterilerinin veya son kullanıcılarının) QRTIGER PTE'ye ilişkin herhangi bir davranışını uygun makamlara bildirmek. LTD. geçerli herhangi bir yasayı ihlal ettiğine makul ölçüde inanıyorsa, (iii) Gizli Bilgiler de dahil olmak üzere yasa veya düzenlemelerin ifşa etmesi gereken herhangi bir bilgiyi veya bir kolluk kuvvetinden veya devlet kurumundan gelen resmi veya gayri resmi bir talebe yanıt olarak sağlamak; ve (iv) QRTIGER PTE'yi açıklar. LTD. Hizmetleri Müşteriye sağlamaktadır ve Müşterinin adını basın bültenleri dahil promosyon malzemelerinde ve QRTIGER PTE'de içerebilir. LTD.'nin web sitesi.

Tazminat

Müşteriler, QRTIGER PTE'yi tazmin edecek, savunacak ve masun tutacaktır. LTD. (ve yan kuruluşları, bağlı kuruluşları, memurları, çalışanları, acenteleri, ortakları, vekilleri, satıcıları ve lisans verenleri) Müşteri tarafından bu Sözleşmenin herhangi bir şekilde ihlalinden veya kusurundan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan (üçüncü taraf Talepleri dahil) her türlü Hak Talebinden veya Müşteri tarafından Hizmetler aracılığıyla gerçekleştirilen herhangi bir faaliyetle veya "Müşterinin" ürünleri veya hizmetleriyle ilgili olarak.

Geçerli Hukuk

Bu Sözleşme, yalnızca ve münhasıran Singapur yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Müşteriler, bu Sözleşme ile bağlantılı olarak herhangi bir iddia veya dava açılması halinde, bunun Singapur mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine ve yerine getirileceğini kabul eder. QRTIGER PTE'nin herhangi bir eylemi dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Sözleşmeyi uygulamaya yönelik herhangi bir eylemde. LTD. işbu Sözleşme uyarınca ödenmesi gereken ücretlerin geri alınması için Müşteri, söz konusu eylemle bağlantılı olarak makul avukatlık ücretlerini ve masrafları ödeyecektir.

Bölünebilirlik 

Burada yer alan hükümlerden herhangi birinin veya birkaçının herhangi bir nedenle geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olarak kabul edilmesi durumunda, söz konusu geçersizlik, hukuka aykırılık veya uygulanamazlık, bu Sözleşmenin diğer hükümlerinden herhangi birini etkilemeyecektir. Sözleşme ve bu Sözleşme, söz konusu hüküm(ler)in yalnızca geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamazlığı ortadan kaldırmak için gerekli olduğu ölçüde kısıtlanması, sınırlandırılması veya ortadan kaldırılması koşuluyla, bu hüküm(ler) burada hiç yer almamış gibi yorumlanacaktır. .

Feragat

QRTIGER PTE tarafından feragat yok. LTD. Müşterinin bu Sözleşmenin hükümlerinden herhangi birini ihlal etmesi, bu Sözleşmenin önceki veya sonraki ihlalinden feragat edildiği anlamına gelir. Bu tür bir feragat, burada taraflarca yazılı olarak imzalanmadıkça ve yalnızca bu yazıda açıkça belirtildiği ölçüde geçerli olmayacaktır.

Atama

Müşteriler, QRTIGER PTE'nin önceden yazılı izni olmaksızın, bu Sözleşmeyi veya buradaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü tamamen veya kısmen atayamaz veya devredemez. LTD.. QRTIGER PTE. LTD. bu Sözleşmeyi veya buradaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü tamamen veya kısmen: (i) QRTIGER PTE'nin bir iştirakine devredebilir veya devredebilir. LTD., (ii) QRTIGER PTE işinin tamamının veya önemli bir kısmının birleşmesi, birleşmesi veya satışı ile bağlantılı olarak. LTD. veya (iii) finansman, menkul kıymetleştirme veya diğer benzer amaçlar için, hangi atamalar ve/veya devirler yenilemeyi çalıştıracak ve QRTIGER PTE'yi tasfiye edecektir. LTD. altında. Müşterinin kontrolünün el değiştirmesi, işbu Sözleşme kapsamında bir temlik ve devir olarak kabul edilecek ve bu hükmün gerekliliklerine tabi olacaktır.

Şartlar ve koşullar ile birliktegizlilik politikaları tüm referanslarla birlikte, burada yer alan konuya ilişkin olarak işbu sözleşmenin taraflarının yegane ve bütün sözleşmesini teşkil eder ve Müşteri tarafından kabul edilen önceki tüm hüküm ve koşulların yerine geçer.

Bizimle temasa geçin

Yasal haklarınızı kullanma talepleriniz de dahil olmak üzere bu Hüküm ve Koşullar hakkında herhangi bir sorunuz varsa, lütfen şu adresten e-posta yoluyla bizimle iletişime geçin: [email protected]

RegisterHome
PDF ViewerMenu Tiger